40 předvídatelných způsobů chování vysoce konfliktní osobnosti (HCP) – ukázka z knihy Proč volíme psychopaty

Kandidát, který na někoho přímo ukazuje prstem, je velmi pravděpodobně HCP (vysoce konfliktní osobnost). Vzpomeňte si, že ho charakterizuje právě takové černobílé myšlení. Dalším spolehlivým signálem falešné triády krize je, když kandidát odmítá hlubší analýzu, debatu nebo prozkoumání faktů. HCP však spolehlivě prozradí třetí část triády: já a jenom já mohu problém vyřešit. Buď mu dáte svůj hlas, nebo se připravte na jistou záhubu.

null Koupit na e‑shopu

Vzhledem k tomu, že vysoce konfliktní lidé (HCP) mají tendenci nahlížet všechny své vztahy jako v podstatě soupeřivé, existuje aspoň 40 věcí, které o nich můžete dopředu říct, jakmile pochopíte jejich čtyři základní osobnostní charakteristiky: černobílé myšlení, nezvládnuté emoce, obviňování druhých a extrémní projevy chování. Níže uvedené o nich platí bez ohledu na to, kde žijí, jakou mají úroveň inteligence, zaměstnání nebo společenské postavení.

 • Nebudou reflektovat své vlastní chování.
 • Nebudou mít vhled do toho, jaký podíl na problémech mají oni sami.
 • Nebudou rozumět, proč se chovají zrovna tak, jak se chovají.
 • Nebudou schopní změnit své chování.
 • Nevyhledají pomoc psychologa ani nikoho jiného, kdo by jim mohl opravdu poradit.
 • Nebudou rozumět, proč jsou z krátkodobého hlediska (když jsou zpočátku okouzlující a přesvědčiví) úspěšní a proč selhávají z dlouhodobého hlediska (když se ukáže realita).
 • Budou extrémně defenzivní, když jim někdo řekne, aby se změnili.
 • Budou tvrdit, že jejich chování je vzhledem k okolnostem normální a nezbytné.
 • Budou postrádat skutečnou empatii s druhými, i když budou umět říkat správná slova ve správnou chvíli.
 • Budou zaměstnáni tím, aby na sebe strhávali pozornost.
 • Mohou se příliš zaobírat minulostí; ospravedlňovat své dřívější jednání a útočit na druhé.
 • Mohou dobře působit na veřejnosti, ale v soukromí se projevovat negativně.
 • Když někdo naznačí, že se chovají nevhodně, mohou reagovat tím, že je označí za blázny.
 • Mohou šikanovat druhé, ale bránit se tím, že šikanovali oni je.
 • Budou zaměstnáni obviňováním druhých i za maličkosti, nebo dokonce za věci, které se nestaly.
 • Budou mít spoustu energie na obviňování druhých, protože ji nevěnují sebereflexi.
 • Budou mít své terče obviňování, kterými jsou jejich blízcí nebo lidé v pozici autority.
 • Budou se zaměřovat na jeden terč obviňování a budou zkoušet toho člověka ovládnout, odstranit nebo úplně zničit.
 • Mohou svůj terč nebo terče obviňování napadnout finančně, právně, fyzicky, útočit na jejich dobrou pověst atd.

Znáte někoho, kdo má naučený zvyk obviňovat neustále druhé a v hlavě nosí seznam nepřátel? Někoho, kdo se opakovaně dostává do konfliktů, má černobílé myšlení a nezvládá své emoce či dokonce agresivitu? Možná váš soused nebo politický činitel je vysoce konfliktní osoba. Jak se jeho chování postavit?

 • Mohou zahájit administrativní nebo právní kroky proti svým terčům obviňování.
 • Budou neustále vyhledávat záporné obhájce, aby jim pomáhali v obviňování druhých a obraně jejich osoby.
 • Pokud záporní obhájci nebudou dělat to, co jim řekli, obrátí se proti nim.
 • Budou od druhých vyžadovat loajalitu a říkat jim, co mají dělat.
 • Sami loajální nebudou a budou tvrdit, že je druzí zradili.
 • Sami mohou mnohé udržovat v tajnosti, a přitom požadovat od druhých naprostou otevřenost, včetně důvěrných informací.
 • Mohou prozradit důvěrné informace o druhých, pokud se jim to hodí.
 • Budou se upřímně divit, proč se tolik lidí časem „postavilo proti nim“.
 • Budou schopni bez varování zaútočit na svou rodinu a dobré přátele; mohou se pak také pokusit ten vztah urovnat.
 • Budou mít v životě jen málo opravdových přátel, pokud vůbec nějaké.
 • Nebudou většinu času spokojení, s výjimkou toho, kdy s nimi druzí budou zcela souhlasit.
 • Budou mít vysoce intenzivní vztahy, odstartované silnou přitažlivostí a končící intenzivní záští a obviňováním.
 • Budou očekávat nerealisticky mnoho od svých spojenců, což vyvolá nezbytné zklamání.
 • Budou sami sebe sabotovat jednáním, které není v jejich nejlepším zájmu.
 • Spoustu problémů, o kterých budou tvrdit, že se je snaží řešit, sami vytvoří.
 • Budou na ostatní projikovat, co sami dělají nebo si myslí.
 • Budou postrádat sebeovládání, i když bude v jejich nejlepším zájmu se omezit.
 • Budou dělat věci impulzivně, někdy toho budou litovat a někdy ne.
 • Budou žádat o mnoho laskavostí, sami však žádné nenabídnou na oplátku.
 • Budou na prosby reagovat nesouvisejícími požadavky, často zcela opomenou původní prosbu.
 • Budou „štěpit“ lidi okolo sebe na dobré a špatné, čímž podnítí spoustu konfliktů.

Obecně vzato se dá říci, že lidé zůstávají v šoku, jak intenzivní, ale zároveň předvídatelné je takové chování. Jakmile rozpoznají ony čtyři hlavní charakteristiky, mohou se dané osobě začít vyhýbat nebo používat metody popsané v této knize, aby situace zvládli.

© 2018, William A. Eddy, Tarcher / Perigee Penguin / Random House

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru