OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK podle experimentálního psychologa Kevina Duttona, spoluautora knihy Trénink hodného psychopata

Osobnostní dotazník vám pomůže zjistit nejen jak jste na tom s vyrovnaností, svědomitostí, přívětivostí, ale také si můžete ověřit vlastní míru extraverze či neuroticismu.

Trénink hodného psychopata

Spoluautor knih Psychopatův průvodce na cestě k úspěchu a Trénink hodného psychopata psycholog Kevin Dutton připravil osobnostní dotazník, který najdete v druhém titulu.

OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

Označte křížkem na příslušném místě, do jaké míry souhlasíte
nebo nesouhlasíte s jednotlivými tvrzeními. Na tato tvrzení neexistují „správné“ nebo „špatné“ odpovědi – měří individuální
preference chování, nikoli přítomnost „dobré“ či „špatné“ osobnosti.
Po dokončení si přečtěte níže uvedené pokyny k vyhodnocení
a zjistěte, jak jste dopadli.

Vysvětlivky sloupců
0 rozhodně nesouhlasím
1 mírně nesouhlasím
2 ani souhlasím, ani nesouhlasím
3 mírně souhlasím
4 rozhodně souhlasím

Pokyny pro bodování
Tento jednoduchý osobnostní dotazník je navržen tak, aby vyhodnotil pět hlavních povahových dimenzí (tzv. Velkou pětku),
z nichž se podle výzkumů skládá osobnost každého z nás.
     V dotazníku je dvacet položek: čtyři pro každou z pěti škál:

  • neuroticismus (N),
  • extraverze (E),
  • otevřenost vůči zkušenosti (O),
  • přívětivost (P),
  • svědomitost (S).

Takže… jak se vám dařilo?


Nejprve zjistěte své skóre pro N. To jsou položky: 3, 12, 14 a 18.
     Jedna z těchto položek je bodována opačně: položka 14. Vedle
této položky v mřížce označte písmeno „R“.
     Nyní si za NEOBRÁCENÉ položky přidělte body odpovídající
číslu sloupce.
     A následující stupnici použijte pro OBRÁCENĚ BODOVANOU
položku:

4 rozhodně nesouhlasím;
3 mírně nesouhlasím;
2 ani souhlasím, ani nesouhlasím;
1 mírně souhlasím;
0 rozhodně souhlasím.

Součet těchto čtyř položek představuje vaše celkové skóre pro
N (neuroticismus).
     Dále postupujte stejně, abyste zjistili své skóre pro E, O, P a S.
Níže jsou uvedeny položky odpovídající jednotlivým stupnicím,
přičemž ty s opačným skóre jsou vyznačeny tučně:

E (extraverze): 2, 9, 16, 19;
O (otevřenost vůči zkušenosti): 5, 10, 17, 20;
P (přívětivost) 4, 6, 13, 15;
S (svědomitost): 1, 7, 8, 11.

Po výpočtu celkového počtu bodů pro každou z pěti dimenzí je
porovnejte s níže uvedeným bodovacím klíčem:

0–3 velmi nízké;
4–6 nízké;
7–11 průměr;
12–14 vysoké;
15–16 velmi vysoké.

Co o vás vypovídá vaše skóre

Neuroticismus

NÍZKÝ Jste klidní, uvolnění, stabilní a emočně odolní… i pod
tlakem.
PRŮMĚRNÝ Obecně jste uvolnění a odolní vůči stresu, ale občas
zažíváte negativní emoce.
VYSOKÝ Jste napjatí, úzkostliví, velmi nervózní a nejistí…
i v těch nejlepších chvílích!

Extraverze

NÍZKÁ Jste rezervovaní, plaší a uzavření do sebe… raději
trávíte čas o samotě nebo ve společnosti několika blízkých
přátel.
PRŮMĚRNÁ Jste středně společenští a oceňujete jak čas strávený
o samotě, tak společenské aktivity.
VYSOKÁ Máte rádi zábavu, jste otevření a družní… milujete společenské situace.

Otevřenost vůči zkušenosti

NÍZKÁ Jste praktičtí, konformní a konvenční… máte úzký okruh
zájmů a máte rádi rutinu.
PRŮMĚRNÁ Máte sklon k rovnováze mezi starými a novými
způsoby.
VYSOKÁ Jste nápadití, zvědaví, kreativní… máte rádi dobrodružství
a zkoušíte nové věci.

Přívětivost

NÍZKÁ Jste tvrdí, soutěživí a drsní… nevadí vám, že sem tam někomu pocucháte pírka.
PRŮMĚRNÁ Jste obecně přívětiví a milí, ale někdy můžete být
skeptičtí a nekompromisní.
VYSOKÁ Jste dobrosrdeční, vstřícní a jemní… jste empatičtí
a vnímaví vůči pocitům druhých.

Svědomitost

NÍZKÁ Jste bezstarostní, impulzivní, neorganizovaní a někdy
nedbalí… pozornost k detailům nepatří mezi vaše silné stránky.
PRŮMĚRNÁ Ve vašich nesmyslech je určitá míra smyslu! Obecně
pracujete na tom, abyste dosáhli svých cílů, ale zároveň si zachováváte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
VYSOKÁ Jste pečliví, spolehliví a vysoce disciplinovaní… máte
vysoké nároky a silnou pracovní morálku.

Poznámka autora

Tento jednoduchý osobnostní dotazník měří rozdíly mezi normálními
jedinci. Nejedná se o psychometricky ověřený test ani
o test inteligence či dovedností, ani o prostředek k diagnostikování
problémů s duševním zdravím nebo adaptací. Dává vám
však určitou představu o tom, v čem jsou vaše myšlení, cítění
a interakce s ostatními jedinečné.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru