Doktor Freud neuprchl z Vídně obsazené Němci. Co ho drží ve městě, na které se blíží katastrofa?

Román z pera francouzské spisovatelky a publicistky Éliette Abécassis se odehrává ve Vídni, kde se vlivem nacistů rozšiřuje antisemitismus. V době, kdy představitelé psychoanalýzy z obav o svůj život utíkají z Němci obsazeného Rakouska, Freud zůstává. Odpověď leží v dopisech, které si Freud vyměňoval od konce 80. let 19. století do roku 1902 s lékařem Wilhelmem Fliessem a které jsou vlastně jeho intimním deníkem obsahujícím jeho názory, domněnky a zkušenosti z psychoanalýzy. Podaří se Freudovi vypátrat dopisy dřív než nacistům?


Ukázka:

„Mohl bych dostat šálek čaje?“ ptá se Martin s pistolí u spánku.

Muž, který ho drží v šachu svou zbraní, se otáčí ke svým druhům s tázavým výrazem. Dojde k diskusi ohledně otázky mladého muže. Nakonec se o odpovědi musí hlasovat. Konečně se dohodnou, že mu tedy dají, o co žádá, ovšem za podmínky, že pak po sobě umyje nádobí.

Martin usrkává nápoj a přitom pozoruje své protivníky. Jeho otci by se tento vrtoch nelíbil – popíjet čaj v té nejméně vhodné chvíli! Nechápal by, kde se bere taková chladnokrevnost spojená s určitou rozmarností. Nejspíš od jeho matky Marthy, kterou Martin tolik miluje. Ostatně se jí svými hnědými hustými vlasy, tmavýma očima a plnými rty nápadně podobá. Vždyť mu také dala jméno, které je velmi blízké tomu jejímu. Co by s ní bylo, kdyby se mu cokoli stalo? A pak myslí na svého nemocného otce, který teď na něj už určitě čeká doma, o pár domů vedle. Martin se snaží rychle uvažovat.

Individuum, jež ho ohrožuje, patří k vagabundům, kteří těží z anšlusu a chaosu šířícího se od příchodu nacistů 12. března 1938 a snaží se ničit Židy. Tenhle se vloupal do vydavatelství jeho otce.


Život mezi Jungem a FreudemZa spory mezi velikány mohla žena.

Martin tu byl od brzkého rána, aby zničil tajné dokumenty doktora Freuda, které za žádnou cenu nesmějí nacisté nalézt. Při plnění tohoto úkolu ho však rozptýlil nález dopisu, který v něm vyvolal velký zmatek. Dopis byl adresován jeho otci. Martin ho začal pročítat, i když si uvědomoval, že by to neměl dělat. Svazek dopisů, z něhož list pocházel, byl zastrčený – nebo schovaný? – mezi bankovními dokumenty. A obsah se ho vůbec netýká. Nicméně nedokázal odolat, aby se u něj na chvilku nezdržel.

A v tu chvíli jakousi zvláštní shodou náhod dorazila ta banda lotrů a muž se zbraní teď mířil na jeho srdce.

Éliette Abécassis je francouzská spisovatelka a historička (její matka je dětská psycholožka a psychoanalytička, žačka Anny Freudové). Studovala na pařížské vysoké škole École normale supérieure a přednášela filozofii na fakultě v Caen. Je autorkou desítky beletristických děl, často s historickou tematikou, publikuje v časopisech a píše filmové scénáře.

Nacisté se zmocnili města, tohoto města, které bylo se svými uspořádanými ulicemi a hranatými domy tak impozantní, tohoto živoucího města, překypujícího vzpomínkami i uměním, a přesto tolik zranitelného. Noci protínají výkřiky a hluk střelby. Pokaždé, když jde Martin k otci, všimne si hákového kříže zavěšeného na dveřích domu číslo 19 na Berggasse a nacistů na střeše budovy. Po anšlusu byly vyhlášeny protižidovské zákony, začaly perzekuce a jejich zuřivost je stejně strašná jako ta, která devastuje Německo. Židé se stávají oběťmi darebáků, kteří situace využívají k tomu, aby je pronásledovali a okrádali. Je jim zabavován majetek. Bourají se synagogy. Židé jsou vyháněni nebo zabíjeni a žádná země se proti uchvatiteli nepostaví. Zdá se, že jedinou možností pro ty, kteří netouží zemřít, je emigrace, jež je však prakticky nedosažitelná kvůli přísným zákonům.

V prvním patře domu, ve svém ohromném bytě přeplněném poklady, nashromážděnými během posledních padesáti let, setrvává Sigmund Freud, v zamyšlení pozoruje nesčetné sošky ze své sbírky a nedokáže se rozhodnout k odchodu. Nacisté spálili jeho knihy o objevech psychoanalýzy spolu s díly Franze Kafky, Stefana Zweiga, „Žida Heina“, jak mu říkají, a dokonce i Karla Marxe a jeho následovníků. A nespokojili se s tím, že zničili knihy, které byly ve Vídni, ale dokonce se jim podařilo dostat zpět velkou část knih ze Švýcarska, kde měly být bezpečně ukryté. Nejen že je spálili, ale dokonce chtěli i proplatit částku za jejich dopravu do Vídně.

Koho by napadlo, že budou schopni takové nenávisti a násilí? Obyvatelé Vídně, kteří otevřeli dveře mnoha cizím přistěhovalcům, jsou považováni za nejpohostinnější Evropany. Cožpak sám císař František Josef neprohlásil: „Ve své Říši nebudu tolerovat hon na Židy. Jsem naprosto přesvědčen o loajalitě a věrnosti Izraelitů. Mohou vždy počítat s mou ochranou.“
Knihu Tajemství doktora Freuda zakoupíte na našem e-shopu


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru