Kniha Změna k lepšímu – šestistupňový program pro překonání zlozvyků

Lidé s úspěchem vítězí nad komplexními problémy i závislostí, a to pomocí psychoterapie i bez ní. Existují principy, které ​​odhalují strukturu změny? Tým tří autorů tvrdí, že je objevil a zpřístupnil všem, kteří chtějí zlozvyky překonat.

Dlouho se předpokládalo, že změna ve vašem životě, ať už se týká kouření, alkoholu nebo jiných zlozvyků, musí proběhnout jako dramatická a jasná akce. Po krátké době, kdy vám někdo ukáže, jak se zlozvyku zbavit, si osvojíte zdravý životní styl. Pokud ovšem změna nepřichází, jistě vás někdo obviní z nedostatku vůle či motivace. 

Autoři knihy Změna k lepšímu z edice Spektrum ale tvrdí že akce je jen jedno z potřebných stadií změny. Stadium akce je jenom jeden z šesti stupňů programu – následující po prekontemplaci, kontemplaci a přípravě a předcházející udržení a ukončení. Žádné z těchto stadií není o nic více nebo méně důležité než ostatní.

Mnozí lidé zajisté potřebují se změnou pomoci, ale taková pomoc může přijít zevnitř, od neprofesionálů nebo z knihy, jako je tato; klíčem je vždy užít správnou strategii ve správný čas.

Klíčem je vždy užít správnou strategii ve správný čas

Příliš mnoho lidí hledá snadná řešení na špatném místě. Neexistují žádné kouzelné pilulky, pomůcky ani plány. Lidé procházejí týmiž stupni změny, ať už překonávají problémy se zneužíváním látek, úzkostí, depresí, či kontrolou váhy. Autoři James O. Prochaska, John C. Norcross a Carlo C. DiClemente vám ukáží, jaká jsou přesně stadia změny a kterými procesy je třeba se v každém stadiu propracovat. 

Ukázka:

Annette byla vyděšená; takovou depresi zažila naposled skoro před rokem. Tato dvaatřicetiletá žena za sebou měla krátké manželství, které skončilo rozvodem. Už dlouho se jí nedařilo navazovat vztahy s muži, ale zároveň se bála samoty. Několik návštěv u psychoterapeuta jí pomohlo, aby se naučila být asertivnější jak ve vztazích, tak v práci. V posledním roce chodila častěji na schůzky s muži, které se učila vnímat jako lidi spíše než jako potenciální partnery. Vlastně je začala mít ráda – i sebe samu.

Vracela se do starých kolejí – do dob, kdy se neměla ráda a měla pocit, že není pro muže dost dobrá.

To všechno se nyní zdálo být světelné roky daleko. Asi před dvěma měsíci poznala Toma. Cítila se s ním uvolněná, užívala si společně strávený čas a přitažlivost byla vzájemná. Ale jak se k sobě přibližovali, Annette zjišťovala, že se stává méně asertivní a dělá si větší a větší starosti ohledně toho, co si o ní Tom myslí. Vracela se do starých kolejí – do dob, kdy se neměla ráda a měla pocit, že není pro muže dost dobrá. K tomu se přidaly nějaké problémy v práci. Annette se zdálo, jako by ji to katapultovalo na začátek.

Příběhy Annette, Rudyho a Andrewa dokládají obtíže spojené s udržením změny. Udržení není o nic méně důležité než akce a je často mnohem náročnější. Úspěšná změna by měla odolat i času – a přetrvat nejen měsíce, ale roky, desetiletí, celý život.

(…)

A jak se tedy dá závazek udržet? Nejprve si udělejte seznam obtíží, s nimiž jste se setkávali na začátku svých snah o změnu. Znovu se vraťte k seznamu negativních aspektů svého problémového chování z doby před několika měsíci. Dejte si oba seznamy na bezpečné místo a pravidelně se na ně dívejte, zvláště při prvních náznacích toho, že jste udělali nějakou chybu. Během stadia udržení mohou tyto seznamy fungovat jako prostředky rychlé psychické podpory.

Zadruhé si přiznejte své úspěchy. Udržení není časem pro to, abyste se kritizovali, že máte problémy, ale abyste za změnu přijali zodpovědnost a pochválili se za to, co jste dokázali. Použijte nový rok, své narozeniny nebo výročí své změny (a nemusí to být ani rok – stačí měsíc!), abyste reflektovali úspěch, jaký jste zažili, a obnovili svůj závazek.

Celý program překonání zlozvyků najdete v knize Změna k lepšímu na našem e-shopu

James O. Prochaska, Ph.D., je profesor psychologie a ředitel Výzkumného centra pro prevenci rakoviny při University of Rhode Island. 

Dalšími autory knihy jsou John C. Norcross, Ph.D., je profesor a bývalý vedoucí katedry psychologie na University of Scranton. Česky vyšla jejich společná kniha Psychoterapeutické systémy (1999). Carlo C. DiClemente, Ph.D., je profesor a vedoucí katedry psychologie na University of Maryland.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru