Bruno Bettelheim po koncentračním táboře věřil, že proměně lidí v poslušnou masu lze zabránit. Lidé nejsou mravenci!

Pozice psychologa a zájem o psychologické problémy pomohl Bettelheimovi udržet přesvědčení, že se zabývá něčím smysluplným. Postupně navázal kontakt s přibližně šesti sty vězni v Dachau (ze šesti tisíc) a s devíti sty v Buchenwaldu (z osmi tisíc). Jeho postřehy máte poprvé možnost přečíst si v češtině.

Bruno Bettelheim Lidé nejsou mravenci psycholog psychoanalytik koncentrační tábor postřehy Koupit na e‑shopu

Rakouský psychoanalytik Bruno Bettelheim měl po anšlusu Rakouska jakožto Žid štěstí v neštěstí. Byl sice krátce po svém pokusu uprchnout do Československa zadržen a víc jak rok strávil v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald, ale na začátku roku 1939 byl propuštěn díky plošné amnestii u příležitosti Hitlerových narozenin. Bez možnosti vzít si s sebou jakýkoliv majetek uprchl do USA. Před osudem svého národa unikl takřka na poslední chvíli. Koncentrační tábory se totiž změnily na vyhlazovací jen o 3 roky později.

Lidé nejsou mravenci jsou pojednáním o životě v táboře z pozice psychologa, který zkoumá změny myšlení a chování tváří v tvář nelidskému teroru. Jak konstatuje sociolog Jan Kosek v doslovu, záměrem není podrobné líčení zvěrstev, páchaných na hluboce deprivovaných vězních, ale odstup a zorný úhel psychologa. Bettleheima (podobně jako Viktora Frankla) před rozpadem osobnosti zachránil profesionální zájem o dění v táboře, snaha pochopit, jak vnější situace dokáže měnit lidské nitro. Počínaje prvotním šokem, přes adaptaci se propracovává k příčinám a souvislostem, které některé vězně vedly k přežití a jiné proměnily v „musulmany“, vyčerpané a apatické trosky čekající na smrt. Totalitní režim v táborech vybrušoval praktiky, kterými proměnil dosud relativně svobodné lidi v poslušnou masu, v „mravence“, jejichž jediným „posláním“ je využitelnost pro potřeby říše.

Bruno Bettelheim Za tajemstvím pohádek psychoanalýza interpretace pohádek psychologJaký mají klasické pohádky význam pro zdravý psychický vývoj dětí?

Proč číst Bettelheima dnes? Díky jeho precizní schopnosti popsat mechanismy, jež člověka mění na bytost schopnou neuvěřitelné krutosti, nám ponechal velice aktuální zprávu. Jedině integrovaná osobnost bude imunní vůči svodům masového státu a v případě ohrožení demokracie dokáže zasáhnout a vzepřít se. „Píši jakožto psycholog snažící se vysvětlit, proč se stalo to, co se stalo. Doufám, že takováto analýza druhým pomůže se rozhodnout, jaké přebudování své osobnosti chtějí provést, aby lépe odpovídala morálním a emočním požadavkům potřebným pro to, aby člověk ustál tlak masové společnosti, nebo jinak řečeno, jak poučit srdce ve službách autonomie.“

Přeložila Miroslava Kopicová.

Autor doslovu Jan Kosek


Ukázka:

CHOVÁNÍ V EXTRÉMNÍCH SITUACÍCH: OBRANNÉ MECHANISMY

Vězeňská elita

Jak počet vězňů narůstal a začali být čím dál postradatelnější, obzvláště s nástupem politiky vyhlazování, mít „oko“ u nějakého příslušníka vězeňské aristokracie se stalo jediným způsobem, jak si vězeň mohl zachránit život. Ale i předtím už jen najít a udržet si přiřazení na dobrou práci bylo vždy otázkou života a smrti, a stejně tak i to, aby člověk každý den dostával lepší příděl jídla, nebo alespoň občas.

Viktor Frankl logoterapie Utrpení z nesmyslnosti života koncentrační tábor psychoterapie Logoterapie se zrodila z Franklovy zkušenosti v koncentračním táboře

Jak se instituce táborů rozrůstala a začala být složitější, začínala se z nich stávat spíše taková miniaturní masová společnost. S každým krokem se dostávalo k moci více příslušníků vězeňské aristokracie a bylo třeba si je v zájmu přežití naklonit.

Dám příklad. Zkraje této kapitoly jsem vykládal, jak jedné zimní noci nebo brzy poté zemřely stovky vězňů v důsledku podchlazení na seřadišti, zatímco SS honilo dva uprchlé vězně. Ten útěk byl odhalen brzy odpoledne. SS si zavolalo předáka pracovní skupiny, v níž ti dva uprchlíci pracovali, velitele jejich bloku ubikací a táborové doyeny (kteří měli nejvyšší pozice mezi vězeňskou aristokracií), aby jim pomohli promyslet, kde by bylo možné ty dva dopadnout. Jejich prostřednictvím se další vězeňští vůdcové dozvěděli, co celý tábor čeká, a zvěsti se šířily rychlostí blesku.

Velitelé bloků, kteří cítili odpovědnost vůči vězňům ve svém bloku a kteří měli pocit, že se na ně mohou spolehnout, že je nezradí, je v tu chvíli o situaci informovali. Okamžitě začaly horečné přípravy mezi těmi nemnoha, kteří se měli jak připravit, ačkoli riskovali přísný trest, pokud by se na to přišlo. To riziko byli ochotni podstoupit. Uběhla velmi krátká doba mezi časem, kdy se většina vězňů vrátila z práce, a dobou, kdy se měli hlásit na seřadišti a postavit se tam do pozoru. Hlavním problémem bylo poskytnout sobě i ostatním nějakou ochranu proti podchlazení a připravit věci pro vězně vracející se z práce, aby se stihli na toto martyrium přichystat během několika minut.

Hanin kufřík - příběh o Osvětimi a dívce, která se nevrátila

Vězni měli zakázáno mít na sobě cokoli kromě svých vězeňských uniforem a jednoho vlněného svetru; jen kápové, velitelé bloků atd. dostávali a směli nosit svrchníky. Časté kontroly bránily vězňům vlastnit jakékoli oblečení mimo vydávané skromné prádlo a vězeňské uniformy. Jakékoli pokusy se udržet v teple jiným způsobem se trestaly. S ohledem na to, co je čekalo, se zdálo moudřejší riskovat odhalení a trest než se této dodatečné ochrany vzdát. Takže s tichým souhlasem velitelů a předáků a v závislosti na jejich postoji a na smělosti vězňů začali někteří vězni „organizovat“ (což v táborovém slangu znamenalo jakýmikoli, většinou ilegálními prostředky shánět) papír nebo jiné materiály, jež by poskytly dodatečné teplo.

Bruno Bettelheim psychoanalytik psycholog pohádky interpretace koncentrační táborBruno Bettelheim (1903-1990) se narodil ve Vídni, vystudoval zde psychologii a v roce 1937 získal doktorát. Poté, co strávil 14 měsíců v koncentračních táborech, se mu podařilo uprchnout do USA, kde stal se profesorem psychologie a psychiatrie na univerzitě v Chicagu. Jeho nejznámější knihou je psychoanalytická studie Za tajemstvím pohádek (2017). Po smrti své druhé ženy a pod tíhou dalších okolností si v březnu roku 1990 sáhl na život.

Vězni v Buchenwaldu normálně mívali hlavní jídlo, byť málo výživné, poté co byli na seřadišti spočítáni. Pokud budou muset zůstat stát v pozoru, tak o něj přijdou. To znamenalo stát celou noc v třeskutém mrazu, aniž by se předtím najedli. Někteří vězni si na svých poličkách uchovávali malou zásobu jídla, ale mezi dobou, kdy skončila práce a kdy měl začít nástup na seřadišti, do ubikací neměli vstupovat. Někteří vězni se nicméně vyplížili z práce brzy odpoledne a posbírali veškeré jídlo a papíry, které našli, a rozdělili je tak, aby každý vězeň dostal alespoň nějaké sousto a trochu papíru, který si mohl nacpat pod uniformu, než večerní nástup začne.

To vše zní celkem prostě, a také by bylo, nebýt naprosté nouze v táborových podmínkách. Tam představovalo obrovský úkol posbírat dost papíru na ochranu jednoho člověka. A nyní, když každý z těch několika, kteří mohli a také skutečně riskovali a opustili svou práci, měl zajistit dodatečnou ochranu pro tucet dalších, vyžadovalo to horečnou činnost a velkou vynalézavost. Bylo třeba se vloupat do skladiště SS, vyprázdnit pytle s cementem (silné papírové pytle byly nejlepší dostupnou tepelnou izolací), cement bylo třeba odstranit tak, aby krádež nebyla ihned postřehnuta, atd. Tou dobou, kdy nadešel čas na nástup, už většina politických a židovských vězňů stačila něco sníst a získat trochu dodatečné ochrany proti chladu. Za to vděčili velké pomoci svých skupin. Ani tak by to však nebylo možné bez tichého souhlasu velitelů bloků, předáků, kteří je nenahlásili za opuštění práce, a dalších méně významných osob ve vězeňské hierarchii, jako byli velitelé pokojů a skladníci.

Knihu Lidé nejsou mravenci můžete koupit na našem e-shopu

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru