Speciální pedagogika může slavit! Nový slovník reflektuje proměnu celého oboru po revoluci

Celý školský systém čeká změna v podobě společného vzdělávání. Podle novely zákona z jara letošního roku mají všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření ve škole. Slovník speciální pedagogiky je základní literaturou oboru, ke kterému se úpravou zákona učitelé na běžných školách přiblížili.

Speciální pedagogika může slavit! Nový slovník reflektuje proměnu celého oboru po revoluci

První porevoluční slovník tohoto oboru, který reflektuje proměnu české speciální pedagogiky za posledních 25 let, je na světě. Doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., se svým kolektivem vytvořil dílo odrážející proměnu oboru. Kromě termínů, postupů a metod se za posledních 25 let změnil přístup k lidem s handicapem a tuto proměnu se autoři ve svých heslech snažili zachytit. Výkladový slovník nabízí abecedně řazená hesla s tím, že jednotlivé pojmy jsou doplněny terminologickými ekvivalenty v angličtině a němčině.

Knihu využijí zájemci o obor speciální pedagogiky (budoucí studenti), učitelé a studenti běžného učitelství, kteří se potřebují orientovat v rozsáhlé terminologii přesahující obecné pedagogické názvosloví.

Pro všechny, které čeká nový výzva v českém školství – společné vzdělávání, je tento slovník nezbytnou pomůckou.

Zúčastnit se křtu knihy a možnost pořídit slovník se slevou budete mít na setkání speciálně pedagogických kateder a ústavů v Olomouci 3.12. 2015. Slavit se bude 50 let od založení Ústavu speciálně pedagogických studií na Pedagogické fakultě UPOL.

Kupte si Slovník speciální pedagogiky v našem e-shopu!

Potřebujete další tituly ze speciální pedagogiky? Najdete je zde

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru