Trénink paměti spojený s oblíbenými místy funguje!

Vzpomínka je jediný ráj, ze kterého nemůžeme být vyhnáni – praví přísloví. Nový titul Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti si klade za cíl probudit u seniorů milé vzpomínky a procvičit jejich paměť. Autorky originálně kombinují procvičování kognitivních funkcí se vzpomínáním. Zaměřily se na vlastivědné téma, které je u seniorů velmi oblíbené a snadněji navodí vlastní vzpomínky. Kniha propojuje tvořivou práci se vzpomínkami s trénováním paměti a odráží důležité události z historie našich krajů, slavné rodáky a občany, zeměpis, tradice a zvyky.


Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti, Klára Cingrošová, Klára DvořákováVlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti je využitelná jak v individuální, tak ve skupinové práci se seniory, je možné ji přizpůsobit jejich individuálním potřebám. Sestavena je tak, aby byla praktická a nevyžadovala další větší přípravy. Součástí témat jsou i Správné odpovědi a Doplňující informace. Kniha je interaktivní, otázkami a náměty nenásilně vybízí k hovoru, naslouchání i sdílení zážitků a zajímavostí. Na knize je patrné, že autorky využívají zkušenosti z vlastní praxe a inspirace z projektů Reminiscenčního centra. Knihu ocení profesionálové ve zdravotnických a sociálních zařízeních a službách, rodinní pečovatelé, příbuzní, přátelé, dobrovolníci, ale i sami senioři, dlouhodobě nemocní či lidé s handicapem.

Titul navazuje na oblíbenou Knížku pro vzpomínání a procvičování paměti, kterou vydal Portál v roce 2014.

Autorka Klára Cingrošová vystudovala sociální práci na VOŠ sociální práce, věnuje se zejména aktivizaci seniorů. Absolvovala řadu kurzů zaměřených na práci se seniory, zejména reminiscenci a trénování paměti a také 5 letý psychoterapeutický výcvik. Věnuje se seniorům v Brandýse n. Labem, několik let pracovala jako vedoucí Denního stacionáře v Domově Sue Ryder.
Druhá autorka, Klára Dvořáková, vystudovala VŠ v oblasti psychologie, pedagogické psychologie a sociální práce, působí v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech.

Ukázka:

VAŠE MÍSTA V JIŽNÍCH ČECHÁCH:

  • Když se řekne jižní Čechy, představím si:
  • Místa, která jsem v tomto kraji navštívil/a a na která rád/a vzpomínám, jsou:
  • Pro mne a moji rodinnou historii jsou důležitá tato místa v jižních Čechách (místa, kde žijí nebo žili příbuzní, kde někdo z rodiny studoval, byl na vojně, pracoval, ženil se, vdával):
  • Rád/a vzpomínám na přátele a známé, kteří žijí nebo žili v jižních Čechách (spolužáci ze školy, dávné lásky, přátelé z brigád, z dovolených, kolegové z práce, další pro vás důležití lidé):
  • Kdybych si mohl/a naplánovat výlet do jižních Čech, nejvíce by mě lákalo (např. projít se Boubínským pralesem, navštívit kouzelnou jihočeskou vesnici Holašovice, plout na loďce po jihočeském rybníku, projít se po Šumavě, prohlédnout si zámek a historické centrum Českého Krumlova apod.): Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti, Cingrošová, Dvořáková

ZAJÍMAVOSTI Z JIŽNÍCH ČECH

Tipnete si správnou odpověď?
1. V jižních Čechách stojí jaderná elektrárna Temelín. Vzpomenete si, ve kterém roce začala její stavba?
a) 1991
b) 1982
c) 1987

2. Samsonova kašna, která je největší kašnou u nás, stojí na druhém největším čtvercovém náměstí v republice a má průměr 17 metrů. Ve kterém městě ji najdeme?
a) v Táboře
b) v Pelhřimově
c) v Českých Budějovicích

3. První kostka cukru byla vyrobena v jihočeském městě:
a) Dačice
b) Slavonice
c) Volyně

4. Největší přehradní nádrží v republice je Lipno, přezdívané Jihočeské moře. Jaká je jeho rozloha?
a) 32,6 km2
b) 48,7 km2
c) 13 km2

5. Největším rybníkem u nás je:
a) Svět
b) Rožmberk
c) Staňkov

6. Největším pralesem v republice je Boubínský prales. Ve kterém roce byl vyhlášen přírodní rezervací?
a) 1924
b) 1953
c) 1858

7. Nejstarší kamennou rozhlednu u nás z roku 1825 najdeme:
a) na Kleti
b) na Křemešníku
c) na Churáňově

Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti, Cingrošová, DvořákováPROCVIČOVÁNÍ PAMĚTI

1. Doplňte názvy jihočeských potravin:
a) třeboňský …      c) šumavský …
b) Budějovický …  d) vodňanské …

2. Poznáte podle indicií, o která města jižních Čech se jedná?
a) zámek, otáčivé hlediště, hudební festival
b) husitské město, nádrž Jordán, řeka Lužnice
c) Černá věž, Budvar, Jihočeská univerzita
d) lázně, rybník Svět, Schwarzenberská hrobka
e) novogotický zámek s parkem, ZOO Ohrada, řeka Vltava
f) rodiště O. a L. Lipských, město rekordů, Vysočina
g) cisterciánský klášter, řeka Vltava, nejjižnější obec ČR
h) zámek, úzkokolejka, Bílá paní
i) kamenný most, Putimská brána, řeka Otava

3. Doplňte názvy měst:
a) Hluboká nad …   d) Kamenice nad …
b) Veselí nad …      e) Týn nad …
c) … Dvořiště          f) Sezimovo …

4. Vytvořte co nejvíce slov z písmen následujících názvů měst. Nemusíte použít všechna písmena.
a) STRAKONICE
b) KARDAŠOVA ŘEČICE

Vlastivědnou knížku pro vzpomínání a procvičování paměti koupíte v našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru