Najděte v sobě sílu nicnedělání a vraťte odpočinku jeho důstojné místo!

Meditativní, laskavá a nápaditá kniha úvah o smyslu odpočinku v životě připomene důležitost nicnedělání. Autor napoví, co vše se děje, když odpočíváme a proč je nicnedělání pro náš život tak důležité.

Síla nicneděláníV dnešní době se více než kdy jindy nabízí znovu objevit prastarý, ověřený životní rytmus a zařadit například do týdne naplněného usilovnou prací den odpočinku. 

Kniha švédského faráře Tomase Sjödina SÍLA NICNEDĚLÁNÍ pojednává o zapomenuté důležitosti nicnedělání a radí nám, jak najít účinný kompromis mezi potřebou odpočinku a potřebou kontaktu s jinými lidmi. Odpočinek se v dnešní zrychlené době stal něčím, co rádi odsouváme až na poslední místo v nabitém programu, a považujeme jej spíše za „dobití baterek“ než za nepominutelnou součást života.

Knihu přeložila Vendula Nováková.

Mohla by vás zajímat kniha Pán se stará.

Autor v krátkých textech uvažuje o tom, co by se stalo, kdybychom odpočinek dali na první místo a všechny ostatní aktivity odvíjeli od tohoto postoje. Píše o tom, jak se stáhnout do ústraní, ale neizolovat se, co se přesně děje v mozku, když odpočíváme, jak nabrat dech, jak se „odpíchnout“ od volného dne, o hodnotovém systému odpočinku, jak si uchránit právo na to být unavený, jak se vyrovnat s potřebou odpočinku v konfrontaci s pocitem vlastní nedostatečnosti, jak se rozvíjet během odpočinku a co jsou „nepřátelé odpočinku“. 

K dostání také jako e-kniha.

Autorova povalečská filozofie v osmi bodech:

  1. Kdo se ujímá duše, má čas.
  2. Je důležitější se zajímat o to, co se děje tady, než co se děje právě teď.
  3. Místo abyste uvažovali „Kolik mi to zabere času?“, zkuste si říkat „Mám čas.“
  4. Všechno je zábava, když na to máte čas.
  5. Počítejte, kolik vás to stojí času, ne kolik peněz.
  6. Soustřeďte se na malé věci.
  7. Bůh stojí mimo čas.
  8. Čas neubíhá, kráčí nám vstříc.

BŮH NEFUNGUJE je další kniha napsaná knězem.

Ukázka:

     Stvoření neskončilo, dokud na svět nebyl uveden odpočinek, a první, kdo tento požehnaný stav zažil, byl sám Stvořitel. Což je velkolepé finále týdne stvoření. Středověcí židovští teologové říkali, že šabat korunuje celý týden. 

     Z toho se dá vyvodit, že odpočinek není prázdnota, ale místo plné života. Odpočinek nás vyzývá, abychom do něj vstoupili a zažili spolu s Bohem radost ze stvoření. Kdo pozvání přijme, nedělá to jen za účelem oddechu, je to také projev úcty k Odpočinku. A odpočinek nám pomáhá pochopit všechno ostatní, co je v životě důležité: práci, povinnosti a zodpovědnost. Během pracovního týdne člověk pokračuje ve stvořitelském díle, spravuje ho. V tom vidíme akt zmocnění a důvěry v člověka. A také výraz toho, že práce je navýsost důležitá. Když odpočíváme, spravujeme zase Odpočinek. 

     Myšlenka, že Bůh po šesti dnech stvoření odpočíval, vzbudila v minulosti mnoho otázek: Potřeboval si Bůh odpočinout? Může se unavit? A v neposlední řadě, co Bůh dělal, když odpočíval? Do těchto otázek se samozřejmě promítá naše vůle, která chce všemu porozumět a roztřídit to do správných složek v našem mentálním archivu. Copak Bůh nemohl stvořit tisíc dalších světů, aniž by se přitom zadýchal? Ale samozřejmě že mohl.      

Na otázku, proč Bůh odpočíval, Židé odpovídají, že chtěl stvořit šabat. Co dělal Bůh sedmého dne? Židovští učenci vůbec neváhají. Bůh stvořil Menuchu – Odpočinek. Tento hebrejský výraz je natolik obsažný, že k jeho vystižení potřebujeme dlouhou řadu slov. Často se mezi nimi objevují následující čtyři: klid, jasno, mír a odpočinek. 

Tomas Sjödin je švédský pastor a autor řady knih. Spolupracuje také s televizí a filmem, jeho texty se objevují v novinách a časopisech.

Knihu SÍLA NICNEDĚLÁNÍ koupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru