Transformace emoční bolesti v psychoterapii pomocí terapie zaměřené na emoce

Emoce dodávají životu spíše barvitost a smysl a jsou v našich životech neustálými společníky. Jak proměnit ty, které bolí nejvíc?

Ladislav Timul´ák psychoterapie zaměřená na emoce transformace EFT psychoterapeut  Kniha Ladislava Timuľáka Transformace emoční bolesti v psychoterapii poskytuje specifický pohled na způsob práce zaměřený na emoce s klienty, kteří uvádějí problémy s depresí, úzkostí a traumatickými prožitky. Tento přístup nahlíží na terapeutický proces optikou emoční transformace.  Věnuje se jak teoretickému pozadí práce s emoční bolestí a jejími projevy, tak na konkrétní způsoby transformace emoční bolesti v psychoterapii. Bolest je možné transformovat tím, že 

* ji pomůžeme snášet a rozlišíme její narativní a emoční komponenty

* nalezneme jádro bolesti

* zjistíme potřeby, které s touto emoční bolestí souvisejí a které nejsou naplňovány nebo jsou narušovány

* prostřednictvím emoční reakce na tyto hlubší potřeby.


párová terapie zaměřená na emoce psychoterapieDržme se pevně - Párová terapie zaměřená na emoce 

Utrpení, i když je stále bolestné a smutné, je poté pro jedince snesitelnější; může obdařit jeho budoucí život způsobem, který mu umožní být vnímavější vůči bolesti druhých a umožní mu poskytovat jim starostlivou účast.

Terapie zaměřená na emoce (Emotion focused therapy, EFT), která staví na základních principech prvořadé úlohy emocí a významu jejich přijetí, za uplynulá desetiletí začala klást důraz na transformaci emocí a naznačovat, že nejlepší způsob, jak změnit emoci, je pomocí další emoce.

Klíčovými otázkami pro psychoterapeuty je, jak nejlépe klienta podpořit v získání přístupu k emocím a jejich uvědomění a jak pomoci při transformaci maladaptivních emocí. Tato kniha pomáhá lépe porozumět tomu, jak takovouto emoční změnu usnadnit a podpořit.

„EFT je vztahová terapie, která pracuje s bolestí klientů přímým, ale respektujícím a zplnomocňujícím způsobem. Doufám, že obohatí to, jakými způsoby čtenáři knihy pracují s klienty, umožní jim i jeho klientům čerpat ze skrytého potenciálu lidské zranitelnosti; potenciálu pro sounáležitost, starostlivost a lásku, ale také poctivost, svobodu a kompetenci,“ píše v doslovu Timuľák, slovenský psychoterapeut, působí na Trinity College v Dublinu, kde také provozuje soukromou praxi.

„Nezapomínejme na to, že malé emoce jsou v našich životech významnými kapitány a že nás kormidlují, aniž bychom o tom věděli.“ Vincent van Gogh

Ukázka:


Osobní zkušenost

Nedávno jsem popsal své vlastní zkušenosti s poskytováním terapie zaměřené na emoce (Timuľák, 2014). Na počátku terapie bývám dosti úzkostlivý, protože jsem od přírody ostýchavý a setkání s neznámými lidmi důvěrnou formou vyžaduje určitou míru zaangažovanosti, která představuje výzvu. Bývám také ustaraný. I když totiž při práci s novým klientem využívám svých odborných znalostí a zkušeností, nemohu zaručit, že terapie zabere, vzhledem k tomu, že transformace emoční bolesti a utrpení je vždy velmi složitý proces.

Návrat domů jak pečovat o své vnitřní dítě emoceVraťte se ke svému vnitřnímu dítěti a uzdravte jej

Používám však své zkušenosti a z nich vyplývající sebejistotu, abych klienta či klientku přesvědčil, že udělám to nejlepší, co mohu, abych jim úspěšně pomohl smysluplně změnit jejich život. Přestože jsem v pozici odborníka, jehož navštívil zranitelný klient, od počátku terapie se snažím utvářet vztah, jenž bude podporovat rovnoprávné postavení. Pokouším se vybudovat ve vztahu s klientem důvěru tím, že otevřeně mluvím o tom, jak budu pracovat a co se uvnitř mě při terapeutické práci děje (samozřejmě bez toho, že bych klienta nějak zatěžoval, ale s otevřeností tomu, abych sdělil, co se ve mně děje, pokud se klient zeptá). Jsem otevřený ohledně svého závazku vůči klientovi v tom smyslu, že použiji všechny své dovednosti a znalosti. Mimoto jsem velmi otevřený ohledně toho, že chápu klientovy potíže v průběhu celé terapie, a konceptualizaci jeho potíží s klientem sdílím a na jejím rozvoji spolupracujeme (viz kapitola 5).

„Motivační silou všech živých tvorů je, aby se jim dobře dařilo a aby zcela naplňovali svůj životní potenciál.“ Antonio Damasio

Od prvních okamžiků terapie se snažím rozvíjet v sobě laskavost a projevovat starostlivost svým držením těla, kvalitou hlasu a soustředěním na klientovy prožitky, obzvláště jejich zraňující stránky. Soustřeďuji se na klienta a jeho nebo její projevující se problémy, neuvažuji o věcech, které nejsou pro klienta relevantní a vědomě se snažím být klientovi nápomocen (viz Geller a Greenberg, 2015).

Ladislav Timul´ák psychoterapie zaměřená na emoce transformace EFT psychoterapeutPodívejte se na ukázku práce terapie zaměřené na emoce v podání Ladislava Timuľáka 

Při sezení, obzvláště ve chvílích, kdy se dotkneme nezpracovaných zraňujících pocitů, které v sobě klient má, často cítím silné spojení. Když se dotkneme klientovy bolesti, jsem vždy skutečně dojat pohledem na klientovy útrapy a zranitelná místa. Domnívám se, že to ve mně probouzí ty nejlepší, nejstarostlivější a nejpodpůrnější vlastnosti, které mám. Zármutek klienta mě hluboce dojímá a nesnažím se to skrývat, naopak klientovi sděluji, že jsem dojat, rozhněván kvůli tomu, čím si musel projít, a podobně. Snažím se zaměřovat na vztah (be relational) a otevřeně vyjadřovat svou podporu a potvrzení. Stejně jako Les Greenberg (Welling a Greenberg, 2011) mohu říci, že být svědkem klientovy bolesti ve mně probouzí velký soucit (vlastně říkám i svým studentům, že signálem toho, že se dostali k jádrové bolesti klienta, je, že jsou klientem dojati a cítí vůči němu velkou vlídnost, soucit a snahu ho chránit). V těchto chvílích se ztotožňuji se stránkami klientovy bolesti a cítím velkou laskavost a

Ladislav Timuľák, Ph.D., je slovenský psychoterapeut, působí na Trinity College v Dublinu, kde také provozuje soukromou praxi. V Portále vydal knihu Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru.

starostlivost vůči klientově nezpracované primární emoční bolesti (viz Geller a Greenberg, 2012). V takových chvílích si jsem vědom toho, že je třeba, abych proaktivně projevoval svou vřelost a účast v řeči a intervencích, které používám, aby klient mou přítomnost a mé spojení s ním cítil. Když je při terapii získán přístup ke klientově jádrové bolesti, je po technické stránce mým cílem vnést do této bolesti jasno, pojmenovat její jednotlivé stránky a osvětlit nenaplněné potřeby, které jsou v této bolesti přítomny. Mimo to pracuji na tom, abych napomohl emočnímu prožitku, který přinese reakci na tyto nenaplněné potřeby a v jejím důsledku bolest transformuje.

Knihu Transformace emoční bolesti v psychoterapii si můžete koupit na našem e-shopu

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru