ROZHOVOR: Karel Nešpor - Dobré sebeovládání je i můj úkol

Karel Nešpor vydává novou knihu Sebeovládání. Nabízí v ní praktické tipy a rady, jak zvládat stres a bažení, posilovat sebeovládání, a zlepšit tak kvalitu svého života. Karel Nešpor nám poskytl k vydání knihy rozhovor, v němž mj. prozradil, co jemu osobně pomáhá k sebeovládání.


Rozhovor s prim. MUDr. KARLEM NEŠPOREM, CSc., k jeho nové knize Sebeovládání

Ústředním pojmem knihy je bažení, tedy iracionální tužba po určité věci, zážitku apod. Co v nás tuto touhu vyvolává? 
Bažení, anglicky craving, vychází z primitivních částí mozku. Má blízko k silným emocím. Zhoršuje úsudek, vyvolává stres a znesnadňuje sebeovládání. Bažení se dá zvládat. K překonávání stresu, silných emocí a bažení lze použít podobné prostředky.

Z výzkumů vyplývá, že ve vztahu k marihuaně, alkoholu, jiným návykovým látkám i hazardu patří čeští dospívající i dospělí k nejohroženějším v Evropě. Jsme následování ostatními zeměmi z bývalého socialistického bloku? Pozorujete nějakou souvislost mezi vyšší mírou závislostí a obyvateli ze zemí, kde vládl totalitní režim? 
Vidím to v jiných souvislostech. Po listopadu 1989 zde převládal pocit, že je dovoleno vše. Zpochybňovaly se i rozumné normy a zákony. To se ostatně děje stále. Co se alkoholu a drog týče, Polsko je na tam mnohem lépe než my. Polští dospívající zneužívají alkohol a drogy méně než jejich vrstevníci ve Velké Británii nebo Dánsku. Minulý režim nebyl dobrý, ale za všechny současné problémy nemůže. Od té doby uplynulo hodně let. Na situaci u nás se mimo jiné podílí neomezená reklama hazardu a alkoholu, lehkomyslnost vůči drogám a slabé a málo prosazované zákony. Mnozí politici se s alkoholovým, tabákovým a hazardním průmyslem velmi přátelí. To by jim jinde neprošlo.

V knize nabízíte různé rady a tipy, jak posilovat sebeovládání. Také pořádáte a vedete kurzy sebeovládání. Jak vypadá jejich program?
Semináře o zvládání profesionálního stresu, prevenci návykových nemoci a na podobná témata opravdu vedu poměrně často. Hodně z toho, čím se tam zabýváme, najdete právě ve zmíněné knize o sebeovládání.

V knize uvádíte: „Obvykle to není tak, že by se člověk buď ovládal dokonale, nebo vůbec ne. Většina z nás se pohybuje někde mezi oběma krajnostmi.“ Jak Vy osobně čelíte bažení? 
Po více než třiceti letech praxe v oboru návykových nemocí cítím k alkoholu, tabáku a drogám upřímnou nechuť. K dokonalosti mám ale daleko. Můj životní styl není vždy vyvážený. V tomto směru je dobré sebeovládání i můj úkol. Pomáhají mi např. vyhýbat se zbytečnému riziku, jóga, čchi-kung, relaxační a meditační techniky, klidná hudba nebo úsměv. :)

12. 8. 2013
Jitka Pourová

Více o knize Karla Nešpora Sebeovládání včetně ukázek.
Přečtěte si také další knihy Karla Nešpora.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru