Rychlá a praktická pomoc pro učitele pro (skoro) každou příležitost

Učitelské povolání přináší každý den něco nového, ale jsou situace, které se opakují a zažívá je ve své praxi každý pedagog. Ti zkušenější a délesloužící si již za léta praxe našli vlastní fungující řešení a snaží se je různými způsoby předávat svým kolegům. A jedním z těchto způsobů je i tato kniha, která nabízí praktické návody, jak s obtížnějšími situacemi pracovat, ať už se to týká žáků a studentů, nebo vztahů s rodiči, kolegy a nadřízenými.

Dvojice autorů Annette Breaux a Todd Whitaker se již dlouhodobě zabývá vzděláváním učitelů a jejich kniha Rychlá pomoc pro učitele se zabývá 60 nejběžnějšími situacemi, pro jejichž řešení nabízí osvědčené nápady a strategie. Je psána jednoduše, jde rovnou k podstatě problémů a řešení jsou okamžitě použitelná v praxi

Každý z 60 oddílů knihy je rozdělen na tři části: popis výchozí situace, návrhy řešení a závěrečné shrnutí, které obsahuje i připomenutí teoretických východisek a zásad, které je dobré mít při aplikaci popsané strategie na zřeteli. 

Je jasné, že učitelé nejsou stejní a pro žáky to platí ještě více. Ale základní situace se stále opakují, ve všech třídách, bez ohledu na ročník či geografickou polohu, rozdíl je právě v tom, jak se k nim postaví pedagog. Kniha Rychlá pomoc pro učitele mu dokáže výrazně pomoci najít ten jeho správný a fungující přístup. 

Prof. Todd Whitaker je americký pedagog, autor, řečník a pedagogický konzultant. Publikoval více jak třicet titulů z oblasti seberozvoje, motivace, učitelského vedení (leadershipu) a učitelské praxe. Do roku 2016 přednášel na Indiana State University v USA, kde za své zásluhy o vzdělávání učitelů obdržel nejvyšší univerzitní vyznamenání.

Kromě situací se žáky nabízí i řešení problémových situací s rodiči žáků nebo třeba s kolegy, což je velmi často dalším zdrojem stresu při výkonu učitelského povolání. 

Kniha by určitě neměla chybět žádné školní knihovně a pro začínající učitele je to učiněný poklad. Pedagogický fakultám bývá často vyčítáno, že nedostatečně připravují své absolventy na reálné situace, které při vyučování mohou nastat. Začínajícím učitelům bez dostatečné opory v kolezích či vedení školy hrozí, že jim některé problémy ve třídě, či ve škole obecně, začnou přerůstat přes hlavu a na pedagogickou profesní dráhu nakonec zanevřou. Tato kniha má šanci podobnému průběhu zabránit hned v počátku, používáním popsaných postupů mohou pedagogové přeskočit doby vlastního experimentování a učit se rovnou od těch nejlepších učitelů. Všechny v knize popsané strategie totiž pochází přímo z praxe úspěšných učitelů a jejich aplikování tak může u začínajících učitelů skokově posílit jejich pedagogickou efektivitu, zlepšit prospěch i chování žáků a v neposlední řadě přinést i větší klid, více radosti ze samotného učení a méně stresu

Knihu ocení i učitelé, kteří již mají zkušenosti, praktické návody v knize zmíněné nejspíš již dávno používají, ale možná na některé z nich již zapomněli, anebo jim krátké shrnutí pomůže je lépe optimalizovat, zjednodušit, zrychlit nebo lépe přizpůsobit současné době.

Annette Breaux je jednou z nejvýraznějších autorek a řečnic, které se zabývají vzděláváním. Její specialitou jsou právě v praxi rychle aplikovatelné návody a strategie, které mají okamžitý dopad na vztah učitele a žáků. Učitelé, kteří prošli jejími kursy, se shodují, že výsledky doporučovaných strategií jsou vidět téměř okamžitě.Kromě obvyklé ukázky z knihy, v tomto případě jedné konkrétní situace a jejího řešení, vám tentokrát představíme i obsah knihy, neboť věříme, že právě rozsah identifikovaných problémových situací dokáže zájemce o knihu přesvědčit o její užitečnosti a nepostradatelnosti zrovna pro tu jeho třídu, jeho vyučování i vztah k jeho žákům. 

Ukázka:

13. Požádáte studenta, aby s vámi šel na chodbu, a on odmítne

Výchozí situace:

Jestliže student vyrušuje, je obvykle nejlepší dostat ho pryč z dané situace a promluvit s ním mezi čtyřma očima. Někdy je to jednoduché: stačí vzít studenta na chodbu a krátce to s ním probrat. Ale co když ho požádáte, aby s vámi vyšel ze třídy, a on odmítne? Jistý učitel nám vyprávěl tuto příhodu:

Měl jsem studenta, který ve třídě často a opakovaně vyrušoval. Věděl jsem, že je nejlepší promluvit s ním o samotě, a proto jsem ho požádal, aby se mnou šel na chodbu. Odpověděl mi: „Nikam nejdu!“ Znovu jsem ho požádal, aby se mnou šel na chodbu, abych s ním mohl promluvit, a on znovu odmítl. Choval se ke mně před celou třídou velmi neuctivě. Pohrozil jsem mu, že ho pošlu do ředitelny, a on mi řekl, že je mu to jedno. Řekl jsem mu tedy, ať jde za ředitelem, a on odmítl. Nakonec jsme na sebe křičeli a nikdo nevyhrál. Musel jsem požádat, aby přišel někdo z ředitelny a odvedl ho, abych si zachoval důstojnost.

Uvědomuji si, že jsem to nezvládl, ale nevím, co jsem vlastně měl udělat. Potřeboval jsem s ním mluvit o samotě, protože vím, jak to chodí, když má obecenstvo. A ukázalo se, že si obecenstvo dokázal obstarat! Ujely mi nervy, a to jsem neměl v úmyslu.

Takový scénář se odehrává často. Student vyrušuje a učitel ho chce vzít stranou, aby s ním mohl mluvit mezi čtyřma očima. Student odmítne a nastává situace, kterou jsme právě popsali.

Zkuste:

Co tedy můžete udělat, když chcete mluvit se studentem mezi čtyřma očima? Nejprve se podívejme na to, čemu se chcete vyhnout. Za každou cenu se vyhněte jakémukoli druhu mocenského boje. Prohrajete oba a nedosáhnete ničeho užitečného. Boj o moc studenta naštve nebo ho zažene do obranného postavení, a jakákoli rozmluva v této situaci je k ničemu. Snažíte-li se přesvědčit člověka, který je příliš rozrušený na to, aby uvažoval logicky, nikam to nevede. A pokud jste se nechali zatáhnout do mocenského boje, budete ve stejném rozpoložení a logika a rozum také nebudou vaší silnou stránkou.

Jak se můžete zachovat? Zkuste toto: jakmile začne student vyrušovat, pro něco ho pošlete. Ano, pošlete ho na nějakou pochůzku. Proč? Protože studenti rádi jdou něco vyřídit a protože ho tak dostanete do jiné situace. Prostě ho pošlete, aby něco odnesl učiteli do třídy přes chodbu. Předstírejte, že jste si ani nevšimli, že vyrušuje. Klidně ho požádejte, aby něco odnesl do vedlejší třídy. Až se bude vracet, počkejte na něj u dveří a klidně a racionálně s ním promluvte o jeho vyrušování. Ano, „obelstili jste ho“, ale on si toho nevšimne. Dostali jste ho na chodbu, kde jste ho chtěli mít, abyste s ním mohli promluvit o samotě. Úkol splněn. Funguje to, ať je žák v první nebo v deváté třídě. Další výhodou je, že student bude naladěn příznivěji, než kdyby seděl ve třídě. A ta chvilka, než vykoná pochůzku, vám dá možnost srovnat si myšlenky a uklidnit se.

ZAPAMATUJTE SI

Při jednání s vyrušujícím studentem byste měli mít na zřeteli toto:

Za každou cenu se vyhněte mocenskému boji. Takový boj nemá vítěze.

Jakmile získáte možnost mluvit s vyrušujícím studentem o samotě, zůstaňte klidní bez ohledu na to, jak student reaguje.

Proberte se studentem, jak jinak – a vhodněji – by se mohl chovat.

Zaútočte na problém, ale nikdy neútočte na člověka.

Zkuste zakončit rozhovor v pozitivním duchu, dejte najevo přesvědčení, že student se dokáže chovat vhodně.

***

Obsah knihy:

Předmluva

Jak používat tuto knihu

I. Obtížné situace se studenty

1. Třídní šašek vám nepřipadá vtipný

2. Studentka odmítá splnit úkol

3. Několik studentů vás nemá v oblibě

4. Zahanbili jste studenta před spolužáky

5. Studenti, kteří ve vašich hodinách vyrušují, se v hodinách jiných učitelů

chovají slušně

6. Nejste si jisti, zda jste z určitého chování vyvodili patřičné důsledky

7. Nejste si jisti, kdy poslat studenta do ředitelny

8. Studentka se k vám před celou třídou chová drze

9. Někteří studenti se bojí dělat chyby

10. Student ve vyučování spí

11. Rozčílili jste se v přítomnosti studentů

12. Máte pocit, že někteří studenti jsou líní

13. Požádáte studenta, aby s vámi šel na chodbu, a on odmítne

14. Studenti si nenosí pomůcky do vyučování

15. Některé studenty si oblíbíte snáze než jiné

16. Student má sklon k hněvivým výbuchům

17. Je těžké udržet si motivaci, když studenti nejsou motivovaní

II. Obtížné situace s dospělými

18. Někteří spolupracovníci jsou negativní

19. Setkáváte se s nezájmem rodičů

20. Nesouhlasíte s ředitelem

21. Chcete zapadnout do učitelského sboru

22. Spolupracovník o vás říká něco negativního

23. Ředitel vám napíše negativní hodnocení

24. Rodič vám nezatelefonuje zpátky

25. Bojíte se říci svůj názor na poradě učitelského sboru

III. Řízení třídy

26. Usilujte o udržení pořádku

27. Obsah výuky znáte dobře, ale chybějí vám řídicí dovednosti

28. Studenti přijdou do třídy a okamžitě začnou mluvit

29. Máte ve třídě chronického žvanila

30. Vaši studenti se chovali špatně v přítomnosti suplujícího učitele

31. Jedna studentka vám neustále brnká na nervy

32. Studenti mají potíže s „žalováním“

33. Student přináší do třídy problém zvenčí

34. Diskuse ve vyučování se stočí jiným směrem

35. Vaše učebna potřebuje vylepšit, ale vy nejste malíř ani tapetář

IV. Úkoly související s výukou

36. Máte sklon učit stejně, jako kdysi učili vás

37. Jste zahlceni přívalem nových technických prostředků

38. Většina studentů nezvládla písemnou prověrku

39. Nejste si jisti, zda máte zadávat domácí úkoly

40. Nejste si jisti, jak připravit dobrou prověrku

41. Vyučujete studenty, jejichž znalosti jsou na různé úrovni

42. Studenti nevydrží delší dobu u jednoho úkolu

43. Studenti se nezapojují do debat ve vyučování

44. Nejste si jisti, jak odměňovat studenty

45. Při hospitaci vyvoláváte studenty, kteří znají odpovědi

46. Student se na něco zeptá a vy neznáte odpověď

47. Studenti brzy po prověrce zapomenou, co jste je naučili

48. Ve třídě chcete mít ticho

49. Kladete si otázku, zda byste měli psát plány vyučovacích hodin

50. Potřebujete kreativní nápady

V. Obtížné situace v pracovním životě

51. Chystá se další nový program

52. Letošní titul „učitel roku“ získal člověk, který si jej nezaslouží

53. Váš pracovní život ovlivňuje váš osobní život

54. Váš osobní život ovlivňuje vaši práci ve škole

55. Nemáte čas na všechny mimoškolní funkce

56. Dobu určenou k plánování strávíte stížnostmi a brbláním

57. Chtějí po vás, abyste se ujali všech problémových studentů

58. Bojíte se sociálních sítí

59. Chcete vnímat okolnosti optimističtěji, ale je to obtížné

60. Nevyznáte se v pedagogické hantýrce a módních slovech

Slovo na závěr

Knihu Rychlá pomoc pro učitele (60 řešení náročných situací) zakoupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru