Soutěž

V červnu soutěžíme o novinku Alžběty Dvořákové Modrá hodina.

Výraz „Modrá hodina“ označuje dobu před svítáním, kdy ještě není světlo, ani už není ani úplná tma. Toto sousloví k nám přišlo z francouzštiny, nicméně my máme pro chvíle před koncem noci i jiné poetické označení, které například využil pro název jedné své sbírky básník Jan Skácel. O jaký výraz se jedná?

Své odpovědi posílejte do 16. 6. na adresu souteze@portal.cz.

Prosíme, uvádějte pro případ výhry  i svou adresu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru