Patricia Howlin: Autismus u dospívajících a dospělých

Autismu a dalším pervazivním poruchám se věnuje řada publikací. Většinou se věnují péči o děti školního věku nebo vzdělávacím strategiím, některé se zabývají etiologií a diagnostikou pervazivních poruch. Z autismu se ale bohužel „nevyroste“, tato porucha provází svého „nositele“ po celý život. Je možné se nějak vypořádat s důsledky autismu? Jak můžeme předejít problémům, které mají dospělí lidé s autismem? Odpověď na tyto (i mnohé jiné) otázky najdeme v knize Autismus u dospívajících a dospělých klinické psycholožky Patricie Howlin.

Kniha je (jako většina knih na téma autismus) uvedena seznámením s problematikou pervazivních poruch. Lidé s autismem mají problémy s komunikací-i když jsou schopni mluvené řeči, nechápou skryté významy slov a smysl sociální komunikace. Navázat vztah s druhými lidmi je pro ně také velmi obtížné - lidé s autismem nechápou např. mimiku druhých lidí, neumí s nimi navázat přirozený kontakt, často mají přímo odpor k fyzickému kontaktu. Velmi často si vytvářejí různé kompenzační rituály a strategie, které mohou mít charakter obsese-tyto projevy jim mohou v dospělosti způsobit různé komplikace.

Autorka svoji knihu věnuje péči o dospívající a dospělé lidi s autismem, ale publikace by rozhodně neměla ujít pozornosti vychovatelů, psychologů, pedagogů a zejména rodičů malých dětí s pervazivní poruchou. Kniha obsahuje velké  množství kazuistik lidí s autismem, kteří se v dospívání a dospělosti potýkají s nějakým problémem-najdeme zde třeba příběh mladého muže, který miluje pohled na otáčející se buben pračky. V dětství mohla tato jeho záliba působit roztomile nebo zajímavě, s časem ale komplikuje život nejen jemu, ale i jeho okolí, zvlášť když je schopen vniknout do cizího domu, z něhož slyší zvuk peroucí pračky.

Mnohé zdánlivě nevinné rituály nebo možná i zlozvyky mohly rodičům dětí s autismem do jisté míry usnadnit život, odstraňování těchto kompenzačních mechanismů u starších lidí s autismem pak ale stojí jejich rodiče řadu sil. Kniha nabízí návrhy strategií při odstraňování nebo zmírňování těchto problémů, ale asi nejlepší taktika spočívá v eliminaci problémového chování už v dětství.

Kniha se nezaměřuje jen na zvládání problémového chování, ale také na vzdělávání lidí s autismem. Autorka zdůrazňuje nutnost struktury ve vzdělávání a doporučuje využití vizuální podpory. Je třeba, aby byl vzdělávací program jednotlivých klientů s autismem doslova ušit na míru - lidé s pervazivní poruchou mají nevyrovnaný vývojový profil. Je dobré také využít specifické záliby k motivaci nebo odměně.

Velmi mne zaujala kapitola věnovaná možnosti zaměstnávání lidí s autismem. Podle autorky je dobré využít strukturu i v zaměstnání. Lidé s autismem nemají problém se stereotypní prací, tento styl práce je pro ně naopak výhodný - velkou pozornost je třeba věnovat jejich zaučení, pokud si zautomatizují nějaký chybný krok, nastane problém s jeho odstraňováním. Autorka popisuje konkrétní problémy lidí s autismem v zaměstnání a zdůrazňuje i výhodu zaměstnávání autistů-nejsou schopni lhát a podvádět, řada zaměstnavatelů si velmi cení jejich spolehlivosti.

Kniha Autismus u dospívajících a dospělých je plná praktických a konkrétních rad pro všechny rodiče a profesionály, kteří se starají o lidi s autismem. Text je příjemně strukturovaný a přehledný, zdá se, že autorce je práce s autisty osudem a využití struktury neomezuje jen na práci se svými klienty. Theo Peeters na jedné své přednášce věnované vlastnostem profesionálů pracujících s lidmi s autismem řekl, že nestačí jen studovat a vědět. Podle něj je třeba být tvořivý, předcházet problémům dříve než vzniknou a nebránit se hledání nových a nových strategií. Kromě toho se správný profesionál (podle T. Peeterse) pozná podle toho, že ho „kousl brouk“. Patricia Howlin patrně tomu „kousnutí broukem“ neušla - z její knihy je znát, že se lidem s autismem opravdu snaží porozumět a pomoci.

Mgr. Marie Těthalová

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru