TEST: Týká se vás únava ze soucitu, nebo už jste na cestě k vyhoření?

Angelika Rohwetter je německá psycholožka, která se specializuje na tělovou terapii, práci se staršími lidmi a traumaterapii. Díky své praxi ví velmi dobře, jak snadné je spadnout do pasti soucitné únavy. Ta se týká především sociálních pracovníků, psychoterapeutů nebo pedagogů, tzn. lidí pracujících v pomáhajících profesích.

únava ze soucitu angelika rohwetter

Cítíte při práci s lidmi nudu a netrpělivost? Jste při terapii nesoustředění, unavení, díváte se tajně na hodinky? Máte pocit, že jste to samé už slyšeli mnohokrát? Vaši pacienti se nelepší? Máte radost, když klient zruší setkání? Pak možná zažíváte únavu ze soucitu.

Ve své knize se stejnojmenným názvem Únava ze soucitu autorka nabízí spoustu cvičení a praktických návodů, jak pracovat se sebou samým, a tak tomuto fenoménu předejít. Zároveň díky řadě kazuistik ukazuje projevy, klinické příznaky a také odlišnosti, signalizující vyhoření, depresi nebo sekundární traumatizaci.

Pokud máte podezření, že by se Vás cokoliv z výše uvedeného mohlo týkat, udělejte si následující test. Jeho výsledky jsou sice jen orientační, ale mohou již značit varovnou kontrolku, že není vše v pořádku.


PRACOVNÍ LIST 4 Dotazník k tématu únavy ze soucitu 1/4 a 2/4

Tento dotazník by měl splnit dvě úlohy:

Měl by navzájem vymezit různé diagnózy (depresi, vyhoření, sekundární traumatizaci a únavu ze soucitu), a poskytnout vám tak první dojem o tom, odkud by mohly vaše momentální potíže pramenit.

Zakřížkujte prosím:

1 vůbec se mě netýká

2 trochu se mě týká

3 neutrální nebo nevím / částečně

4 často je to můj případ

5 ano, skoro vždycky nebo úplně vždycky

Proč vzniká Učitelské vyhoření a jak se lze proti němu bránit? Na to odpoví kniha autorů Ireny Smetáčkové a Stanislava Štecha.


Poznámky k dotazníku: Tento dotazník nepostačuje pro stanovení konečné diagnózy, ale poskytne první vodítka. Dále mějte na paměti: Některé otázky se v jednotlivých blocích vyskytují opakovaně. Je to proto, že porovnávané symptomy nemají jednoznačnou symptomatiku – a kromě toho jsou právě příznaky únavy ze soucitu jen málokdy typické. To platí například u těchto otázek, pokud jste u nich uvedli vysokou bodovou hodnotu: otázka 1, 13 a 26.

PRACOVNÍ LIST 4 Dotazník k tématu únavy ze soucitu 3/4


PRACOVNÍ LIST 4 Dotazník k tématu únavy ze soucitu 4/4

Takto můžete dotazník vyhodnotit (po blocích): Sečtěte všechna čísla v jednom bloku, u políček označených X hodnoty obraťte, takže 1 = 5, 2 = 4, 3 zůstává, 4 = 2 a 5 = 1.

Nyní proveďte vyhodnocení podle bloků a zjistíte, jak blízko k danému onemocnění či problému se nacházíte, nebo zda jste již nemocní. Přitom platí: Čím vyšší je číslo, tím zdravější jste.

vysoce citlivi lide mezi nami rolf sellinVysoce citliví lidé mezi námi by měli podle autora knihy Rolfa Sellina svoji citlivost začít vnímat jako přednost.

Stupně mají následující význam:

Jedna: Neexistuje žádné riziko. Vaše potíže odpovídají běžné denní zátěži, všechny problémy zmizí po víkendovém odpočinku.

Dva: Měli byste věnovat větší pozornost tomu, zda se chováte obezřetně k sobě samým, zda dobře vyrovnáváte pracovní stres – pečlivě si naplánujte další dovolenou. Pokud máte nejnižší počet bodů v oblasti deprese, možná trpíte dystymií.

Tři: Nebezpečí se blíží. Potřebujete podporu a přesnější objasnění vaší problematiky (kolegové, lékař, supervize, psycholog). Tato kniha obsahuje řadu dobrých nápadů, vyzkoušejte je prosím v praxi!

Čtyři: Postižení je vážné. Neprodleně vyhledejte pomoc. Možná bude zapotřebí delší přestávka v práci (pracovní neschopnost, léčebná kúra, studijní volno?).

Jestliže jste dosáhli středního až nižšího počtu bodů v několika blocích, trpíte zřejmě depresivním onemocněním, stejně tak v případě hodnot, které se pohybují ještě pod uvedenými nejnižšími hodnotami.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru