Recenze Michaely Peterkové na Utrpení z nesmyslnosti života

Přinášíme vám recenzi renomované české psycholožky věnovanou zásadnímu dílu Viktora E. Frankla.

Utrpení z nesmyslnosti života je dalším svazkem edice KlasiciTento útlý výbor z přednášek a textů V. E. Frankla, potomka českých rodičů, z let 1957 až 1975 čtenáře seznamuje se základními koncepty Franklovy logoterapie. Každá z tuctu kapitol se nějakým způsobem dotýká tématu, které bylo pro autora zásadní, a to sice smyslu života, respektive jeho často prožívané nesmyslnosti.V úvodu, který zabírá velkorysou pětinu celé knížky, se dozvíme vše podstatné; následně jsou jednotlivá témata rozvíjena.„Každá doba má svou neurózu - a každá doba potřebuje svou psychoterapii.“ To je hned první věta celé knížky. Frankl vysvětluje, že ve Freudově době (viktoriánské plyšové kultuře, jak ji pěkně nazývá) byla aktuální sexuální frustrace, v Adlerově době zase méněcennost a že dnes je to spíš než cokoli jiného pocit prázdnoty a nesmyslnosti. Tím "dnes" je samozřejmě myšlena doba vzniku textu, ale jakkoli je to pár dekád zpět, je pocit nesmyslnosti stále aktuální.
Přečtěte si ukázky z knihy Utrpení z nesmyslnosti života.
Podle Frankla člověk ztratil zvířecí instinkty, které mu říkaly, co musí dělat, a setřásl ze sebe i tradice, které mu říkaly, co dělat má. V důsledku toho neví, co musí a má, a tak často ani neví, co chce. Frustrace neplyne z nenaplnění běžných potřeb - podle mnoha výzkumů se zoufalství a pocity prázdnoty objevují ve velké míře i u lidí, kteří mají všechny potřeby bohatě saturovány a kteří by ze všech možných úhlů pohledu mohli být označeni za úspěšné.Úspěch, resp. úspěšnost přitom nemá s pocitem smysluplnosti nic společného. Smysl může člověk uskutečnit, i když je krajně neúspěšný a i když je bezmocný. Každá situace v sobě obsahuje nějaký úkol, který má člověk naplnit - buď může něco vytvořit, něco prožít, nebo něco důstojně vydržet. Smysl života není ani pevně daný - podle Frankla se neustále mění a máme ho hledat (nikoli vytvářet) v každé situaci, do které se dostaneme.V. E. Frankl se na několika místech vymezuje vůči Freudově psychoanalýze, Jungově analytické terapii i Adlerovu pojetí terapie. V těchto částech ukazuje, v čem podle jeho názoru tkví jejich omezení a jak může být logoterapie platnějším postupem. Tato místa jsou čtenářsky poněkud náročnější, zejména pak toto: "Analogicky k tomu analýza ekforuje komplexy, které už jsou symptomy neurózy, tedy chorobné příznaky." Význam slova "ekforuje" mi neobjasnily slovníky, internetové dotazy ani konzultace s chytrými členy širší rodiny. Zřejmě nějaký překladatelský oříšek.*
Edice Klasici: recenze na Freudovu Psychopatologii všedního života
Pokud jde o terapeutické možnosti logoterapie, je Frankl velmi uměřený. Jde podle něj o nespecifickou terapii, která hodně spoléhá na obecně fungující faktory terapie, především pak na lidské setkání.V závěru najdeme 20 stran o V. E. Franklovi a jeho terapii, jejichž autorem je kněz a psycholog Peter Tavel. Čtenář neobeznámený s logoterapií by možná právě touto částí knihy mohl začít.Kniha Utrpení z nesmyslnosti života je svou čtivostí někde mezi jiným Franklovým dílem Člověk hledá smysl (které je velmi lehce stravitelné) a knihou Lékařská péče o duši (to je vysokohorský výstup ve špatném počasí). Frankl nepíše pro davy, ale jeho myšlenky jsou velice poutavé a provokující.Myšlenky obsažené v této knížce jsou i v dnešní době maximálně aktuální. Poslouží odborníkům pracujícím s lidmi, ale i náročnějším zájemcům o psychologii a osobní růst.Michaela Peterková 06/2016, psáno pro časopis Psychologie dneshttp://www.psyx.cz/
PhDr. Michaela Peterková je psycholožka, která vytváří psychodiagnostické testy a online kurzy zaměřené na výuku základů psychologie a na duševní zdraví. Zajímá se o pozitivní psychologii a o to, jak zvýšit odolnost člověka vůči běžným problémům.Dr. Peterková přednáší, v omezené míře se věnuje individuálním klientům a také publikuje odborné i popularizující texty v mnoha periodikách. Napsala několik e-booků a stovky článků pro různé webové stránky zabývající se například depresí, syndromem vyhoření, nevěrou, výchovou a psychickými poruchami a zodpověděla přes dva tisíce dotazů v internetové poradně.
V Portálu vyšly její knihy Kurz duševní rovnováhy, Kurz zdravého sebevědomí a Kurz dobré nálady.

*
Nevíte, co je to "ekforovat"? Nahlédněte do našeho Velkého psychologického slovníku: ekforie 1) vytvoření paměťové stopy 2) oživení dříve utvořené paměťové stopy


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru