Zničí vše, co vás dělá šťastným. O manipulativních rodičích píše Isabelle Nazare-Aga

Některé vztahy s rodiči jsou toxické. Isabelle Nazare-Aga ve své knize předkládá množství až drásavých kazuistik. Příběhy dětí, které už dospěly, a přesto je ovlivňují důsledky manipulativního jednání rodičů. Je čas se vymanit z destruktivního pouta.Je matka obviňující své děti z toho, že ji nechávají samotnou, manipulativní? Je manipulativní otec, který svého syna napadá nebo ho veřejně očerňuje? Nemusí tomu tak být.


Isabelle Nazare-Aga hned na prvních stranách definuje 30 charakteristických znaků manipulátora – odhalit ho, znamená rozpoznat alespoň 14 z nich. Manipulativní rodič vládne blízkým jako jejich pán, vzbuzuje pocity viny a jeho nálady určují atmosféru v domácnosti. Dítě bude v každém případě citově strádat.

Přesto je možné – a nezbytné – vymanit se z destrukčního pouta s těmito rodiči, dovolit si žít samostatně, spokojeně. Bez ovlivňování a sebeobviňování. Tato kniha nabízí strategie, které pomáhají zbavit se pocitů viny a převzít kontrolu nad svým životem.


Nenechte sebou manipulovat. Jak rozlišit lásku a manipulaci


Ukázky:

Patologický vztah k penězům

Vztah k penězům je u manipulativních osobností skutečný problém. Je vysloveně patologický. Ačkoli toto téma působí jako tabu, protože se o něm otevřeně hovoří jen zřídka, jde o skutečnou posedlost. Některé manipulativní rodiče mrzí představa, že příliš utrácejí, hlavně kvůli svým blízkým a kupodivu kvůli svým ratolestem. Avšak peníze se stávají účinným prostředkem, když na své dítě nebo svého dospívajícího potomka, a ještě více na studenta, jímž se možná stane, uplatňují vztah založený na síle. Na druhou stranu jsou schopni zcela bez skrupulí využívat finančních zdrojů druhého a mít prospěch z jeho jmění. U manipulativního rodiče je tento paradox naprosto běžný. Ostatně to dokazuje množství případů, které jsou na každodenním pořádku.

Překvapivé skrblictví

Skrblictví se u manipulativních osob nadějeme vrchovatě. Přitom pro lidi z jejich okolí to nebývá příliš patrné a blízcí příbuzní si to navzdory jasným indiciím většinou uvědomují až zpětně.

O tom ví své i Denisa.

Matka dlouho nechtěla mít doma telefon. Dokud otec chodil do práce, telefonáty si většinou vyřizovala od něho z kanceláře nebo si chodívala zavolat k babičce, která bydlela ve stejném domě jako my.

Teprve po babiččině smrti a otcově odchodu do důchodu se rozhodla nechat si domů zavést telefon.

O krajní hamižnosti svého manipulativního otce si přála přinést svědectví i Táňa.

Dlouhá léta chtěl po matce, aby vařila na starých kamnech, v nichž se topilo dřevem a která byla umístěna v dílně, místo aby třeba jen na ohřátí mléka použila plynový sporák v kuchyni. Zažívali jsme zimy, kdy byla v domě teplota 4 stupně, protože odmítal zapnout plynové ústřední topení. Měl motorku a nikdy neuzavřel žádnou pojistku. Nemá auto, protože jsou s tím podle něj příliš velké výdaje. To moje mi kritizoval, když ho uviděl, i když je to malé vozítko koupené z druhé ruky. Když jsem byla malá, nikdy nekupoval oblečení, jedině v second handu na kila nebo nosil to, co mu někdo dal nebo čeho se druzí zbavovali při stěhování…


Manipulátoři v partnerství – druzí nesmějí nikdy měnit názor


Opanují vaše teritorium

Mnoho z vás si nechává klíče od bytu u příbuzných, sousedů, přátel, většinou z bezpečnostních důvodů, pro případ, že byste ty své ztratili nebo zapomněli, ale také aby bylo možné zasáhnout v naléhavém případě, když nejste doma. To všechno se děje normálně. Klíč poslouží, jen když se vyskytne problém. Žádný kamarád, soused nebo člen rodiny si nedovolí bez důvodu či povolení do vašeho příbytku vniknout.

Když jim svěříte klíče od bytu…

Ovšem pokud z bezpečnostních důvodů svěříte klíče manipulativní matce, se soukromím, které vám skýtá vaše teritorium, se rázem můžete rozloučit!

Dan to snášel špatně.

V jednu dobu jsem bydlel ve stejném domě s rodiči, a tak jsem jim nechával klíče pro případ, že bych si zabouchl dveře s klíči uvnitř. Ale uvědomil jsem si, že matka toho využívá a během mé nepřítomnosti chodívá do mého bytu, jako by byl její. K tomu, aby ke mně mohla vniknout, si nacházela až směšně malicherné záminky – třeba že se chodí zvážit na mé osobní váze, protože sama ji nemá! Navíc mi podle jejích narážek došlo, že se mi hrabe v papírech. Z toho důvodu jsem jí ty klíče odebral, a ona se s tím nemohla smířit.


Knihu koupíte na našem e-shopu


Další knihy autorky najdete zde


Isabelle-Nazare Aga je psychoterapeutka, věnuje se behaviorálně-kognitivní terapii a řídí stáže a semináře osobnostního rozvoje a komunikace se zaměřením na rozvoj sebepoznání, sebepojetí, sebeúcty, sebedůvěry, pěstování osobních hodnot.


Videa autorky (francouzsky)Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru