Profesor Matějček radí, jak se vydat na nejhezčí cestu s dětmi

Nové vydání knihy Rodičům na nejhezčí cestu je obohacené novými poznatky. K profesoru Matějčkovi se přidali lékař Petr Karger a bývalá primářka dětské kliniky v Thomayerově nemocnici Marie Pokorná.

Rodičům na nejhezčí cestu Matějček pro rodičeKniha Rodičům na nejhezčí cestu věnovaná prvním dnům, měsícům a rokům života dítěte přináší informace o normálním vývoji, ale i o tom, co zdravému vývoji překáží nebo co ho ohrožuje. Jak uvádí profesor Zdeněk Matějček v úvodu k prvnímu vydání, „mohou to být nejrůznější nemoci, úrazy a podobné nepříjemnosti, ale i nejrůznější nevhodné postupy v péči o dítě a v jeho výchově. A mohou to být třeba i jen trochu neobvyklé rysy osobnosti dítěte, takže nejsou jeho okolí dost srozumitelné.“ Autoři pomáhají rodičům porozumět svým dětem ve zdraví i nemoci, v radostech i starostech.
Kniha vzešla z rozhlasového vysílání pořadu „My a děti“. Od té doby autoři texty uvedené v prvním vydání zrevidovali, doplnili o nové poznatky v medicíně, organizaci služeb. Kniha obsahuje kromě informací a rad ke konkrétním obdobím ucelené partie o pohybovém vývoji dítěte a předcházení jeho poruchám, o zásadách správné výživy a aktuální program očkování.

UkázkaObdobí vzdoru

Malý vzteklounek ve věku mezi druhým a třetím rokem rozhodně není žádnou vzácností, ale spíše pravidlem. „Období vzdoru“, jak tuto fázi nazýváme, přichází skoro s touž pravidelností jako později puberta. Roztomilý klučina, a najednou ho vidíte, jak se vzteká před hračkářským krámem. Chce, aby mu maminka koupila právě „tamhleto autíčko“. Holčička jako andílek, a najednou sedí na zemi a kope kolem dokola, protože chtěla, aby maminka přišla učesat její barbí a mámě se právě dovářela polévka. Někdy je z toho rozruch doma, někdy na ulici. Co tedy dělat?

Předně je dobře vzít na vědomí, že jde o vývojové období, do něhož dítě svým způsobem „dozrálo“. Není to ani defekt, ani špatný charakter, ba velkou většinou ani vada ve výchově, ale prostý důsledek pokroků ve vývoji osobnosti. Je to období, kdy vývoj v oblasti rozumové, nervové i povahové rychle postupuje, ale současně se jeden s druhým poněkud rozchází.

Za druhé si musíme uvědomit, že dítě se nevzteká a nevzdoruje proto, že by mu to dělalo nějaké zvláštní potěšení, ale proto, že nezvládlo „konfliktovou“ situaci. Jak jsme řekli, nemá k tomu právě v tomto období dost předpokladů, neboť jednotlivé složky jeho osobnosti se právě teď ve svém vývoji „rozcházejí“. (Osobnost dítěte je tzv. „nevyrovnaná“.) Chce něco – a je tu překážka, kterou nelze překročit. Něco dychtivě očekávalo – a zklamalo se. Něco zajímavého právě teď dělá nebo chce dělat – a musí toho nechat. Jeho zlostný „záchvat“ je jakýmsi zkratkovitým jednáním. Nepatřičným, neúčinným z hlediska žádoucího cíle, kterého by mělo být dosaženo. Přichází to náhle, jakoby mimo vůli dítěte, proti jeho lepšímu „já“.

Za třetí pamatujme, že to neznamená žádný nepřátelský postoj vůči rodičům ani snad předzvěst nějakého zlého charakteru dítěte, ale spíše určitou přechodnou nervovou slabost. Ten malý vztekloun, když záchvat odezněl, bude stejně roztomilým andílkem jako před tím. Pro utváření jeho povahy v pozdějším věku z toho prakticky plyne snad jen to, že má dost energie a že ji dovede do svých přání náležitě investovat.

Ovšem jaká přání to budou, o tom rozhodne další život a výchova v rodině.

Rodičům na nejhezčí cestu můžete koupit na našem e-shopu

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru