Koučování zaměřené na řešení. Když něco funguje, dělejte toho víc.

…autory jsou totiž lidé, kteří nejenže tématu rozumí, ale přímo si ho vychutnávají. Přístup zaměřený na řešení nejenže teoreticky znají a prakticky používají, ale neustále o něm přemýšlí a tvořivě diskutují. Takto s ním vlastně roky žijí… Leoš Zatloukal a Pavel Vítek nám dávají do rukou klíče nejen od dveří do koučování zaměřeného na řešení, ale i od dveří s nápisem „mistrovské koučování“. (z předmluvy)Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D. a Bc. Pavel Vítek jsou autory nové publikace o koučování zaměřeném na řešení a jejich rady okamžitě uplatníte v práci s lidmi, ať jste kouč, terapeut nebo třeba vedete tým.

Trojice základních principů Stevea de Shazera

Naučte se koučovat se zaměřením na řešení - blog Leoše Zatloukala

Autor přístupu zaměřeného na řešení, Steve de Shazer, formuloval slavnou trojici principů přístupu zaměřeného na řešení (de Shazer,1991):

  • 1) Když něco funguje, dělejte toho víc – umění využít zdrojů, které jsou k dispozici.
    Sledování tohoto principu v praxi znamená, že se cíleně zaměřujeme na to, co funguje a na čem lze stavět, a rozvíjíme to.
  • 2) Když něco nefunguje, dělejte něco jiného – umění experimentovat.
    V praxi se jedná o rozvíjení něčeho nového (řešení) místo setrvávání u toho, co nefunguje (problém), a zároveň o pečlivé sledování změn a o schopnost neustrnout u nějaké techniky nebo nápadu, ale tvořivě reagovat na situaci a improvizovat.
  • 3) Nespravujte, co není rozbité – umění skončit včas.

    V praxi se jedná o dovednost společně s klientem poznat, že už můžeme zdárně ukončit spolupráci, a upřednostnit důvěru v klientovy kompetence před vlastními teoriemi a představami o tom, co by klient měl ještě změnit. Rovněž to znamená umět rozlišit oblasti a témata, do nichž není nutné z pozice kouče zasahovat a které není nutné řešit (a za něž není nutné přebírat zodpovědnost).

Jak vést tým ke změnám, radí koučka Eva Mohauptová

Ivan Úlehla (osobní sdělení) říká, že nejriskantnější bod konzultace nastává pokaždé v situaci, kdy je na řadě kouč. Někdy může být velmi zajímavé reflektovat, co se s koučem v tomto kritickém momentu

děje. Úlehla (osobní sdělení) rozlišuje tři základní stavy mysli, které se u kouče mohou objevit:

tupé prázdno – situace, v níž kouče napadá jen to, že ho nic nenapadá.

Je na řadě v konverzaci a nenapadá ho nic použitelného, jak by navázal; je to situace pro kouče velmi nepříjemná, mučivá a naleptávající jeho profesní sebedůvěru;

osvícené jasno – situace, v níž kouče napadá přesně to správné, nej lepší a nejužitečnější. Je to situace nesmírně příjemná, přinášející jistotu a příjemný pocit kompetence;

svoboda možností – situace, v níž kouče napadá několik různých možností a on z nich může svobodně volit. Jde o situaci, která umožňuje tvořivost a otevřenou spolupráci s klientem.

Poznejte jednotlivé koučovací styly

Stav mysli:
Co dělat, když na kouče přijde:
Tupé prázdno
Vrátit se s klientem zpět do momentu, kdy jsme ještě společně věděli, na čem pracujeme a jak na to jít – aneb Ivanův slavný „úprk zpět“ (např. „Když se ještě vrátím k tomu, o čem jsme mluvili dříve…“).


Dopřát si čas a mlčet (Steve de Shazer často doporučoval: „Když nevíte, jak dál, mlčte.“).

Shrnovat (Insoo Kim Berg doporučovala: „Když nevíte, jak dál, shrnujte.“).

Zveřejnit svůj stav mysli klientovi a zeptat se ho, zda má nápady, jak v tuto chvíli pokračovat, na co se zaměřit.

Pečlivě poslouchat klienta, spíše než si v hlavě připravovat svou repliku, a navázat na cokoli, co klient nabízí.

(Znovu)dojednat společný projekt.

Podívat se na „tahák“ s otázkami, nástroji, technikami a vybrat něco, co by se mohlo hodit (vhodné zejména u začínajících koučů).

Osvícené jasno
Cíleně a disciplinovaně hledat ještě alespoň dvě další možnosti.


Uvědomit si a znevážit své předpoklady („Toto určitě není jediný způsob, jak se na věc dívat“).

Přerámovat osvícené jasno – nikoli stav, který by měl přinést koučovo uspokojení, ale stav, jenž ukazuje, že jsou nutně potřeba další nápady a pohledy.

Využít reflektující tým, je-li k dispozici.

Podívat se z jiné perspektivy („Jak by to viděl někdo jiný? Klient, jeho šéf, James Bond…“).

Cíleně odložit své „vědění“ a zvědavě naslouchat klientovi, spíše než svému silnému nápadu.


Svoboda možností
Užívat si to, dokud to jde.


Vracet se do toho, kdykoli to jen trochu jde.Knihu Koučování zaměřené na řešení koupíte na našem e-shopuPortál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru