Pomáhejme dětem, aby se staly samy sebou, aneb Hry pro rozvoj komunikačních schopností

Hra je pro děti přirozený prostředek učení a způsob, jakým mají tendenci vyjadřovat své pocity. Chceme-li dětem pomoci vybudovat komunikační pohodu a tím získat dovednosti a schopnosti nezbytné pro úspěšnou sociální interakci, využijme jejich přirozeného potenciálu a hrajme si s nimi.

hry pro rozvoj komunikačních schopností Deborah M. Plummer komunikační dovednosti jazykové hry logopedická prevence výchova dítěte metodické příručky Koupit na e‑shopu

Novinka z dílny Deborah M. Plummer se tentokrát zaměřuje na komunikaci. Kniha Hry pro rozvoj komunikačních schopností je velmi přehledná a příjemná, spojuje v sobě něco málo teorie o komunikaci se spoustou praxe, tedy her. Autorka pojímá téma terapeuticky a vysvětluje, v čem je hra dobrá jako terapeutický prostředek. Myslí na to, že komunikujeme v různých prostředích, a co víc, i s novými, nám neznámými lidmi. Proto se dovednosti, které se v knize rozvíjejí, musí propojit s myšlenkovou flexibilitou. Samotné hry nevyžadují nijak složité a speciální pomůcky, pedagog si většinou vystačí s tím, co má ve třídě. Hry jsou také velmi variabilní, lze je různě modifikovat a inspirace k obměnám je obsažena i v samotné knize. Za cenný lze u každé hry považovat oddíl reflexe, který obsahuje otázky týkající se proběhlé hry. Děti si s pedagogem mohou povídat o tom, co pro ně bylo těžké, co jim naopak šlo „samo“, jak zvládly překonat případné náročné momenty. Jedna kapitola obsahuje i velmi jednoduché pracovní listy.

Knihu z anglického originálu Helping children to improve their communication skills přeložila Eva Klimentová.

Ukázka z knihy: 


Jak dostat emoce pod kontrolu poradí kniha Angeliky Grubert s názvem Hry pro zvládání emocí.

7. Praktický trénink paměti

Základní prvky, schopnosti a dovednosti

 • sebepřijetí (P)
 • účinné pozorování (S)
 • využití paměťových strategií (D)

JAK SE HRAJE

(Zpočátku je nejlepší hrát v menší skupině.)

Jedno dítě se stane hráčem č. 1. Ostatní děti se rozdělí do dvojic nebo namátkově obdrží slova, která spolu jdou do páru (např. kyblíček a lopatka). Každý si musí své slovo zapamatovat. Potom všichni utvoří kruh kolem hráče č. 1. Hráč č. 1 hodí sáček dvěma druhým hráčům, aby zjistil, jestli jdou do páru. Chytající řeknou svá slova. Pokud slova jdou do páru, daní dva hráči se posadí. Hráč č. 1 hází dál, dokud nenajde všechny páry.

OBMĚNY

 • Než hráč č. 1 hodí sáčkem, vyzvěte všechny děti, aby své slovo třikrát zopakovaly.
 • Hráči mají před sebou po různý časový úsek vystavený obrázek nebo napsané slovo, aby si hráč č. 1 mohl tyto nápovědy zapamatovat. Potom se nápovědy otočí a začne hra.
 • Hráči natočí obrázky/slova tak, aby je házeč neviděl, ale oni je měli jako nápovědu pro sebe.
 • Hráči vystříhají/nashromáždí obrázky z určité kategorie a využijí je při hře.

Reflexe

 • Co ti pomáhá zapamatovat si věci při výuce ve škole?
 • Co můžeš udělat, aby sis zapamatoval/a všechny věci, které potřebuješ udělat o víkendu?
 • Co děláš, aby sis zapamatoval/a, kdy mají všichni tvoji kamarádi narozeniny?
 • Co bys dělal/a, kdyby sis zapomněl/a svačinu / sportovní výbavu?

Jestliže dětem pomáháme rozvíjet komunikační dovednosti, můžeme hluboce ovlivnit jejich dlouhodobou sociální, emoční, fyzickou a kognitivní pohodu, možná více, než je schopen prokázat jakýkoli výzkum.

Pracovní list z knihy


Autorka Deborah M. Plummer je vysokoškolská pedagožka a terapeutka, autorka řady publikací pro práci s dětmi i s dospělými. V nakladatelství Portál již vyšly její knihy Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty dětí ve věku 5-11 let (2013), Hry pro rozvoj všímavosti u dětí aneb Mindfulness pro děti 5-12 let (2017), Hry pro zvládání hněvu (2019) a Hry pro rozvíjení sociálních dovedností u dětí 5-12 let (2021), 
Knihu Hry pro rozvoj komunikačních schopností u dětí 4-11 let zakoupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru