Mindfulness pro začátečníky – teoretické i praktické základy všímavosti

Tato kniha vás může naučit přetvořit vlastní vztah k tomu, jak přemýšlíte, cítíte, milujete, pracujete a hrajete si, abyste dokázali procitnout a ztělesnit úplněji to, kým skutečně jste.

Mindfulness pro začátečníky; Jon Kabat-Zinn; Mindfulness for beginners; Ondřej Fafejta; Portál 2022; všímavost; mindfulness; sebepoznání; sebepřijímání; životní harmonie; příručky Koupit na e‑shopu

Kniha je určena k tomu, aby poskytla přímý a snadný přístup k základům praxe všímavosti, včetně jejího formálního pěstování a základů její aplikace v každodenním životě.

Autor knihy Mindfulness pro začátečníky zkoumá téma všímavosti, jako byste o něm dosud nikdy neslyšeli a neměli tušení, k čemu slouží. Zabývá se samotným nácvikem všímavosti a tím, jak ji pěstovat v každodenním životě. Všímá si jejích různých přínosů ve vztahu ke stresu, bolesti a nemocem a toho, jak lidé se zdravotními problémy využívají praktikování všímavosti v rámci programů redukce stresu založené na všímavosti (tzv. programy MBSR). Kniha popisuje oblasti vědeckého výzkumu, jež ukazují, že nácvik všímavosti v podobě MBSR patrně skutečně mění jak strukturu, tak fungování mozku a má určité důsledky pro způsob, jakým se vztahujeme k svým myšlenkám a emocím, obzvláště těm, jimiž reagujeme na vnější okolnosti.

Kniha se skládá z pěti částí: VSTUP, UDRŽOVÁNÍ, PROHLUBOVÁNÍ, ZRÁNÍ, PRAKTIKOVÁNÍ, které se věnují například tématům: Mysl začátečníka, Dech, Všímavost je uvědomování, Nic proti myšlení, Spřátelit se s myšlením, Láskyplná pozornost, Nevědění, Připravená mysl, Ztělesněné vědění, Jak si vrátit život, Základní postoje spojené s všímavostí, Jak začít s formální praxí, Všímavost ke vztahu k jídlu, dechu, tělu, zvukům...

Knihu přeložil Ondřej Fafejta.


Ukázka:

Nebrat si myšlenky osobně

Je velkým krokem směrem k tomu, abychom znovu uchopili svůj život do vlastních rukou, když si uvědomíme, že si bez ohledu na jejich obsah a na to, jestli jsou dobré, špatné nebo ošklivé, nemusíme brát myšlenky osobně.

Nemusíme jim věřit. Dokonce je ani nemusíme považovat za „své“. Můžeme v nich prostě rozpoznat myšlenky jako události v poli uvědomování, které velmi rychle vznikají a zanikají, někdy s sebou přinášejí pochopení, někdy jsou nabity velmi silnými emocemi a mohou mít v našem životě značný vliv, ať to je, nebo není pro naše dobro, to vše v závislosti na tom, jaký vztah k nim máme.

Mindfulness pro zvládání hněvu pro teenagery

    Když je automaticky nebereme osobně ani nevěříme příběhům o „skutečnosti“, které na jejich základě vytváříme, když si je prostě dokážeme uvědomovat s postojem zvídavosti ani nevěříme příběhům o „skutečnosti“, které na jejich základě vytváříme, když si je prostě dokážeme uvědomovat s postojem zvídavosti a údivu nad jejich nesmírnou silou vzhledem k tomu, že jsou nehmotné, mají omezení a vyznačují se nepřesností, pak máme šanci nenechat se chytit do jejich obvyklých vzorců a vidět myšlenky jako to, čím jsou, neosobní události; a místo toho se stát poznáváním, jímž již uvědomování je.

     Pak už jsme, alespoň v té chvíli, svobodní a připravení jednat jasněji a laskavěji uvnitř neustále se měnícího pole událostí, jež nejsou ničím jiným než odvíjejícím se životem – ne vždy tak, jak by se měl odvíjet podle nás, ale rozhodně tak, jak je.

Sebestřednost

Ať už si při popisování přirozenosti mysli a našeho vztahu k vlastním myšlenkám a emocím při meditaci a v každodenním životě budeme pomáhat jakýmikoli metaforami nebo představami, je důležité, abychom chápali, že i ony samy představují myšlenky.

Když spadneme do myšlenkového proudu a chytíme se do rozličných myšlenek, obzvláště pokud se s nimi ztotožníme – tedy řekneme si: „Toto jsem já“ a „Toto nejsem já“ –, jsme opravdu chycení. Protože právě tak vzniká nejzazší připoutanost – tím, že položíme rovnítko mezi okolnosti, podmínky nebo věci a osobní zájmena, totiž „já“, „mě“ nebo „můj“. To můžeme označit jako sebestřednost, tedy sklon klást sebe samé do absolutního centra vesmíru.

Mindfulness pro menší děti – Pohoupej medvídka

     Jak uvidíme, může být velmi užitečné věnovat pozornost tomu, kolik času se zaobíráme svým já, a aniž bychom se to snažili napravit nebo změnit, si prostě tento silný zvyk mysli uvědomovat.Jon Kabat-Zinn, Ph.D., emeritní profesor lékařství na Lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts, je zakladatel Centra pro všímavost v lékařství, zdravotnictví a společnosti a jeho světoznámé Kliniky pro redukci stresu založenou na všímavosti (MBSR). Díky jeho úsilí je dnes koncept všímavosti obecně přijímanou součástí západní medicíny a psychoterapie. Je autorem řady úspěšných knih, které byly přeloženy do více než 30 jazyků. V češtině vyšly jeho knihy Uvědomujte si přítomnost a Život samá pohroma.


Knihu Mindfulness pro začátečníky koupíte na našem e-shopu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru