TEST: Vykazuje vaše matka příznaky narcismu?

Mateřství je ve většině kultur posvátná instituce, a proto se o ní obecně nemluví negativně. Co když ale vaše matka byla narcistní? Ujistěte se v našem testu, nakolik byl vztah s ní negativně ovlivněn narcistickými příznaky.

Kniha Budu vůbec někdy dost dobrá? je určena dcerám matek, které se chovaly sobecky a soustředily se jen na sebe. Nabízí dcerám pomocnou ruku k tomu, aby překonaly to, co se jim dělo, a dokázaly změnit svůj život. 


V následujícím testu můžete zjistit, jak se projevují některé příznaky narcistických matek, které často záludným způsobem ovlivňují život dcer.


Označte si všechny příznaky, které se vztahují na váš vztah s matkou – nyní i v minulosti.


1.       Když s matkou probíráte své životní problémy, stočí matka hovor na sebe?


2.       Když s matkou hovoříte o svých pocitech, snaží se je překrýt svými pocity?


3.       Je z matčina jednání zřejmé, že na vás žárlí?


4.       Chybí matce empatie vůči vašim pocitům?


5.       Když něco děláte, podporuje matka jen ty věci, které svědčí o tom, že je


dobrá matka?


6.       Pociťovala jste trvalý nedostatek blízkosti se svou matkou?


7.       Ptala jste se neustále sama sebe, jestli vás matka miluje, nebo ne, nebo


jestli vás má ráda?


8.       Dělá pro vás matka něco jen tehdy, když to mohou vidět ostatní?


9.       Když se vám v životě něco stane (nehoda, nemoc, rozvod), reaguje matka


úvahou, jak to ovlivní ji, a nepřemýšlí o tom, jak se cítíte vy?


10.   Záleží matce přehnaně na tom, co si o ní myslí druzí (sousedé, přátelé,


rodina, kolegové)?


11.   Potlačuje matka vlastní pocity?


12.   Svaluje vaše matka na vás a na druhé lidi vinu za své pocity a jednání


a nepřebírá za ně zodpovědnost sama?


13.   Je vaše matka snadno zranitelná a dlouho ve zranění spočívá, místo aby


problém řešila?


14.   Máte pocit, že jste byla matčinou otrokyní?


15.   Máte pocit, že jste byla zodpovědná za matčiny bolesti a choroby (bolest


hlavy, stres, nemoc)?


16.   Musela jste se v dětství starat o matčiny fyzické potřeby?


17.   Cítíte, že vás matka nepřijala?


18.   Máte pocit, že matka je k vám kritická?


19.   Cítíte se v přítomnosti své matky bezmocná?


20.   Matka vás často z něčeho obviňuje?


21.   Máte pocit, že vás matka nezná a neví, jaká opravdu jste?


22.   Jedná vaše matka tak, jako by se celý svět měl točit kolem ní?


23.   Je pro vás těžké být osoba oddělená od své matky?


24.   Chce vaše matka kontrolovat vaše rozhodnutí?


25.   Střídají se u vaší matky egoistické a depresivní nálady?


26.   Zdá se vám vaše matka falešná?


27.   Cítila jste v dětství, že se musíte starat o matčiny emoční potřeby?


28.   Cítíte, že když jste spolu, matka s vámi manipuluje?


29.   Máte pocit, že matka oceňuje spíše to, co děláte, než to, kdo jste?


30.   Ovládá vás vaše matka? Jedná jako oběť nebo mučednice?


31.   Nutí vás vaše matka jednat jinak, než sama cítíte?


32.   Soupeří s vámi vaše matka?


33.   Musí být všechno tak, jak to chce vaše matka?


 


Všechny tyto otázky se vztahují k příznakům narcismu. Čím více otázek získalo vaši kladnou odpověď, tím pravděpodobněji vykazuje vaše matka příznaky narcismu a vám to jako její dceři způsobilo nějaké obtíže.


Zajímá vás tohle téma? V knize Budu vůbec někdy dost dobrá? se dozvíte více


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru