Tři nominace, jeden vítěz! Portál má Zlatou stuhu 2021!

Velkou radost provází získaná cena za nejlepší knihy pro děti a mládež Zlatá stuha. Ze tří nominovaných adeptů to jednou cinklo!

S Komenským do komiksu Klára Smolíková Lukáš Fibrich pro děti Únikovka s ÁmosemSpisovatelka Klára Smolíková (na fotografii vlevo) a ilustrátor Lukáš Fibrich spojili s Portálem své síly pro jedinečný projekt velkoformátové knihy S Komenským do komiksu - Únikovka s Ámosem. Odborná porota ocenění Zlatá stuha uděluje každoročně nejlepším dětským knihám (letos jsme získali tři nominace) a letos ji přidělila naší knize v kategorii Literatura faktu pro děti a mládež s odůvodněním, že „tandem Smolíková – Fibrich propojil současnost s pohnutou dobou, v níž žil a tvořil J. A. Komenský, opravdu neotřele. V knize se pravidelně střídají kapitoly beletristické s komiksovými.“ Kláře Smolíkové s promýšlením, jak nejlépe přiblížit dobu třicetileté války a Jana Amose současným dětem, pomáhal historik a evangelický duchovní Richard Vlasák, redaktorsky významně přispěla Marie Těthalová (na obrázku vpravo). 


Knize předcházela (a stále ji provází) výstava pořádaná Národním pedagogickým muzeem Jana Amose Komenského

Na komiksech určených původně pro výstavu v Národním pedagogickém muzeu strávila autorka více než rok. Komenský je v jejím pojetí osobnost, která dokáže děti zaujmout i ve 21. století. „My známe emaily a sociální sítě, Jan Amos svou sociální síť udržoval psaním dopisů s učenci i šlechtici po celé Evropě. Napsal jich třeba 30 týdně. Stejně jako jsou dnes lidé různých profesí spojeni přes LinkedIn, Jan Amos byl ve společenství vědců a zasloužil se třeba o vznik Královské vědecké společnosti v Londýně.“ 

Pavel Martinovský, sám učitel a také předseda Asociace učitelů dějepisu ČR knihu vřele doporučuje v recenzi: Držím v ruce knihu „ S Komenským do komiksu“. Jedná se Komenského knihu a zároveň o knihu o Komenském. A co je nejdůležitější, je připravena pro čtenáře počátku 21. století. To nejen výpravou, stylem, nýbrž i jazykem.

Obálka je rozdělena do čtyř částí, protože můžeme i uvnitř knihy rozlišit čtvero informací. Nad stolem spatříme podobiznu Jana Amose, v knize najdeme kapitoly věnované Komenského životu. Na stole se nachází kniha. V knize se poučíme o Komenského dílech. A na stole objevíme kalich a srdce – kniha vypráví i o víře a o Jednotě bratrské. A konečně čtvrtou část obstarávají děti, které čtou zprávu. Dětské dobrodružství totiž vytváří čtvrtou nedílnou součást knihy.

 Prohlédněte si fotoukázku z knihy

S Komenským do komiksu koupíte na našem e-shopu

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru