Soutěž

V červnu jsme soutěžili o knihu Mediální mámy, digitální tátové plnou rad o internetu, které na internetu nenajdete. Další soutěž proběhne opět na začátku července.

Ptali jsme se, co znamená zkratka FOMO. Správná odpověď je: jde o zkratku anglického fear of missing out, tedy strach ze zmeškání, čímž se označuje syndrom, při kterém máme pocit, že nám na internetu (a hlavně sociálních sítích) něco stále utíká, a tudíž jsme nuceni být prakticky neustále on-line a kontrolovat, co se v digitálním světě děje.

Ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto výherce:

  • Helena Tajčová, Litoměřice
  • Petra Hořejšová, České Budějovice
  • Lenka Jašková, Ostrava

Blahopřejeme!

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru