Zábavná čeština – pracovní sešit pro děti od 7 let

Nový pracovní sešit pomůže dětem procvičit hravou formou školní látku. Děti pomocí správně vyřešených pravopisných úkolů vyluští tajenky, což je více motivuje k učení. Řada úkolů je doplněna dokreslovačkami.

Zábavná čeština

Další populární sešit Ivy Novákové má název ZÁBAVNÁ ČEŠTINA – Luštění s procvičováním pro školáky od 7 let. Autorka sestavila učební látku českého jazyka pro druhé třídy do podoby zábavných křížovek a doplňovaček. Děti se procvičí v určování slabik, pravopise, hledání nadřazených a podřazených slov, doplňování větných celků, sestavování smysluplného textu. Procvičí si čtení a užití jazyka v různých sociálních kontextech.

Ukázka:



Počtář Pepík Popleta přiblíží dětem počítání.

V pracovním sešitě mohou děti procvičovat:

Hledání slov podle počátečního písmena, Hledání slov podle významu, velké písmeno na začátku věty, Druhy vět, Skladba vět a slov, Skladba slov, pořadí vět, Samohlásky krátké a dlouhé u, ú, ů, Samohlásky krátké a dlouhé, Dvojhlásky ou, au, Samohlásky a souhlásky, Souhlásky tvrdé – hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny, Souhlásky měkké – ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni, Souhlásky tvrdé a měkké, Podstatná jména, Vlastní jména, Předložky, Slovesa, Podstatná jména, předložky a slovesa, Skupiny dě, tě, ně, Skupiny bě, pě, vě, mě, Párové souhlásky na konci slov b–p, d–t, ď–ť, h–ch, v–f, z–s, ž–š

Poznej s námi Česko je další sešit Ivy Novákové.


Pracovní sešit je primárně určen žákům druhých tříd, může ale sloužit dobře i šikovným prvňáčkům, nebo jako opakovací sešit pro žáky třetích tříd.

Iva Nováková je absolventka střední odborné školy výtvarné, zaměřuje se na tvorbu pro děti. Je autorkou zábavných a didaktických doplňovaček, hádanek, omalovánek a vystřihovánek. V Portále vyšly mimo jiné její knihy Zábavný pravopis, Čtu a vím o čem, Počítej a lušti, Počtář Pepík Popleta, S penězi si poradíme.

Pracovní sešit ZÁBAVNÁ ČEŠTINA koupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru