S problémy v rozvoji řeči pomohou pracovní listy Když jazýčkem zacvičíme

Soubor pracovních listů na podporu rozvoje řeči, resp. rozvoje souvisejících dovedností, jako je grafomotorika, smyslové vnímání, jemná i hrubá motorika aj. To je kniha Když jazýčkem zacvičíme, krásně se hned rozmluvíme.

když jazýčkem zacvičíme, krásně se hned rozmluvíme vendula hegerová logopedická prevence děti předškolního věku řečové dovednosti sluchové vnímání grafomotorika pracovní sešity metodické příručky Koupit na e‑shopu

Kniha Když jazýčkem zacvičíme, krásně se hned rozmluvíme, s podtitulem Pohádky pro logopedickou prevenci, sestává ze 14 kapitol. Každou z nich otvírá pohádková rozcvička, obsahující cvičení na rozvoj oromotoriky neboli motoriky mluvidel. Následuje obrázkové čtení a poté učení hrou, které zahrnuje například rozvoj koncentrace, logického myšlení, zrakové i sluchové paměti, fonematického sluchu a matematické pregramotnosti. Nechybí také důležitá grafomotorika a každou kapitolu pak uzavírá omalovánka. Zpracování vypovídá o tom, že autorka zúročuje své znalosti a dovednosti získané v praxi, představuje praktické nápady, které sama s dětmi uskutečňuje. Pracovní sešit využijí nejen mateřské školy, které se věnují rozvoji řečových schopností u dětí, ale také rodiče, kteří chtějí svému dítěti pomoci v přípravě na základní školu. Jeho využití je také možné při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Knížku doplnila krásnými ilustracemi Vendula Hegerová, kterou děti znají nejen z časopisu Sluníčko, ale také z řady dalších knih, vydaných v nakladatelství Portál.


Marcela Kotová jako zkušená preprimární pedagožka u nás také vydala publikaci Knížka pro začínající učitelky mateřských škol.


Ukázka z knihy

CVIČÍME PUSINKU POHÁDKOU
V jednom pekle žil čertík Bonifác, který vůbec neuměl strašit. Jednoho dne se na něj Lucifer
rozzlobil (mračíme se) a poslal ho za trest na zem, aby se naučil strašit.
Brány pekla se otevřely (pusu do písmene O). Čertík vyletěl z pekla (jazyk rychle vysuneme
z pusy) 
a obletěl celý les (jazykem olizujeme rty kolem dokola). Potom vyletěl na nejvyšší
strom (jazykem se snažíme dostat směrem k nosu). Rozhlédl se vlevo (jazyk do levého
koutku)
, potom vpravo (jazyk do pravého koutku).
Na vedlejším stromě zahlédl sovu. Kulila na něj oči (vykulíme oči) a zahoukala (húúúú).
Čertík se lekl a spadl ze stromu na zem (bááác). Začal plakat (napodobujeme pláč). „Jsem
to ale motovidlo. Strašit neumím, všeho se leknu. Vždyť jsem úplně k ničemu!“
V tu chvíli z lesní studánky vyskočila žába (kvá kvá). „Kdopak to tu pláče? Co se ti stalo,
čertíku?“ zeptala se žabka. „To jsem ale nemehlo. Vyhnali mě z pekla, protože neumím strašit,“
smutnil čertík. „Neumíš strašit? To já ti pomohu,“ kvákla žabka a přivolala větřík: „Větříku!“
(VĚTŘÍKU). Větřík dorazil (silný dechový proud) a s sebou přinesl čertici Mefisku. „To
je Mefiska, moje kamarádka a čertí učitelka strašení,“ začervenal se Bonifác. Mefiska se mu
moc líbila, a tak se hodně snažil, aby se čertovskému strašení naučil. „Tak začneme se strašením.
Vyplázni jazyk a udělej BLÉ (BLÉ). Paráda, a teď zkus BUBUBU (BUBUBU). A teď BLLLLL
(BLLLLL). No páni, vždyť ti to jde báječně! Jsi moc šikovný, to bude lehká práce,“ pochválila
ho Mefiska. A čertík byl celý šťastný (široký úsměv).
Netrvalo dlouho, čertík se naučil strašit a mohl se vrátit do pekla. Brána pekla se otevřela
(pusa do písmeno O) a Bonifác i se svou Mefiskou vletěli do pekla. Potom se brána zavřela.
(zavřít pusu). Všechno dobře dopadlo. Zazvonil zvonec (rychle kmitáme jazykem z koutku do koutku nebo říkáme cilililink) a pohádky je konec.

když jazýčkem zacvičíme, krásně se hned rozmluvíme vendula hegerová logopedická prevence děti předškolního věku řečové dovednosti sluchové vnímání grafomotorika pracovní sešity metodické příručky

Pohádkovou grafomotoriku také naleznete v publikaci - Šimonovy pracovní listy 27 od Ireny Novotné. 

když jazýčkem zacvičíme, krásně se hned rozmluvíme vendula hegerová logopedická prevence děti předškolního věku řečové dovednosti sluchové vnímání grafomotorika pracovní sešity metodické příručky

Krásné ilustrace Venduly Hegerové nabízejí knihy Pepo! Ty popleto! a Edo! Ty neposedo!když jazýčkem zacvičíme, krásně se hned rozmluvíme vendula hegerová logopedická prevence děti předškolního věku řečové dovednosti sluchové vnímání grafomotorika pracovní sešity metodické příručky


Autorka Marcela Kotová pracuje jako učitelka v mateřské škole. Práce s dětmi ji nejen baví a naplňuje, ale zároveň poskytuje nepřeberné množství námětů pro její knihy a pracovní listy. Ty jsou určené nejen dětem, ale i pedagogům mateřských škol.

Knihu Když jazýčkem zacvičíme, krásně se hned rozmluvíme zakoupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru