Naučte se posilovat duši s knihou Trénink psychické odolnosti

„Člověk nemusí být nutně už jako dítě optimista, aby se jím stal v dospělosti. A neexistuje sice žádná královská cesta k duševní odolnosti, ale zato mnoho konkrétních možností, jak ji vědomě posílit.“ To jsou základní poznatky, které vedly Fabienne Berg k napsání této knihy.

Že existuje něco jako tělesná imunita, která brání tomu, abychom se nakazili chorobami. A i když se přese všechno nakazíme, víme, že se silnou imunitou se snáze zotavíme. Ale podobně to funguje i s naší odolností duševní: silná duševní odolnost nám pomůže vyrovnat se s temnějšími chvílemi života, rychleji se z nich otřepat, postavit se na nohy a jít dál. Tato schopnost člověka zvládat krize či v nich dokonce nacházet sílu pro další život, se nazývá resilience.

Útlá knížečka, kterou vám předkládáme, se právě na posílení této schopnosti zaměřuje. Najdete v ní 50 praktických cvičení v oblasti posílení optimismu, akceptace, pocitu odpovědnosti, orientace na řešení nebo např. spirituality.

Posilování duševní odolnosti je mimořádně důležité obzvláště při zvládání traumatických zkušeností. Kniha se proto obrací hlavně na lidi, jimž mohou v ní uvedená cvičení pomoci při zvládání jejich traumatu. Ale obrací se stejnou měrou i k psychologickému a lékařskému personálu, který pracuje s traumatizovanými lidmi nebo se z jiných důvodů o praktické cvičení resilience zajímá. Ale z knihy mohou těžit úplně všichni, kdo chtějí posílit svou duši, aby byli lépe vyzbrojeni proti každodenním výzvám.

Nepřehlédněte: Jste vysoce citliví? Ilse Sand vás přesvědčí o tom, že Přecitlivělost není slabost

Ukázka:

2. Akceptace

V době, kdy jsem se zabývala koncepcí resilience, jsem se setkala se zajímavým rozlišováním pojmu „akceptace“. Slovo „akceptace“ vychází z latinského accipere a znamená jednak to, že něco zcela vědomě aktivně přijímáme, nebo dokonce vítáme. Stejně tak může accipere znamenat pasivní přijímání toho, co se v našem životě děje bez našeho přičinění a naší vůle.

Pro posílení duše je dobré a důležité, abychom si uvědomili obě strany akceptace. Pasivní strana nám může pomoci přijmout, že ve svém životě nemůžeme řídit a určovat všechno. Že prostě existují i věci, které se stávají. Ačkoli se nám do života nedostaly v důsledku naší aktivní vůle, patří k němu. Jsou tu.

Aktivní strana nás může dovést k vědomému rozhodnutí, že budeme laskavě přijímat sebe samé i se vším, co k našemu životu patří. Akceptace se zde může stát bezpodmínečným a zcela vědomým přijetím sebe samého. Milujeme sami sebe se vším, co jsme vědomě uvítali a přivodili, ale i se vším tím, co se prostě stalo, co jsme přijali, aniž bychom to aktivně chtěli.

Faktor resilience zvaný akceptace znamená bezpodmínečný souhlas se sebou samým. Se vším, co přichází a má přicházet podle našeho přání, i se vším, co neplánujeme ani nemůžeme předvídat.

Do jaké míry může bezpodmínečné sebepřijetí pomoci při zvládání traumatických zkušeností?

Podle mých zkušeností může být uvědomělé cvičení akceptace užitečné v následujících čtyřech bodech. Tento soupis si nečiní žádné nároky na úplnost a možná vás napadnou i další aspekty.

 

CVIČENÍ 10 Inventura: Jak vidím svou situaci?

Nyní vám předložím několik otázek k tématu akceptace a lásky k sobě samému. Podle mých zkušeností je dobré udělat si toto cvičení písemně. Jestliže vám určité otázky budou nepříjemné a mohly by se dotknout starých ran, nechejte tyto body nejprve být a začněte tím, co pro vás bude snazší.

 1. Budete-li vědět a akceptovat, že existují věci, které se prostě stávají, aniž byste se na tom sami „podíleli“, může vám to pomoci zbavit se případných pocitů viny. Nikomu, a nejméně nám samotným, nepomůže, když se budeme ještě víc zatěžovat vlastními bolestmi.
 2. Akceptace znamená i to, že věci vidíme zřetelně takové, jaké jsou. Hezké i špatné. Smělý jasný pohled na vlastní život je nezbytný, abychom k vlastní pravdě přistupovali přiměřeně a dokázali se uzdravit od špatných věcí.
 3. Už jen rozhodnutí pro upřímnou bezpodmínečnou lásku k sobě samému může část našich bolestí uzdravit, jelikož se přijímáme bez výhrad, se vším všudy a sami k sobě přistupujeme s účastí, a nikoli s výčitkami.
 4. Krok k vědomému sebepřijetí nás vyvede z pasivní role k větší aktivitě. Rozhodnete-li se, že budete milovat sami sebe se všemi svými stránkami a celou svou historií a otevřete se sami sobě a své pravdě, místo abyste se nechali ovládat minulostí, může to být velký a velice aktivní krok na cestě k uzdravení a k sobě samému.
 5. Jak byste popsali vztah k sobě samému?
 6. Které vlastnosti na sobě máte obzvlášť rádi?
 7. Existují části vaší osobnosti nebo určité vlastnosti, které vnitřně odmítáte? Pokud ano, odkud si myslíte, že toto odmítnutí pochází?
 8. Které lidské vlastnosti vaše okolí netoleruje nebo netolerovalo?
 9. Je ve vašem životě něco, co ve vás vyvolává vážné pocity viny?
 10. Přikrášlujete si rádi „svou pravdu“ nebo se tváříte silnější, než jste? Pokud ano, při čem vám to pomáhá?
 11. Máte pocit, že občas bojujete sami proti sobě nebo že sami sobě „nastavujete nohu“? V jakých situacích se to stává a jaké jsou důsledky?
 12. Kdybyste si předsevzali, že k sobě budete „milejší“, jak by to u vás vypadalo?
 13. Co ve vašem životě je pro vás nejtěžší přijmout?
 14. Co by se pro vás změnilo, kdybyste to přijali?

Knihu koupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru