Chybí vám světlo pro duši? Bruno Ferrero vám ho přinese.

Bruno Ferrero napsal další příběhy, které vám při vší své jednoduchosti umožní znovu objevit smysl pro zázrak, údiv, lásku k druhým, bolest, krásu, úctu, soucit, odpuštění a mnoho dalších aspektů, které charakterizují život každého dne.

Světlo pro duši, Bruno Ferrero


Jako myšlenka na tento den, večer před spaním, ráno před zahájením každodenního režimu, v rámci katechismu, v oratoři, s dětmi, ve chvílích smutku i radosti… Opět je tu Bruno Ferrero a jeho drobná knížka Světlo pro duši, schopná zahřát srdce, dát radu, posílit dobré rozhodnutí, vyvolat úsměv nebo dát výchozí bod pro meditaci.

Kniha malá formátem, ale velká obsahem, schopná otevřít mysl a ducha prostřednictvím 27 „pilířů moudrosti“, jež si lze snadno zapamatovat a využít pro osobní meditaci, katechezi, při programu s dětmi nebo pro dobré čtení v rodině.

Ukázka:

Vyčerpaným pohledem dlouze prodlévala na vysokém javoru, který viděla z velikého okna pokoje ve druhem patře oddělení pro vážně nemocné, kde tato žena už několik měsíců ležela.

Příběhy Bruna Ferrera můžete nejen číst, ale také poslouchat.

Podzim bláznivě barvil listy jeden po druhem do oranžova.

     Pak začaly postupně opadávat. Strom zvedal k nebi černé nahé větve jako němou prosbu.

     „Poslední list,“ řekla umírající žena, „až spadne poslední list, tak zemřu.“

     Pacientka tak zeslábla, že dokázala sotva otočit hlavou a podívat se z okna. Od rána do večera pozorovala strom. 

Hladově, jako by i ona sála zbývající mízu.

     Nakonec zůstal na stromě jen jediný list. Žena ho zřetelně viděla z nemocničního okna.

     Jednou v noci vtrhla do města vichřice, vytrhávala a lámala stromy, semafory i billboardy.

     Za úsvitu žena cítila, že nadešel její poslední den. Otočila se k oknu. Ale stal se zázrak: list, ten poslední list, byl pořad na místě!

     Vyhrál zápas s bouři!

    Ženu zaplavila vlna naděje. Pocítila vzpouru a divokou silu: jestli dokázal křehký list odolat prudké bouři, ona svoji nemoc přemůže také.

Balzám pro duši je další z knížek Bruna Ferrera.

     

     Ale teprve když se zotavila a když ji překvapení lékaři prohlásili za zdravou, dozvěděla se, že v té bouřlivé noci namaloval na okno javorový list její manžel.

Děláme pro nemocné spoustu věcí, ale někdy jen pouhá přítomnost vyjádří mnohem hlubší lásku. Daruj svoji plnou přítomnost. Dokážeš zázraky.

Bruno Ferrero je italský salesián a autor populárních příběhů „pro duši“. V Portále vyšly jeho knížky Svítání pro duši, Rosa pro duši, Úsměvy pro duši, Příběhy pro duši a další.

Knihu Světlo pro duši koupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru