Už to vím! Nové pracovní listy pro předškoláky pomohou s rozvojem logického a matematického myšlení.

Příprava na přechod z mateřské do základní školy je nesmírně důležitá a není radno ji podcenit. Rodiče by tedy měli pomoci svému dítěti tento zásadní životní mezník zvládnout co nejlépe. K tomuto účelu mohou sloužit mj. pracovní listy k potrénování gramotností.

už to vím iveta jandová logické myšlení matematické myšlení předškolní výchova pracovní listy Koupit na e‑shopu

Nástup do základní školy je bezesporu důležitým životním předělem nejen pro dítě samotné, ale samozřejmě pro celou jeho rodinu. Podpořit dítě, aby tento krok úspěšně zvládlo, musí být prioritou rodičů, ideálně za vydatné pomoci MŠ. Nové pracovní listy s názvem Už to vím! a s podtitulem Rozvoj logického a matematického myšlení pro předškoláky autorky Ivety Jandové mají za cíl pomoci rodičům nebo pedagogům v MŠ seznámit dítě s jednoduchými matematickými operacemi, jako je sčítání a odčítání, rozpoznání pojmů větší x menší, více x méně, anebo s číslovkami od 1 do 10. Dítě si na jednoduchých úkolech procvičí soustředění, zapracuje na rozvoji logického uvažování nebo prostorové orientace. Všechny tyto úkoly mají za cíl dítě připravit na samostatné přemýšlení a hledání logických souvislostí. Autorka, sama učitelka v mateřské škole, resp. na 1. stupni základní školy, zde zúročila své dlouholeté zkušenosti, které přetavila do vytvoření vhodné pracovní pomůcky pro přípravu dětí na vstup do 1. třídy. Pracovní listy zároveň ilustrovala.

Publikace je sice určená předškolákům, ale stejně dobře může posloužit i dětem mladšího školního věku.


Ukázka z knihy

Naučit se učit formou 75 zábavných aktivit poradí kniha autora Ángelse Navarra Nauč se učit, určená primárně předškolákům.


Autorka Iveta Jandová vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze, poté pracovala v mateřské škole, resp. na prvním stupni základní školy jako učitelka a vychovatelka. Vedle toho vedla i výtvarný kroužek pro děti. V nakladatelství Portál ilustrovala pracovní sešity Marcely Kotové s názvem Vlaštovičky štěbetají, z jara totiž radost mají (2022), Podzim ťuká na vrátka, připravte se, zvířátka (2022) a Zima už je zase tady, sníh nám vlezl do zahrady (2022).


Pracovní listy Už to vím! zakoupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru