Lidové písničky podruhé

Desítky lidových písní z Čech, Moravy i Slovenska obsahuje pokračování úspěšné knihy Lidové písničky a hry s nimi. Metodická příručka je určená pedagogům mateřských či základních škol, kteří chtějí v dětech pěstovat lásku k hudbě a zpěvu zábavnou a pro děti atraktivní formou.

 Lidové písničky a hry s nimi 2  Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena; Staňková, TerezaTrojice autorů – hudebních pedagogů - v knize Lidové písničky a hry s nimi 2 kombinuje hudební výchovu s pohybovými aktivitami, písně jsou kromě notového zápisu a doprovodných akordů doplněny o náměty ke hrám, činnostem i rozhovorům tematicky s písní souvisejícími. Takže si například nejprve s dětmi zazpíváte písničku Když jsem já šel tou Putimskou branou, následovat může skupinová debata o významu písně, kdo, proč a komu jí vlastně původně zpíval, jak se při tom asi cítil a co vlastně píseň vyjadřuje. Nebo se po zpěvu protáhnout při pohybové hře, která je do písničky vtáhne i fyzicky. 

Úvodní část knihy knihy je věnována teoretickým východiskům a různým aspektům dětského zpívání, ale obsahuje i praktické rady a doporučení pro práci s dětmi v rámci hudební výchovy. V druhé části už nás čekají jednotlivé písně s textem, notovým zápisem a akordy, společně s náměty na pohybové hry či diskuse nad tématem písně. Ke knize je přiloženo i CD s vybranými písněmi, ve zpívané verzi nebo jen ve formě hudebního doprovodu, který vyzve ke zpěvu malé zpěváky.

Mohlo by se vám také líbit: Umělci v mateřské škole (o výtvarném umění předškoláků) , Učíme děti zpívat (cvičení a hry i pro tzv. nezpěváky)

Ukázka:

Bezpečná atmosféra ve skupině

Sbor je zvláštní organismus a systém. Při práci s ním je třeba pozorně vnímat a sledovat, zda zůstává vnitřně zdravý a bezpečný co do vztahů a slovní i mimoverbální komunikace. To platí pro sbor, pro menší skupinu i pro pěvecký kroužek. Skupina dětí i dospívajících může být emočně hodně proměnlivá a to může zprvu působit na nejistého jedince až nebezpečně. Skupina menších dětí zhruba do deseti let nebývá až tak nebezpečná jako později skupina dospívajících, kde může nastupovat systém mazáctví, drobné šikany, jak to bohužel v mnoha dětských sborech existuje. Pro vytvoření bezpečného prostoru je podstatné, aby děti měly pocit přijetí bez podmínek, hlavně od učitele, od kterého to pak převezmou další. Děti se potom před sebou nestydí zpívat, podporují se a společně se snažíme hledat dobré místo pro každého z nich v hlase i ve skupině. Zkrátka bezpečná atmosféra je, když se nikdo nebojí, že zazpívá-li falešně, bude souzen a budou se mu smát. Mnoho lidí, když zazpívá falešně, špatně, má dojem: jsem špatný, falešný. Většina lidí si to bere osobněji, než kdyby něco špatně namalovali nebo neuměli skákat do dálky. Pokud se objeví hlasové problémy všeho druhu, měli bychom hledat, proč se to děje. Třeba není dotyčný dost rozezpívaný, trpí alergií, necítí se dobře po psychické stránce, prochází mutací… Hormonální výkyvy ostatně na hlas působí i po mutaci. Takový zpěvák by měl být ujištěn, že je správný takový, jaký je, a že je vše v pořádku. Jenom tehdy se odváží znova a znova zpívat, i když zpívá třeba nepřesně anebo ne dost vysoko.

Zuzanna Kisielewska - 12 půltónůO 12 půltónech v encyklopedii hudby pro zvídavé děti.

Ve sboru vždycky někdo zpívá líp a někdo hůř. Když se ten lepší posmívá horším, že nezpívají čistě, je důležité, aby učitel zasáhl. Je třeba vysvětlovat, že někteří zpívají snadněji nahoru, někteří mají hlubší hlas a pro některé je intonace složitější třeba kvůli tomu, že jim rodiče v dětství nezpívali. Je důležité motivovat zpěváčky, kteří zpívají čistě, aby pomohli těm, kteří ty správné tóny ještě hledají. Mohou se navzájem hlasově vést. Ti, kteří jsou intonačně nejistí, si mohou dát dlaně tak, aby si odráželi zvuk z pusy do uší (jako kdyby chtěli mít zpětná zrcátka). Uslyší lépe sebe a stále uslyší okolí.

Která témata v písničkách děti zajímají

Rozhodně ta, která jsou jim srozumitelná a ideálně mají vtipnou pointu. U některých písniček si děti nedovedou představit, o čem píseň je a co která postava zažívá, zvláště když jsou v textu anachronismy. Je potřeba dětem vysvětlit každé slovo a ideálně text převyprávět vlastními slovy. Pokud je text srozumitelný, děti se jej učí raději a nestává se, že by komolily slova z nevědomosti. Obohatí si také slovní zásobu, vnímání jazyka atd. Když je příběh písně nepochopitelný, třeba proto, že se takový příběh dnes již nestává, je pro děti těžké najít si k takové písničce vztah. Příběhy mnoha písní však žijí, děti je znají, jen je jim občas třeba pomoci vysvětlením některých slov.

Hudba, která děti oslovuje

Často nosím dětem písničky, které nejsou harmonicky nebo melodicky jednoduché. Když jsem  Lidové písničky a hry s nimi 2  Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena; Staňková, Terezapřinesla první takové, bála jsem se, že se je budeme učit dlouho, že děti nebudou bavit. Opak byl pravdou. Většinou se naučí rychleji těžší romskou nebo židovskou píseň než jednodušší českou. Pokud má píseň rytmický a třeba čardášový charakter, jde většinou velmi snadno, ač se k tomu učí text v cizím jazyce. Také písně harmonicky bohatší je baví často víc. Je to pro mě překvapující a zároveň mě to velmi těší. Děti často vnímají hudební napětí, které vzniká použitím neběžných akordových postupů, a bývá pro ně lákavější než píseň s tradičními harmonickými postupy. Lidové písničky a hry s nimi 2  Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena; Staňková, Tereza

Mgr. Zdeněk Šimanovský je psycholog, vyučuje hudebně-dramatickou výchovu na PedF UK a vede kurzy pro pedagogy z praxe. V Portále vydal řadu knih, mj. Hry pomáhají s problémy, Hry pro zvládání agresivity a neklidu nebo zmiňované Lidové písničky a hry s nimi.
PaedDr. Alena Tichá vyučuje zpěv na PedF UK. Je lektorka v kurzech České hudební společnosti pro učitele mateřských a základních škol.
Tereza Staňková studovala zpěv a skladbu, učí zpěv na dvou pražských ZUŠ, píše písně pro řadu interpretů.

Knihu Lidové písničky a hry s nimi 2 můžete zakoupit na našem e-shopu. Stejně jako první díl.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru