TEST: Stačí málo, a už vás dohání špatné svědomí?

Mít občas špatné svědomí je v pořádku, protože je důkazem naší zodpovědnosti. Co když ale na sebe klademe příliš velké nároky? Oblastí, kde na sebe často býváme přísní až moc, jsou mezilidské vztahy. Zkuste si test z knihy PODÍVEJTE SE NA SEBE LASKAVĚ a zjistíte, jak na tom jste ve vztahu ke konkrétnímu člověku právě vy!

Špatné svědomí souvisí se vztahy. V některém vztahu se bleskurychle cítíte provinile kvůli něčemu, co v jiném vztahu berete s mnohem větší lehkostí. Při testu tedy myslete pouze na jednoho člověka. Porovnejte výsledky, pokud si test uděláte opakovaně – pokaždé s myšlenkou na někoho jiného.

V testu níže nazývám toho, vůči němu si testujete špatné svědomí, „touto osobou“. Může se jednat o vašeho životního partnera, kamaráda, rodiče, kolegyni nebo prostě kohokoli, u koho si chcete ověřit své reakce.

Výsledek testu kromě toho, že prozradí něco o vás, řekne něco i o dané osobě a vašem vztahu.

Odpovídejte podle toho, co vás první napadne, nad odpověďmi se dlouze nezamýšlejte. Závěr testu si přečtěte až po dokončení, jinak byste ovlivnili výsledek.

Podívejte se na sebe laskavě, Jak se osvobodit od přehnané viny, Ilse Sand, Portál, 2021, vina – psychologické aspekty, svědomí – psychologické aspekty, sebekritika, sebepojetí, sebehodnocení, sebepřijímání, příručky, Vývojová psychologie, Individuální psychologie.Ke každé výpovědi přiřaďte číslici. Vybírejte z následujících pěti odpovědí:

0 = Vůbec neodpovídá mé situaci

1 = Trochu odpovídá mé situaci

2 = Částečně odpovídá mé situaci

3 = Téměř plně odpovídá mé situaci

4 = Plně odpovídá mé situaci

Kniha dánské psychoterapeutky a farářky Ilse Sand PODÍVEJTE SE NA SEBE LASKAVĚ se zaměřuje na zodpovědnost ve vztazích. Osvobození od přehnané viny, poznání, že máme na své svědomí nereálné nebo příliš přísné požadavky, nám může pomoci získat zpět spoustu energie, o kterou nás taková sebekritika připravuje.

***

1. Mám špatné svědomí, když na poslední chvíli zruším schůzku s touto osobou.

2. Mám špatné svědomí, pokud mluvím víc než tato osoba.

3. Mám špatné svědomí, pokud se této osobě nedaří, a myslím, že bych jí měl(a) pomoci.

4. Pokud si tato osoba myslí, že jsem jí něco zkazil(a), mám špatné svědomí.

5. Pokud u mě byla tato osoba na návštěvě a panovala smutná nálada, mám špatné svědomí a přemítám, zda jsem něco udělal(a) špatně.

6. Mám špatné svědomí, pokud se mi na této osobě něco nelíbí.

7. Cítím se provinile, pokud se mám hezky, přestože je tato osoba nešťastná.

8. Pokud se tato osoba vnímá jako chytřejší, hezčí či lepší, než jak ji vidím já, mám špatné svědomí, že z ní nejsem tak nadšená/ý.

9. Když na mě tato osoba hledí nespokojeně, okamžitě mi v hlavě začíná šrotovat, co bych mohl(a) udělat, aby na mě pohlížela s radostí v očích.

10. Pokud se má tato osoba špatně, mám špatné svědomí a okamžitě se podrobím kontrole, jestli jsem něco neudělal(a) špatně.

11. Pokud je tato osoba nespokojená s něčím, co dělám, cítím se provinile a pokouším se chovat jinak.

12. Mám špatné svědomí, pokud bych nejraději protočil(a) oči nad tím, co tato osoba říká.

13. Mám špatné svědomí, pokud chci říct něco pravdivého, co ovšem tuto osobu zraní.

14. Mám špatné svědomí, pokud je mi s touto osobou tak smutno, že nedokážu říct nic hezkého.

15. Ve chvíli, kdy se rozhovor s touto osobou točí kolem něčeho, co mě nezajímá, mám špatné svědomí, pokud se nedonutím na povídání soustředit.

16. Pokud mi dá tato osoba najevo, že pro ni hodně znamenám, mám špatné svědomí, pokud vůči ní necítím totéž.

17. Pokud mě tato osoba pozve na narozeniny a mě to nepotěší, mám špatné svědomí.

18. Mám špatné svědomí, pokud mi tato osoba předvede svůj výtvor a mně se nelíbí.

19. Mám špatné svědomí, pokud této osobě nezvednu telefon.

20. Mám špatné svědomí, pokud zapomenu na narozeniny této osoby.

21. Pokud je tato osoba nemocná, mám špatné svědomí, že jsem zdravá/ý a šťastná/ý.

22. Pokud jsem tuto osobu zranil(a) něčím, co jsem řekl(a), mám špatné svědomí, přestože jsem ji vůbec zranit nechtěl(a).

23. Pokud dorazím na schůzku s touto osobou o více než 15 minut později, mám špatné svědomí.

24. Pokud se zlobím na něco, s čím tato osoba nemůže nic udělat, jako např. na její vzhled, dostanu špatné svědomí.

***

Sečtěte body, výsledek bude mezi 0 a 96.

Co o vás prozradí vysoké číslo:

Čím vyšší číslo vám vyšlo, tím odpovědnější jste a tím snáze vás dožene špatné svědomí.

Skupina 1

V testu se nacházejí dva typy výpovědí. První skupina sestává z výroků 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21 a 24. Tyto výroky měří sklon k iracionálně špatnému svědomí. Napište číselné hodnocení na řádky níže a sečtěte je:

Podívejte se na sebe laskavě, Jak se osvobodit od přehnané viny, Ilse Sand, Portál, 2021, vina – psychologické aspekty, svědomí – psychologické aspekty, sebekritika, sebepojetí, sebehodnocení, sebepřijímání, příručky, Vývojová psychologie, Individuální psychologie.Ilse Sand je dánská psychoterapeutka, která se systematicky věnuje problematice vysoké citlivosti. Původní profesí je farářkou Dánské národní církve, od roku 2006 provozuje vlastní psychoterapeutickou praxi, kterou doplňuje supervizí a přednáškami. V Portále vyšly její knihy Přecitlivělost není slabost a Citlivý pomocník.

6 ____

7 ____

8 ____

12 ____

13 ____

14 ____

16 ____

17 ____

18 ____

21 ____

24 ____

Celkem ____

Číslo pro skupinu 1 se bude pohybovat mezi 0 a 44.

Váš výsledek ve skupině 1:

Všechny výroky v této skupině se dotýkají toho, co nemáte ve své moci – např. co cítíte či na co máte chuť. Řeč je i o iracionálně špatném svědomí a přehnaném pocitu odpovědnosti.

Pokud máte jeden a více bodů, dokazuje to, že neopodstatněné špatné svědomí míváte. Čím vyšší číslo máte, tedy čím blíže jste číslu 44, tím více na vás sedí následující charakteristika:

Je na vás spolehnutí.

Silně toužíte po tom, aby se všichni kolem vás měli neustále dobře.

Jste snadnou obětí lidí, kteří by se rádi zbavili odpovědnosti či viny.

Je pro vás důležité být dobrým přítelem, partnerem či rodičem, a to bezmála na hraně perfekcionismu.

Kritika vás silně zasáhne, protože ji berete vážně, aniž byste zapochybovali, zda je vůbec oprávněná.

Těžko se vám nastavují hranice.

Snadno se stanete obětí šikany.

Tíží vás špatné svědomí a pocit nedostatečnosti.

Pokud použijete techniky v této knize ke zpracování špatného svědomí, výsledné číslo z této části testu se sníží a vy budete žít s větší lehkostí.

Skupina 2

Výroky ve skupině 2 měří špatné svědomí, které je zřejmě opodstatněné. Týká se prohlášení číslo 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 22 a 23. Napište čísla na řádky níže a sečtěte je.

Ilse Sand, Citlivý pomocník : vysoká citlivost v pomáhajících profesích, Portál 2018, pomáhající chování, interpersonální komunikace, empatie, senzibilita, psychická odolnost, příručkyVysoce citliví lidé se v přítomnosti nevyrovnaných lidí rychleji vyčerpají. Obzvlášť proto potřebují umět poskytovat pomoc tak, aby je co možná nejméně zatěžovala a vysilovala, a zároveň byla co nejpřínosnější pro ty, kterým pomáhají. Poradí jim CITLIVÝ POMOCNÍK.

1 ____

2 ____

3 ____

4 ____

5 ____

9 ____

10 ____

11 ____

15 ____

19 ____

20 ____

22 ____

23 ____

Celkem ____

Číslo pro skupinu 2 se bude nacházet mezi 0 a 52.

Váš výsledek ve skupině 2:

Čím vyššího čísla jste dosáhli, tedy čím víc jste se přiblížili číslu 52, tím odpovědnější jste ve vztazích. A tím lépe na vás sedí následující charakteristika:

Je pro vás důležité dodržovat úmluvy a být dobrým přítelem.

Jestliže se někomu ve vašem okolí nedaří dobře, rádi uděláte cokoli, abyste mu pomohli.

Jste nakloněni úvahám, zda jste mohli částečně způsobit druhému příkoří, a jste připraveni v takovém případě nesoulad napravit.

Pokud jste pochybili, nepotřebujete, aby vás na to někdo upozorňoval.

Sami si totiž brzy budete chybu vyčítat a snažit se napříště vyhnout jejímu opakování.

Po konfliktu budete flexibilní a připravení ke kompromisu.

Je pro vás důležité být dobrý a správný člověk.

Přestože se všechny výroky ve skupině 2 dotýkají situací, na něž máte určitý vliv, můžete pociťovat naddimenzovanou provinilost. Číselný výsledek ve skupině 2 proto prozradí něco o vaší reálné i neopodstatněné vině.


Test berte s rezervou

Nezapomeňte, že vám vyjde rozdílný výsledek podle toho, na koho budete při odpovědích myslet. Pokud jste mysleli na někoho velice blízkého, třeba na své dítě, dosáhnete vyššího čísla, než pokud budete myslet na někoho z okruhu běžných známých.

Navíc je fakt, že pokud má nějaký test něco o někom vypovědět, nikdy to nebude celá pravda. Příliš mnoho aspektů se do testu nepromítne. A výsledek se navíc může měnit podle toho, jakou náladu při testu máte.

Co o dané osobě či vašem vztahu k ní vypovídá vysoké číslo

Jestliže v jednom testu dosáhnete vyššího čísla než v ostatních, prozradí vám výsledek víc o vztahu samotném než o vás. Zamyslete se nad tím, zda nemůže být správný jeden či více níže uvedených výroků.

Osoba pro vás má velký význam

Nejsilnější pocity chováme k těm, které nejvíce milujeme. To se týká i pocitů, jako je hněv a špatné svědomí.

Osoba má velký vliv na váš život či životní situaci

Zaměstnavatel, pronajímatel, partner.

Osoba je na vás závislá

Je-li osoba vážně nemocná a bez pomoci si nevystačí, budete přirozeně cítit větší odpovědnost.

Máte pro danou osobu velký význam

Víte, že si vás dotyčný velice cení, a proto bude zklamaný, pokud ho třeba odmítnete.

Osoba je vaše nezletilé dítě

Vůči vlastním dětem máme obzvlášť velkou odpovědnost, dokud nenabudou dospělosti.

Osoba nepociťuje dostatečnou odpovědnost

Možná jste zaznamenali, že se má osoba špatně, ale necítí se odpovědná za změnu či obstarání relevantní pomoci. Sledovat její bolest je pro vás těžké.

Osoba samu sebe vnímá jako lepší bytost

Jestliže se osoba považuje za nevinnou oběť nebo za lepšího člověka, než jsou ostatní, a možná tak navenek dokonce působí, snadno na vašich bedrech přistanou veškeré její nedostatky. Někteří lidí se prodávají natolik přesvědčivě a věří ve svou dokonalost, že se jejich okolí snadno bude vnímat v jistém ohledu nedostatečně.

Osoba vám přidělila roli, kterou nejste schopni naplnit

Příkladem je situace, kdy jeden z vašich rodičů jedná neodpovědně a apeluje na vás, abyste se chovali dospěle a vzali na sebe odpovědnost. Takový apel může fungovat velmi podvědomě – skrývá se v pohledu, mimice, naléhavé intonaci. Dalším příkladem zmatení rolí je situace, kdy se k vám váš partner chová, jako byste byli jeho otec či matka, a cítíte tlak ve smyslu, že by vaše láska měla být stejně bezpodmínečná, jako je v ideálním případě láska rodičovská. Jestliže jí nedostojíte, pravděpodobně pocítíte silný pocit provinilosti.

Test je z knihy PODÍVEJTE SE NA SEBE LASKAVĚ, kterou můžete zakoupit na našem e-shopu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru