Můj hlas půjde s tebou, řekl psychoterapeut Milton H. Erickson

Americký psychiatr a psycholog Milton Erickson radikálně změnil přístup k hypnóze, ale těžiště jeho práce spočívá v použití slova a vyprávění. Kdo přečte knihu jeho terapeutických příběhů, jistě pochopí, proč Ericksonův přístup ovlivnil systemickou terapii, přístupy krátké terapie a neurolingvistické programování (NLP).

Když se začtete do terapeutických příběhů Můj hlas půjde s tebou, rozhodně nezůstanete chladní. Milton Erickson ve své schopnosti šokovat, zmást, překvapit a vtáhnout vás do hry s nevědomím vynikal a jeho přístup lze jen stěží napodobit. Právě proto se dočkáte kromě samotného vyprávění i komentářů psychoterapeuta Sidney Rosena, jenž sesbíral přes stovku Ericksonových příběhů a doplnil je vysvětlením a interpretacemi. 

Autosugesci využívá také autogenní trénink - zkusili jste ho?


Můj hlas půjde s tebou Sidney Rosen Milton H. Erickson hypnóza sugesce psychoterapie příběhy

Nesmírně čtivý materiál lze číst opakovaně právě proto, že díky Rosenovým komentářům se zjasní leckteré body příběhu. Osvětlení symbolické roviny, která si najde díky hypnotické sugesci cestu do klientova nevědomí, je klíčem k pochopení Ericksonova přístupu. Transový stav je totiž podle výzkumů spontánní součástí dobrého a smysluplného terapeutického rozhovoru a při analýzy práce např. Fritze Pearlse nebo Virginie Satirové se ukázalo, že jejich klienti měli transové nebo hypnotické reakce, aniž by o ně terapeuti vědomě usilovali. 

Kniha Můj hlas půjde s tebou popisuje Miltona H. Ericsona jako psychoterapeuta orientovaného na mezilidské vztahy, člověka laskavého a také ochotného páchat žertíky až kanadské. Jeho terapeutické zásahy mohou pro nezasvěceného vypadat jako kouzelnické triky, při bližším pohledu je ale za všemi jeho intervencemi jasný záměr. Když se ho jednou zeptali, co je to psychoterapie, odpověděl příběhem:

„Když jsem byl ještě malý kluk, přiběhl k nám na farmu cizí kůň. Otec mi řekl, že ho mám zavést domů, ale jak jsem to měl udělat, když jsem nevěděl, odkud přišel? Tak jsem se na něho posadil a nechal jsem ho, aby se rozběhl. Občas jsme přišli na nějaké rozcestí. Kůň se vždy na chvíli zastavil a pak si vybral jednu cestu. Po nějaké době jsme dorazili na farmu, kam patřil.“


Jak změnit význam událostí v psychoterapii pomocí přerámování

Ukázka:

Jak obejít odpor

V tomto příběhu Erickson vysvětluje velmi účinný způsob, jak si poradit s odporem vůči hypnóze.


Milton H. Erickson hypnóza sugesce NLP psychoterapie psychologMilton H. Ericson
 (1901-1980) byl americký psychiatr a psycholog, zakladatel nového přístupu k hypnóze (ericksonovská hypnóza). Jeho práce inspirovala přístupy krátké terapie, systemické terapie, na řešení zaměřené terapie a neurolingvistického programování (NLP). 

Když jsem začal ve Phoenixu provozovat hypnózu, zatelefonoval mi jeden lékař a chtěl se ke mně objednat. Tón jeho hlasu mě varoval: „Tohle bude potíž. Požaduje, abych ho uvedl do transu.“ Objednal jsem ho na druhý den. Vstoupil do ordinace a řekl: „Teď mě zhypnotizujte.“

Nepodařilo se mi to. Použil jsem řadu metod, ale všechny selhaly. Potom jsem řekl: „Omluvte mě na okamžik,“ a odešel jsem do kuchyně, kde pracovala jedna studentka Arizonské státní univerzity. Řekl jsem jí: „Ilse, mám v pracovně jednoho nepřátelsky naladěného a odolávajícího pacienta. Uvedu vás teď do transu, do somnambulního (velmi hlubokého) transu.“ Vrátil jsem se s Ilse do pracovny a zvedl jsem jí paži, abych předvedl katalepsii. Potom jsem řekl: „Ilse, postavte se vedle toho muže. Chci, abyste tam stála, dokud ho neuvedete do transu. Vrátím se za čtvrt hodiny.“

Ten muž namířil svůj odpor vůči mně. Jak ale můžete klást odpor hypnotizované osobě, která vás začíná hypnotizovat?

Když jsem se vrátil, byl v hlubokém transu.

Odpor můžete obejít. Posadíte člověka na tuto židli a vyvoláte tak velký odpor, jak jen dokážete. Potom ho posadíte na jinou židli. Zanechá svůj odpor na první židli, a když usedne na druhou, už mu žádný nezbývá.

Když Erickson mluví o „usměrňování odporu“, řídí se stejnými zásadami jako při „usměrňování“ nebo „umisťování“ symptomu do konkrétního geografického místa. Nechá pacienta, aby na jedné židli prožil v plném rozsahu svou fobii z létání. Jakmile pacient „skutečně prožije svou fobii na oné židli“, požádá ho, aby „ji tam zanechal“. Vyplývá z toho, že fobii z létání už nebude prožívat nikde jinde – jen na té židli. Lékař z tohoto příběhu spojil svůj odpor vůči hypnóze s Ericksonem. Nebránil se tedy vlivu jiných lidí a rozhodně se neměl na pozoru před ženou, která byla sama v kataleptickém transu.

Knihu Můj hlas půjde s tebou můžete koupit na našem e-shopu

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru