Metodami i praxí rané péče v ČR provede naše nová kniha

Raná péče představuje významnou pomoc rodinám dětí s handicapem, které provádí prvními týdny, měsíci a roky života dítěte a pomáhá jim zprostředkovat nebo i sama zajišťuje komplexní služby jako psychosociální pomoc, rehabilitace, právní pomoc atd. Kniha od kolektivu autorů pod vedením Mgr. Terezie Hradílkové čtivě a srozumitelně praxi rané péče popisuje a přibližuje odborné i širší veřejnosti.


Praxe a metody rané péče v ČR

Tato kniha je o to důležitější, že mnoho rodičů dětí s nejrůznějším postižením, jimž je raná péče určena, o této možnosti vůbec neví, ba dokonce o ní mnohdy nevědí ani odborníci. A to přesto, že během dvaceti let od revoluce vznikla v České republice síť středisek rané péče s pravidly kvality, metodikami i vzrůstající klientelou. 

Kniha kromě historie poskytování rané péče u nás popisuje především, jak už její název napovídá, její současné metody a praxi: popisuje tři programy rané péče (program podpory rodiny, program podpory vývoje dítěte s postižením a program osvěty a podpory komunit), rozebírá specifika rané péče podle druhu postižení dítěte, popisuje situaci rodin s dětmi s postižením, situaci sourozenců atd. 

Kniha je určena především rodičům dětí s postižením, ale i jejich známým či kolegům, dále sociálním a zdravotnickým pracovníkům a může sloužit i jako výukový materiál studentům pedagogických či sociálně-zdravotnických oborů. Posloužit ale může i odborníkům služeb rané péče coby přehledný a uspořádaný soubor informací k jejich práci.

Kniha samozřejmě obsahuje i množství příkladů z dlouholeté praxe autorek.

Mgr. Terezie Hradilková

Vystudovala speciální pedagogiku, 25 let se zabývala zakládáním, řízením a kvalitou rané péče v ČR a později i v zahraničí. Pracovala jako poradkyně rané péče, metodička a ředitelka Společnosti pro ranou péči, organizace rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Iniciovala vznik zásadních metodických materiálů pro ranou péči v ČR a podílela se na nich autorsky a jako editorka. Obdržela stipendium mezinárodní asociace Ashoka pro sociální inovace. Po odchodu z praxe rané péče v roce 2010 se věnuje deinstitucionalizaci a řízení změn v sociálních službách. Lektorka, konzultantka a supervizorka v ČR a zahraničí. 

Knihu Praxe a metody rané péče koupíte na e-shopu obchod.portal.cz


Ukázka:Mohlo by vás také zajímat: jak vést profesionální rozhovor s dětmi? Dozvíte se v knize Pověz mi...
Mohlo by vás také zajímat: zážitky matky dítěte s ADHD, anebo „kluk z peklaKnihu Praxe a metody rané péče koupíte na e-shopu obchod.portal.cz

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru