Základní kniha o tělesných typech pro terapii orientovanou na tělo – vychází Jazyk těla od Alexanda Lowena

Edice Spektrum uvádí bioenergetika Lowena a jeho charakterové struktury. Bodypsychoterapie, zejména její odnož bioenergetika získává další titul v češtině, který zásadním způsobem ukotvuje poznání charakterových struktur a práce s nimi. Čtivý styl kombinovaný s řadami kazuistických doplnění by měl být součástí knihovničky všech psychoterapeutů, kteří pracují s tělem.

Jednota mysli a těla je základním pojmem bioenergetické analýzy. Dnes všude skloňovaný holistický přístup razil Alexander Lowen již v 50. letech a chápal sílu psychiky jako neodmyslitelně spjatou s tělesným prožíváním. Věřil, že jedině takovým celostním přístupem lze dosáhnout u klientů v terapii trvalé proměny. Jazyk těla je základním textem pro pochopení typologie a práce s různými charakterovými typy.

Čtěte také: Cesta k vibrujícímu zdraví - Manuál bioenergetických cvičení manželů Lowenových

Sám Lowen byl jedním z mála těch, kteří co hlásají, také žijí. Ještě po svých devadesátinách stále vykonával psychoterapeutickou praxi, školil své následovníky a každé ráno trávil bioenergetickým cvičením. Když se ho jeden z jeho žáků ptal, jak může být stále tak produktivní, odvětil: „Práce mi přinášela potěšení.“ Tímto výrokem vyjádřil cíl bioenergetické analýzy: osvobodit organismus, aby mohl pociťovat potěšení plynoucí z toho, že mysl a tělo žijí v ničím nerušené jednotě.


Ukázka:

V průběhu terapie orálního charakteru je nutné pacientovi vysvětlit, že to, co on sám považuje za lásku, ostatní lidé vnímají jako dožadování se lásky. Výrok „Miluji tě“ vlastně znamená „Chci, abys mě milovala“. Jeho postoj nevychází z dospělého modelu dávání a přijímání. Připomíná spíše infantilní model potřeb a požadavků, kdy je druhý člověk vnímán jako poskytovatel narcisistických potěšení.

Přestože jsem na to pacienta upozornil, neztotožnil se s tím a neodkázal své ego do patřičných mezí. Místo toho jsem v něm probudil soucit k manželce a jejímu milenci. Nebylo to nijak obtížné, protože můj pacient, stejně jako všechny orální charaktery, byl citlivý člověk. Věnovali jsme tomuto tématu několik hodin a ukázalo se, že to byl bod obratu celé terapie. Uvědomil si, že rozchod je v zájmu všech zúčastněných a že budou šťastnější, když spolu nebudou.

Začal brát ohledy na potíže druhých lidí. Jeho roztrpčenost a nenávist sice zmizely, ale jeden problém zůstal: co si počít s jeho hněvem? Naznačil jsem mu, že tato agresivní síla je příliš vzácná, než aby ji promarnil destruktivně. Mohl by ji využít k tomu, aby zmírnil své tělesné napětí a posílil stavbu těla. Pacient souhlasil. Bod obratu v každé analytické terapii nastává, když je agrese, která se uvolnila během terapie, vědomě nasměrována ke zlepšení každodenních funkcí.

Tělesná terapie pokračovala s větším nasazením. Pacient se každý týden cítil silnější a měl více energie. Našel si novou dívku a jejich vztah dosud trvá. Ztratil práci, ale příliš ho to nerozrušilo, přestože jsme v té době přerušili terapii. O několik měsíců později začal sám podnikat, a když jsem o něm slyšel naposledy, zastával vedoucí postavení v zavedené firmě.


Knihu můžete koupit na našem e-shopu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru