Aktivity pro děti s těžkým kombinovaným postižením využívají techniky konceptu bazální stimulace

Osoby pečující o děti s hlubokým nebo kombinovaným postižením mají velmi omezené možnosti, jak rozvíjet jejich osobnost po psychické a fyzické stránce. Kniha zkušené speciální pedagožky Martiny Hadačové takové aktivity, které s těmito dětmi dělat lze s cílem rozvíjet kompetence a tím jim v maximální možné míře zkvalitnit život, přináší.

speciální pedagogika děti s kombinovaným postižením bazální stimulace smyslové vnímání smyslová výchova příručky výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob

Kniha Aktivity pro děti s těžkým kombinovaným postižením si klade za cíl do určité míry sloužit jako podpůrný materiál pro osoby pečující o postižené děti. Jednotlivé aktivity jsou rozděleny do několika tematických celků, kopírujících roční období a v rámci těchto kapitol pak na činnosti dle jednotlivých smyslů (zrak, sluch, čich, chuť, hmat). To ale neznamená, že by se u konkrétních aktivit rozvíjel pouze tento jeden smysl, často jde o součinnost více smyslů, jeden je ale při dané aktivitě vždy dominantní. Všechny činnosti vycházejí z techniky bazální stimulace, která u dítěte přirozeně rozvíjí jeho schopnost vnímání, lokomoce a komunikace. Její podrobnější popis je hned v úvodu knihy. Pokud se v činnostech vyskytnou speciální pomůcky (např. terapeutická houpací deka, specifické hudební nástroje), tak se autorka snažila je alternovat běžnými pomůckami z domácnosti (deka, pevný potah či prostěradlo; hra na nádobí, práce se suchými potravinami, jednoduchá výroba hudebního nástroje apod.).

Kniha obsahuje mnoho říkanek a písniček. Písničky jsou opatřeny jednoduchým notovým zápisem ve formě seřazených názvů not. Autorka je ve velkém využívá pro nafrázování asistovaných či aktivních pohybů. Tvorba melodie podle těchto „not“ je v knize také v úvodu popsána. 

Cílovou skupinou, které je kniha určena, jsou speciální pedagogové, (osobní) asistenti a rodiče dětí s těžkým kombinovaným postižením, organizace s odlehčovacími službami, stacionáře atd.

Jak využít řeč těla a smyslové vnímání k lepšímu porozumění osobám s PAS – více o tématu v knize Intenzivní interakce a senzorická integrace autorky Phoebe Caldwell.

Ukázka z knihy

Autorka Martina Hadačová je dlouholetá speciální pedagožka, která se stará o děti s těžkým kombinovaným postižením.

Raná péče představuje významnou pomoc rodinám dětí s handicapem, pomáhá jim zprostředkovat nebo i sama zajišťuje komplexní služby. Metodami i praxí rané péče v ČR provede naše kniha Praxe a metody rané péče v ČR s podtitulem Průvodce sociálním modelem od kolektivu autorů pod vedením Mgr. Terezie Hradílkové.


Knihu Aktivity pro děti s těžkým kombinovaným postižením zakoupíte na našem e-shopu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru