Nevíte, jak zklidnit bouři vlastních emocí? Nový praktický rádce vám ukáže cestu, jak na to.

Ničí vám vaše přehnané reakce vztahy v soukromí i v práci? Reagujete často impulsivně a chcete to změnit? S novou knihou si osvojíte dovednosti pro uklidnění emocí a získáte rovnováhu v životě.

Jak zklidnit bouři emocí Koupit na e‑shopu

Sheri Van Dijk, psycholožka a psychoterapeutka s více než patnáctiletou praxí, ve své knize Jak zklidnit bouři emocí ukazuje, jak bychom měli reagovat a racionálně uvažovat, když hrozí, že nás emoce jako je hněv, bolest, zármutek, strach přemohou.

V první řadě bychom se měli naučit vnímat věci takové, jaké jsou, tedy si nic nedomýšlet, nevytvářet si nereálné scénáře. Autorka doporučuje využít techniky všímavosti (mindfulness), díky nimž se zklidníme a spíše si uvědomíme, co skutečně cítíme, naučíme se to pojmenovat a pracovat s tím. Můžeme zapojit rozum a vůli a rozhodnout se, jak na různé věci reagovat. A možná taky zjistíme, že ani konat nemusíme. 

Významná část knihy je zaměřena na poznávání emocí a jejich pojmenovávání. Dočteme se také, že abychom se za své myšlenky neměli kárat a posuzovat se podle nich. 

Významná kapitola se věnuje rozvoji mezilidských vztahů

Cesty ke klidu - kniha, která vás naučí se zklidnit.Autorka čtenáře seznamuje s dovednostmi, které jsou součástí dialektické behaviorální terapie. V kombinaci s technikami z kognitivně behaviorální terapie a mindfulness tvoří vaši sadu pro přežití emoční bouře.

Knihou se prolínají příběhy z praxe, najdeme v ní různá cvičení, inspiraci k sebediagnostice, tipy.

Z anglického originálu Calming the emotional storm: using dialectical behavior therapy skills to manage your emotions and balance your life přeložila Linda Bartošková.

Ukázka:

K A P I T O L A  2

Jen tak nereagujte:

o svém jednání rozhodujte

Emoční dysregulace znamená, že máte sklon emočně reagovat na věci, na které jiní lidé obvykle nereagují. Znamená to také, že vaše reakce bývá prudší, než situace vyžaduje, a že vám trvá déle než průměrnému člověku, než se uklidníte nebo se vrátíte ke svému obvyklému chování. Ale život nemusí být takový. Tato kapitola vám ukáže, jak se můžete rozhodnout, jak se zachováte, místo abyste nadále jen reagovali na základě svých emocí.

Tři různé způsoby myšlení

Všichni přemýšlíme o věcech třemi způsoby: jeden pramení z našeho emočního já, druhý z našeho racionálního já a třetí z našeho moudrého já. V DBT se těmto dovednostem říká „emoční mysl“, „racionální mysl“ a „moudrá mysl“ (Linehan, 1993). Když máte potíže s regulováním svých emocí, obvykle se nacházíte ve svém emočním já. Existují však jiné způsoby myšlení a vy se můžete naučit, jak se s trochou cviku do těchto stavů dostat.

Emoční já

Max věděl, že je impulzivní člověk. Když pocítil nějakou emoci, často se jí prostě poddal a reagoval podle ní, aniž by nějak přemýšlel o následcích. Jednoho dne se pohádal s přítelkyní Viktorií. Bydleli v malém bytě a sousedé už je dřív žádali, aby se trochu ztišili, protože občas byli při hádce hodně hluční. Když se jejich diskuse začala vyhrocovat, pokoušela se Viktorie Maxovi připomenout, že je sousedé upozorňovali na hlučnost, ale tím ho jen rozzuřila ještě víc, a Max začal řvát a házet věcmi, a nakonec dokonce bouchl pěstí do stěny. Jeho agresivní chování nejenže vyděsilo Viktorii natolik, že se s ním rozešla, ale mělo také za následek výpověď z bytu a povinnost uhradit škodu.

     Max je člověk, který často reaguje z pozice svého emočního já. Když myslíte z tohoto hlediska, vaše emoce ovládají vaše chování. Místo abyste přemýšleli o tom, jak byste se v nějaké situaci rádi zachovali, převezmou velení emoce a vy jenom reagujete. To se může přihodit s každou emocí. Když se rozzlobíte, můžete podobně jako Max zareagovat fyzicky nebo někoho slovně napadnout. Když jste úzkostní, vaše emoční já vás přiměje vyhnout se situaci, která ve vás ten pocit vyvolává. Například máte strach zúčastnit se nějaké společenské události, na kterou jste pozvaní, takže tam nakonec nepůjdete. Když jste smutní nebo deprimovaní, vaše emoční já obvykle způsobí, že se od ostatních odtáhnete, izolujete se a omezíte svoje běžné aktivity nebo se jim zcela přestanete věnovat. Možná zjistíte, že máte sklon reagovat na základě jakékoli emoce, nebo zjistíte, že většinu svých emocí ovládáte, ale s jednou nebo dvěma se vám to nedaří. Každopádně jednat z pozice emočního já obvykle není z dlouhodobého hlediska ve vašem nejlepším zájmu, ale kvůli emocím je pro vás těžké důkladněji zvážit následky svého jednání.

Kniha, která by vás mohla zaujmout: Proč jsem si nekoupil jinou knížku?

     Jednání z pozice emočního já může znamenat i jednání na základě pozitivních pocitů. Možná si vzpomenete na chvíli, kdy jste měli z něčeho takovou radost, že jste obvolali všechny kamarády, abyste se s nimi o dobrou novinu podělili, nebo si vybavujete chvíli, kdy jste k někomu pocítili takový příval lásky, až vám z toho vhrkly slzy do očí. Takže emoční já vás sice dokáže dostat do problémů, ale nechtějte se ho zbavit. Raději se naučte najít v životě větší rovnováhu a mít větší kontrolu nad tím, jak uvažujete.

Titul uvítají lidé, kteří se potýkají se zvládáním emocí, psychologové a psychoterapeuti.

Sheri Van Dijk je psycholožka a psychoterapeutka s více než patnáctiletou praxí, specializuje se na léčbu problémů duševního zdraví pomocí dialektické behaviorální terapie a mindfulness. Pracuje na psychiatrickém oddělení nemocnice v Southlake, má též vlastní praxi a je autorkou několika knih.

Knihu Jak zklidnit bouři emocí koupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru