Ferrero připravil další Potěšení pro duši

Laskavé, dojemné, krátké a hluboké. Příběhy salesiána Bruna Ferrera zrcadlí lidské jednání v mnoha odstínech a vždy vedou k dobrému konci. Prostě, nové Potěšení pro duši!Ne každý tíhne k dlouhým příběhům, ale téměř každý čtenář nepohrdne nechat se na chvíli vtáhnout do jiného světa. Knížka Potěšení pro duši je plná přímosti a nezáludnosti, příběhy jdou rychle k pointě a nezastírají, že kromě potěchy pro duši mají i trochu vychovávat. Koneckonců, autor je salesiánský kněz a má výchovu v popisu práce. Pro duši svých čtenářů připravil potěšující krátká vyprávění již po sedmnácté.

Ukázka:

POŠTA PRO MARTU

Marta otevřela schránku, ale byl v ní jen jeden dopis. Vzala ho a letmo na neotevřené psaní pohlédla, ale vzápětí se na něj podívala pozorněji. Dopis totiž neměl zpáteční adresu ani známku, bylo na něm jen její jméno a adresa. Přečetla si dopis: „Moje milá Marto, v sobotu se budu pohybovat nedaleko a stavím se u tebe. S láskou, Ježíš.“ Když pokládala dopis, třásly se jí ruce. „Proč mě Pán chce navštívit? Nejsem ničím zvláštní a nemám mu co nabídnout.“ Když na to Marta pomyslela, vzpomněla si na prázdné police ve spíži. „Musím jít nakoupit. Vezmu nějaký chleba a něco k němu.“ Natáhla si kabát a běžela ven. Bochníček chleba, deset deka salámu a krabici mléka. A Martě zbylo osmdesát centů, se kterými měla vydržet do pondělka. Přesto se vydala se svými skromnými potravinami domů. „Promiňte, paní, můžete nám pomoci? Paní!“ Marta byla tak zabraná do přemýšlení o večeři, že si nevšimla dvou postav v průjezdu. Muž a žena, oba v hadrech. „Prosím vás, paní, jsem nezaměstnaný a žiji se svou ženou na ulici, je zima a máme hlad. Ale jestli nám nemůžete pomoci, paní, budeme vám i tak vděční…“ Marta se na ně podívala pozorněji. Pomyslela si, že kdyby pořádně hledali, určitě by si práci našli. „Ráda bych vám pomohla, ale sama jsem chudá. Všechno, co mám, je trocha jídla, a večer čekám vzácného hosta a chtěla jsem to dát jemu.“ „Jistě, paní, chápeme. Děkujeme.“ Muž objal ženu paží kolem ramen a vyšli na ulici. Jak vycházeli, uslyšela Marta ve svém srdci známý hlas. „Počkejte, pane,“ zavolala. 

Poslouchání pro duši jsou další příběhy Bruna Ferrera, na CD je načetla Simona Postlerová.


Dvojice se zastavila a otočila se. Marta za nimi běžela. „Víte co? Vezměte si to jídlo. Já už pro svého hosta něco najdu…,“ a natáhla k nim sáček s potravinami. „Díky, paní, díky moc,“ řekla ta žena a Marta viděla, jak se třese zimou. „Mám doma ještě jeden kabát. Tak si tenhle vezměte.“ Marta si rozepjala kabát a podala ho ženě. S úsměvem se vydala na cestu domů. Bez kabátu a bez pohoštění pro návštěvu. Když Marta dorazila domů, třásla se zimou. Pánu neměla co nabídnout. Rychle hledala v tašce klíče. Mezitím si všimla, že je ve schránce ještě jeden dopis. „To je divné, pošta přece dvakrát denně nechodí!“ Vytáhla obálku a otevřela ji: „Milá Marto, rád jsem tě viděl. Děkuji za vynikající večeři a za kabát. S láskou, Ježíš.“ Byla pořád zima, ale Marta si toho už ani bez kabátu nevšímala.

„Opravdu existujeme jen tehdy, když nám někdo naslouchá. Největší dar, který můžeme někomu dát, je skutečně tomu druhému naslouchat.“ 

Bruno Ferrero


Salesián Bruno Ferrero vydal v Portále řadu knih pro potěchu duše, naposledy např. Hostina pro duši, Hvězdy pro dušiRosa pro dušiSvítání pro dušiči Balzám pro duši.

Knihu Potěšení pro duši můžete koupit zde.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru