Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD

Zvládat vlastní emoce, povinnosti i mezilidské vztahy je pro děti s ADHD výzva. Praktická publikace, primárně určená pro práci s dětmi ve věku od 10 do 15 let, nabízí pedagogům, rodičům i terapeutům podpůrné materiály a relaxační podněty pro práci s těmito dětmi.

Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD Koupit na e‑shopu

Kniha Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD vychází z kognitivně-behaviorální terapie a lze ji využít pro práci ve třídě i pro individuální práci s dětmi.

Zkušené autorky s mnohaletou praxí v práci s dětmi s ADHD se v knize věnují: práci s emocemi, zvládání hněvu a stresu, podpoře soustředění, organizaci školních činností, podpoře sebevědomí, přátelství či zvládnutí přechodu na druhý stupeň nebo jinou školu.

Každá kapitola obsahuje pracovní listy, které lze vyplnit, dopsat, dokreslit nebo podle nich vést rozhovory či plnit zvláštní úkoly.

Ukázka:


Mé dítě má ADHA


Kromě praktičnosti stojí za zmínku, že kniha tematizuje duševní gramotnost – děti se díky aktivitám učí poznávat, kdo jsou, co cítí, jak se v danou chvíli mají, co jim prospívá.

Publikace se uplatní při podpoře dítěte při přechodu na střední školu, přínosná bude i pro ty, kteří již na střední škole studují.

Z anglického originálu Helping kids and teens with ADHD in school ... přeložila Maria Arnautovová. 

Joanne Steer je klinická psycholožka s více než dvacetiletou praxí. 

Kate Horstmann je ergoterapeutka s více než dvacetiletou praxí v práci s dětmi s různými handicapy, mezi něž patří i ADHD.

Knihu Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD koupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru