Emoce se dají zvládnout, jen vědět, jak na to

Rozumět svým pocitům je emocionální dovednost, kterou se musí dítě naučit. Nezřídka je to hodně těžké a náročné, ale naprosto nezbytné pro správný vývoj, schopnost sebeovládání a odpovědnost za své chování. Hra je ideálním způsobem, jak dítěti pomoci vyznat se ve vlastních emocích a zvládat je.

hry pro zvládání emocí emoce psychická odolnost sociálně psychologické hry děti předškolního věku děti školního věku osobnostní výchova sociální výchova Koupit na e‑shopu

Dítě se nerodí se schopností svým emocím rozumět. Zpočátku je jeho duše krásný nepopsaný list, ale dostává do vínku úžasnou škálu všech emocí, které ho budou životem provázet. A jeho nejbližší milující okolí čeká těžký, ale velice krásný úkol, vychovat z něj vyrovnaného, vnímavého a citlivého člověka. Kniha Hry pro zvládání emocí pro děti 4-10 let od německé autorky Angeliky Grubert si do značné míry klade za cíl pomocí her dítěti umožnit své emoce cítit, prožít, porozumět jim a v neposlední řadě je ovládat. Tj. nejen pochopit, ale také rozvést své emocionální dovednosti. Dítě potřebuje vědět, že to, co cítí, je v pořádku a správné, i když se nejedná zrovna o hezké pocity. Musí vědět, že cítit vztek, smutek, naštvání, lítost, agresi, strach aj. je stejně důležité, jako prožívat emoce z opačného spektra. Zároveň se ale musí naučit, jak emoce ovládat a mít je pod kontrolou. Tím získá nejen silný pocit sebedůvěry v sebe sama a své schopnosti, ale také dokáže svým emocím porozumět a uspokojit je.

Knihu přeložila Alena Bezděková a ilustroval Libor Drobný.

Jak na problémové chování dítěte se dozvíte v knize Hry pomáhají s problémy od Zdeňka Šimanovského a Václava Mertina.

Ukázka z knihy

Emoce jsou jako barvy

Stejně jako se ze základních barev dají namíchat všechny ostatní barevné tóny, tak i naše emoce se skládají ze spousty různých odstínů. Nikdo nepřichází na svět jako odborník na city, teprve se je učíme rozeznávat, ovládat a využívat. K tomu potřebujeme prostor na vyjádření citů (např. prostřednictvím kreslení) a pomůže nám vedení a vysvětlování.

Vedoucí hry se zeptá:

Jakou barvu má emoce, kterou právě cítíš?

Vyber jednu nebo několik barev a pokus se svůj pocit namalovat.

Někdy se city mísí stejně jako barvy na papíře.

Vodové nebo akvarelové barvy vytvářejí zajímavé přechody. K prožívání citů a vnímání barev jsou vhodné i akrylové barvy. Pro doplnění je možné vyprávět příběhy, které děti podnítí k tomu, aby například vybraly pro nový pocit novou (nezvyklou) barvu. Třeba příběh, v němž děti mohou prožít smutek z toho, že se jim něco nepovedlo, ale pak i povzbuzení, sílu a radost, když našly řešení.

VARIANTA

Za některými emocemi se často skrývá úplně jiná emoce. Tento fakt se dá znázornit dvěma vrstvami voskových pastelek na sobě: dítě nakreslí nejprve pestrobarevný podklad a ten pak překryje tmavou vrstvou. Poté může ostrým předmětem vyškrabávat do tmavého obrázku nové, barevné motivy. Tím ilustruje vrstvy pocitů, které všichni máme.

Co se pod barvou skrývá u mě a co u tebe?

Možná jsem zrovna smutný/smutná (tmavá barevná vrstva), ale pod

smutkem se docela určitě nachází i radost (pestré světlé barvy).

Vždycky můžu být zase veselý/veselá.

POMŮCKY

papír

různé barvy (akvarelové, akrylové, voskové pastelky)

případně ostrý předmět na odškrabávání barvy


Angelika Grubert je německá sociální pedagožka, působící od roku 2004 jako školitelka, konzultantka, supervizor a kouč pro dospělé a pro vzdělávací instituce. 

Má rozsáhlé zkušenosti s plánováním, přípravou a realizací školení a systémového poradenství zaměřeného na řešení konfliktů ve skupinách.
Knihu Hry pro zvládání emocí pro děti 4-10 let zakoupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru