Kontrola dechu a řízený záchvat úzkosti

Nácvik zklidnění dechu pomáhá rychle snížit napětí v situacích, kdy se dostáváte do úzkosti. Tento nácvik v sobě zahrnuje dvě roviny intervence – za prvé ukazuje na význam nesprávného dýchání při rozvoji panického záchvatu, neboť zpomalením dechu je možné zmírnit příznaky paniky. Za druhé kontrola dýchání sama o sobě odstraňuje příznaky úzkosti. K nácviku kontrolovaného dechu je užitečné využít magnetofonových pásků s nahraným rytmem dechu. Rytmus je určován slovy „delší nádech – stop – klidný dlouhý výdech – stop“ v tempu asi 3 – 0,5 – 6 – 0,5 vteřiny (8–10 dechů za minutu). Mezi „nádechem“ a „výdechem“ necháváme krátkou pauzu.

Kontrolovaný dech při záchvatu paniky
Při záchvatech paniky s hyperventilací je ještě účinnější jiná modifikace kontroly dechu, při které kromě zpomalení dechu a uvolnění přistupuje ještě další důležitý fenomén – tělesné vyjádření napětí. Kontrola dechu s vyjádřením napětí je nejúčinnějším způsobem zvládání panických záchvatů. Obsahuje tyto základní prvky:
- zpomalení dechu,
- vyjádření napětí při nádechu,
- uvolnění při výdechu.

Nyní si stručně popíšeme celou proceduru:

1. Začínáme krátkým zadržením dechu na dobu, než v duchu napočítáme do šesti.
2. Provedeme dlouhý výdech trvající stejnou dobu, jakou jsme zadržovali dech.
3. Následuje krátká pauza před nádechem (na 3 vteřiny). 4. Provedeme dlouhý nádech (opět na 3 vteřiny).
5. Opět zadržíme dech, tentokrát v plném nádechu. Napneme svaly ramen a paží a zároveň celou silou vytlačíme břišní stěnu jako míč dopředu. V maximálním napětí držíme 6 vteřin.
6. Následuje dlouhý výdech. Vzduch necháme z plic vycházet bez úsilí, spíše se snažíme výdech zpomalit než zrychlit. Během výdechu povolíme svaly ramen, paží a břicha, celé tělo necháme „zvadnout“, aby se uvolnilo. Tento výdech trvá opět 6 vteřin, ale může být i daleko delší.
7. Opakujeme od bodu 3 do bodu 6 – obvykle stačí na odstranění většiny nepříjemných tělesných příznaků fobie 10 opakování.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru