Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit (obsah)

Příručka pro klienta a jeho rodinu

Úvod
Několik příběhů
Nutkavé a kontrární myšlenky v populaci

PRVNÍ kapitola

Co je to OCD?

Základní znaky

Výskyt

Příznaky

Obsese

Kompulze

Ujišťování

Zabezpečovací a vyhýbavé chování

Tělesné příznaky

Průběh a prognóza

Komorbidita

Důsledky pro život

 

DRUHÁ kapitola

Příčiny OCD

Biologické pohledy

Psychologické teorie

Udržovací faktory

Maudsleyho inventář obsesí a kompulzí

 

TŘETÍ kapitola

Jak se OCD léčí?

Farmakoterapie

Kognitivně-behaviorální terapie

Jiné typy psychologické léčby

Relaxace

Plánování času

Řešení problémů

 

ČTVRTÁ kapitola

Jak předcházet relapsům?

Užívání léků

Udržovat odolnost vůči stresu

Důležitost pohybu

Závěr

Dodatky

Co by měl vědět každý nemocný trpící OCD

Co by měl vědět příbuzný člověka, který trpí OCD

Doporučená literatura

 

 

 

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru