Vlaštovičky štěbetají: nový, jarně laděný pracovní sešit pro MŠ

Vlaštovičky štěbetají, z jara totiž radost mají je nový pracovní sešit Marcely Kotové pro mateřské školy, který přináší dvanáct týdenních bloků s jednoduchými popisy činností a pracovními listy souvisejícími s jarem.

Vlaštovičky štěbetají, z jara totiž radost maj - obálka Koupit na e‑shopu

Pracovní sešit Vlaštovičky štěbetají, z jara totiž radost mají je zaměřený na období jara a léta a přináší dvanáct týdenních bloků s inspirací na jednoduché aktivity. Ty jsou vždy rozepsány na jednotlivé dny a autorka dbá na to, aby byly v kontextu celého týdne vyvážené. Aktivity jsou nejrůznějšího druhu - výtvarné, pracovní, hudební, pohybové, poznávací či ekologické. Pro každý týden jsou rovněž zpracovány tři pracovní listy, jež přímo navazují na činnosti, které se v knize objevují. 

Sešit neobsahuje přesný návod k pedagogické práci, ale poslouží jako inspirace pro tvorbu vlastních příprav nebo začínajícím učitelkám jak podklad pro každodenní přípravy.

Jde o první sešit z třídílné série. Navazovat budou obdobně koncipované díly zaměřené na podzimní a zimní aktivity. 

Marcela Kotová pracuje jako učitelka mateřské školy. Ve své práci se snaží rozvíjet a pomáhat dětem i začínajícím učitelkám. Právě tato snaha ji přivedla k tvorbě knih pro děti i pedagogy. V Portále vyšla např. její Kniha pro začínající učitelky mateřských škol.


Ukázka:

ZVÍŘÁTKA NA DVORKU

SMYSL TÉMATU:

 • poznat a pojmenovat základní druhy domácích zvířat,
 • mít povědomí o jejich způsobu života,
 • mít úctu ke všemu živému,
 • uvědomovat si krásu přírody (ochrana životního prostředí).

PONDĚLÍ:

PEDAGOGICKÉ ZÁMĚRY: posilovat přirozené poznávací schopnosti.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: poznat a pojmenovat základní druhy domácích zvířat.

 • KOMUNITNÍ KRUH:
  • Přivítáme se básničkou.
  • Kamarádi ze dvorku: povídáme si nad obrázky domácích zvířat.
 • NABÍZENÉ ČINNOSTI:
  • Činnosti u stolečku:
   • Kravička: natrháme barevný papír a lepíme do šablony kravičky.
   • Prohlížíme si knihy s domácími zvířaty.
   • Kravička (vkládání tvarů): vystřihneme z kartonu krávu a na její tělo si obkreslíme tvary z nějaké geometrické stavebnice (budou znázorňovat fleky). Obkreslené tvary vystřihneme. Dítě poté vkládá tvary do správných otvorů.
  • Činnosti v prostoru:
   • Na statek: stavíme z kostek a vyrábíme boudu pro psa, kurník pro slepičky, králíkárny.
   • Naučíme děti jednoduchou píseň Kotě a sluníčko (text M. Veselého zhudebnil V. Bláha) a opakujeme ji při různých chvilkách během celého tematického celku.
 • POBYT VENKU:
  • Snažíme se najít a pozorovat domácí zvířátka na zahrádkách, navštívíme statek se zvířaty.

Mohlo by vás také zajímat
Připravujeme děti na samostatné čtení s knihou Čtenářské strategie.


ÚTERÝ:

PEDAGOGICKÉ ZÁMĚRY: posilovat přirozené poznávací schopnosti .

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: mít povědomí o způsobu života domácích zvířat.

 • KOMUNITNÍ KRUH:
  • Přivítáme se básničkou.
  • Život zvířátek: povídáme si, jak domácí zvířata žijí, čím se živí, čím jsou nám užitečná.
 • NABÍZENÉ ČINNOSTI:
  • Činnosti u stolečku:
   • Čteme podle piktogramů z knihy Domácí zvířátka od M. Kotové.
   • Slepička a vajíčka (didaktická hra): opakujeme číselnou řadu, pojmy více × méně × stejně atd. (viz PRACOVNÍ LIST č. 4).
  • Činnosti v prostoru:
   • Podoj kravičku (motorická hra): krávu nakreslíme na karton, místo vemínka nalepíme jednorázovou rukavici naplněnou vodou, do prstů uděláme dírky. Dítě mačká vemínko (dojí kravičku).
   • Naučíme děti jednoduchou báseň Psí služba od J. Žáčka, opakujeme při různých chvilkách během celého tematického celku.
 • POBYT VENKU:
  • Kočka a myš (viz pohybová hra z předchozího týdne)

* * * 

Pracovní sešit Vlaštovičky štěbetají, z jara totiž radost mají můžete koupit na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru