Sny jako řeč nevědomí

Práce se sny a aktivní imaginací je v jungiánské psychoanalýze klíčovým způsobem komunikace s nevědomím. Málokdo, a to včetně psychologů, ale dokáže skutečně pracovat s vlastními sny a nevědomím. Kniha SNY JAKO ŘEČ NEVĚDOMÍ amerického psychoterapeuta Roberta A. Johnsona proto nabízí praktický přístup k osvojení si schopnosti číst symbolický jazyk snů i využít síly imaginace a využít ji k rozvoji vztahu mezi vědomou myslí a nevědomím.

Sny jako řeč nevědomí - obálkaMnozí lidé si uvědomují, že nevědomí promlouvá do naší vědomé mysli prostřednictvím snů, mnozí si i osvojili teorie pro jejich výklad. Ale přesto je při snaze o analýzu vlastních snů většina lidí bezradná, a to jak laikové, tak psychologové. Většina psychologických teorií totiž neposkytuje představu ani návod k tomu, jakým způsobem se sny a s nevědomím skutečně pracovat. Praxe je v tomto případě klíčová a právě na ni se Robert A. Johnson zaměřuje. Rozpracoval proto přístup ke snům i k metodě aktivní imaginace ve čtyřech krocích, které zájemcům poskytnou praktický návod, jak začít, a ukáží jim řadu fyzických a myšlenkových kroků, jež umožní ke snu přistoupit, rozložit jej na symboly a odhalit význam, který pro nás tyto symboly mají. 

Metody vychází z učení a poznatků C. G. Junga, především z jungovské analýzy snů. 

Robert Alex Johnson (1921-2018) byl americký jungiánský psychoterapeut a autor mnoha knih. V Portále již vyšly jeho tituly O spokojenosti a Věčný příběh romantické lásky

Knihu přeložil Ivo Müller.

Knihu Sny jako řeč nevědomí koupíte na našem e-shopu.

Ukázka:

Metoda čtyř kroků

Než začneme s prvním krokem, bude možná užitečné stručně shrnout všechny čtyři základní kroky, jimž se budeme na násle dujících stránkách věnovat. Jedná se o tyto kroky:

  1. hledání asociací,
  2. propojení snových obrazů a vnitřní dynamiky,
  3. výklad snu,
  4. provádění rituálů na konkretizaci snu.

V prvním kroku vytváříme základnu pro výklad snu tím, že hledáme asociace, které přicházejí z našeho nevědomí v reakci na snové obrazy. Každý sen sestává z řady obrazů, takže naše práce začíná tím, že zjišťujeme, jaký význam tyto obrazy mají.

Mohlo by vás také zajímat: Carl Gustav Jung - Člověk a jeho symboly, extrémně čtivý výklad o snech a symbolech.

Ve druhém kroku hledáme a nacházíme ty součásti našeho vnitřního bytostného Já, které snové obrazy reprezentují. Ve svém nitru nacházíme aktuální dynamiku, jež je symbolizována situací ve snu. Potom ve třetím kroku, při výkladu snu, skládáme dohromady informace, které jsme získali v prvních dvou krocích, a přicházíme s pohledem na význam snu jakožto celku.

Ve čtvrtém kroku se učíme provádět rituály, díky nimž bude sen více vědomý, více nám objasní jeho smysl a dodají mu na konkrétnosti okamžitého fyzického prožitku. Až dospějeme ke čtvrtému kroku, probereme, jak můžeme při komunikaci s nevědomím obřa dy a rituály používat.

S touto stručnou mapou před sebou nyní začneme s prvním krokem.

První krok: ASOCIACE

Pro každý symbol ze snu je nevědomí připraveno poskytnout asociace, které význam symbolu osvětlují. Nevědomí v sobě obsahuje odkazy na každý symbol, který vytváří. Proto lze symbolický jazyk nevědomí rozluštit. Náš úkol začíná tím, že se otevřeme asociacím, které z nás samovolně plynou jakožto reakce na symboly.

Zaprvé, procházejte svým snem a zapisujte si všechny asociace, které na každý obraz ze snu máte. Sen může obsahovat osoby, předměty, situace, barvy, zvuky nebo řeč. Každá jednotlivost je, pro naše účely, určitým obrazem, jejž je třeba si důkladně prohlédnout.

Základní postup je tento. Zapište si první obraz, který se ve snu objevuje. Pak se sami sebe zeptejte: „Jaké pocity ve mně tento obraz vyvolává? Jaká slova nebo myšlenky se mi vybavují, když se na něj dívám?“ Vaší asociací je libovolné slovo, myšlenka, představa, pocit nebo vzpomínka, jež se vám vybaví, když se na obraz ze snu podíváte. Je to doslova cokoli, co si spontánně s obrazem spojíte.

Každý obraz obvykle vyvolá několik asociací. Každá přivádí do mysli určitou osobu, slovo, větu či vzpomínku. Zapište si každou asociaci, která pochází přímo z obrazu. Pak přejděte zpátky k obra - zu a podívejte se, jaké další asociace vás napadají. Opakovaně se k obrazu ze snu vracejte a zapisujte každou asociaci, která vám vytane na mysli. Teprve poté, co jste zapsali všechny asociace, jež nalézáte v onom prvním obraze, byste měli pokročit k obrazu dalšímu a postup opakovat.

Zpočátku se to může jevit jako spousta práce. Avšak poté, co to několikrát uděláte a co odhalíte úžasnou schopnost této techniky poskytnout vám klíč ke smyslu snových symbolů, získáte pocit, že to určitě stojí za to. Také začnete chápat, proč symboly mají nad lidmi takovou moc. Symboly nás samovolně propojují s hlubokými součástmi nás samých, jichž jsme se toužili dotknout.

V této chvíli byste se neměli snažit rozhodnout, která asociace je takzvaně ta pravá. Často první souvislost, která se objeví a která se zdá tak očividná, není tou, která vám v pozdějších fázích poslouží nejlépe. Nevědomí se neřídí logikou ega. Asociace, která vypadá hloupě, nepatřičně, iracionálně, se po určité odvedené práci může ukázat jako ta nejsmysluplnější. Někdy se ukáže, že pro sen jsou podstatné všechny asociace, ačkoli se zpočátku jeví jako rozporuplné. Nesnažte se proto v tomto bodě mezi nimi vybírat. Pouze si je zapisujte.

Předpokládejme, že máte sen, který začíná takto: „Jsem v modrém pokoji.“ První obraz, s nímž musíte pracovat, je modrá barva.

Vaše asociace by mohly být:

modrá: 

modrá obloha, hezké počasí, uklidňující pocit; jasná barva: chladné, nezaujaté vědomí v kontrastu s živou, emoční červenou; modré z nebe, krásný dárek; můj modrý svetr, obvykle nosím modrou; babiččin obývák, vždycky byl modrý; modrák, modřina, zranění; „věrná modrá“ – znamená čest a oddanost.

Není náhodou, že nevědomí vytvoří modrou barvu v jedné situaci, avšak v jiné použije červenou, nebo v ještě jiné černou. Modrá se použila proto, že tato konkrétní barva vyjadřuje dynamiku probíhající v nevědomí. Význam modré barvy pro nevědomí se nalezne někde v asociacích na tuto barvu, které nevědomí produkuje.

Přečtěte si také: Kniha obrazů - poklady z archivu Institutu C. G. Junga.

V závislosti na tom, kdo je snícím člověkem, by tato barva mohla reprezentovat jasnost a nezaujaté rozjímání. Takové použití symbolu by mohlo, při výkladu ve třetím kroku, vést k významu, že člověk, který je zcela ovládán pocity, potřebuje být trochu více rozvážný a přímočarý. U jiného člověka by modrá barva mohla vystupovat jako znamení, že situace je příliš chladná, příliš abstraktní, že nemá dostatek krvavě rudé energie či dionýsovského rozletu.

Pro někoho by modrý pokoj mohl představovat radost a pohodu, neboť má modř spojenou s jasnou oblohou a slunečným dnem. Vaše vlastní asociace by se mohly týkat vaší všeobecné reakce na onu barvu: „Když jsou kolem mě modré věci, cítím klid a mír.“

Nezáleží na tom, jak moc se vám asociace zdá přitažená za vlasy. V této fázi prostě jen sbíráte informace z nevědomí. Vlastně se nevědomí ptáte: „Jaké jsou významy, které si ty spojuješ se svými vlastními symboly?“

Od každého člověka přijde mnoho různých reakcí. Účelem je zjistit, jaké jsou vaše vlastní jedinečné asociace, a ne co vám někdo jiný říká o tom, jaké by měly být podle nějaké psychologické knihy či teorie. Takže se za své asociace nestyďte; necenzurujte je, nesnažte se je dělat hezčími nebo „vhodnějšími“. Berte je takové, jaké přicházejí.

Jak hledat přímé asociace

Pokaždé, když najdete nějaké spojení, určitě se vraťte k původnímu obrazu ze snu. Novou asociaci hledejte u původního obrazu. Vždycky se vraťte k obrazu ze snu a začněte znovu odtamtud. Nenechávejte asociace řetězit.

Řetězové asociace nastávají tehdy, když hledáme souvislosti s asociacemi spíše než s původním obrazem. (Nazývá se to rovněž „volné asociace“.) Nejprve naleznete první asociaci, potom k ní najdete další asociaci a pak další na tuto poslední, až máte celý řetěz. Děláme-li toto, nikdy se nedostaneme zpátky k původnímu obrazu.

Příkladem na řetězové asociace by bylo:

MODRÁ -> radost -> rodinný večírek -> teta Jana -> bábovka -> útulná kuchyně.

Vidíte, že tento řetěz vede stále dál a dál, pryč od původního obrazu, od modré barvy. V okamžiku, kdy se dostaneme k „rodinnému večírku“ nebo k „tetě Janě“, již jsme ztratili jakékoli přímé spojení s modrou barvou.

Správná metoda by se dala zobrazit jako kolo, kde původní obraz stojí v náboji a asociace z něj vybíhají jako loukotě. Všechny asociace vycházejí z původního obrazu. Vždy se vracíme do středu kola, než přejdeme k další asociaci. Jedna žena, kterou znám, dělá veškerou svou analýzu snů tímto způsobem, každý obraz si zakresluje do středu kola.

Věnovat pozornost hovorovým výrazům

Mnohé asociace, které se samovolně objevují, jsou hovorovými výrazy. Nevědomí často používá symboly, které vyvolají hovorové fráze jako „modré z nebe“. Je to proto, že naše hovorová spojení pocházejí ze starých dob, kdy byl náš jazyk bohatší na konkrétní obraznost a bližší k archetypům. Pocházejí z jednoduchého, realistického všedního života; proto jsou pro nevědomí výborným jazykovým prostředkem.

Běžným příkladem je snový motiv létání. Pokud ve snu letíte, může se vám vybavit celá řada hovorových výrazů: „Létám vysoko“; „Mám hlavu v oblacích“; „Měl bych se držet více při zemi“.

Tyto barvité výrazy všechny vyjadřují stav, který označujeme jako infl ace. Ego zažívá infl aci, když uvízneme v silovém systému, když se ztratíme v nějakém ideálu či abstrakci na úkor obyčejné lidskosti, když se ego nafouklo identifi kací s archetypem a ztratilo ponětí o svých hranicích. Tehdy začneme „lítat v oblacích“, přičemž nápravou je „dostat nohy zpátky na zem“.

Mohlo by vás také zajímat: Otázky soudobé psychoanalýzy.

Podobně když nějaký sen říká, že někdo „chrlí oheň“ nebo „je roz - žhavený do běla“, okamžitě chápeme, co se nám sen snaží říct. Obje - ví-li se vám ve snu drahokam, můžete se ptát, v jakém smyslu vám ten sen říká, že „jste drahokamem“. Na druhé straně, jestliže sen říká: „Je to osel“, můžeme se rovněž zamyslet, jak se tohle hodí na nás!

Jak používat metodu „sedne to“

To nás přivádí k otázce, jakým způsobem jednu z těchto asociací vybrat. Která z nich mě přivede ke správnému výkladu snu?

Jung na to měl odpověď, která zní až podezřele jednoduše. Říkal, že jedna z asociací „sedne“! Procházíte-li svými asociacemi, jedna z nich ve vás vybudí spoustu energie. Uvidíte, jak sedí k ostatním symbolům ze snu. Nebo můžete mít pocit, že se dotkla nějakého místa ve vás, kde jste zranění a zmatení. Možná zjistíte, že tato asociace vám ukazuje něco ve vás, na co jste se nikdy předtím nepodívali. V tom okamžiku vás někde z hloubi duše zaplaví pocit: To je ono. Sedí to.

Ačkoli tato metoda zní až příliš jednoduše, je spolehlivá. Nezapomínejte, že sny se vytvářejí z energie. Jedna cesta, jak najít podstatu snu, je jít tam, kde je energie – jít k té asociaci, která s sebou vynáší vlnu energie. Každý symbol je volený tak, aby nás vyburcoval, aby nás probudil. Je nedílně svázán s energetickými systémy hluboko ve vrstvách nevědomí. Přijdete-li se spojením, které je velmi blízko k energetickému zdroji, létají jiskry. Jako byste se dotkli drátu pod napětím. Intuitivně cítíte, že jste se napojili na energii skrytou za vaším snem. Asociace dosedne.

Někdy není zpočátku jasné, která asociace je nejpřesnější nebo pro porozumění snu nejužitečnější. V takovém případě je lepší nechat ji na chvíli být a přejít k dalšímu symbolu. Neomezujte se na jediný význam symbolu; ponechávejte si otevřenou mysl, až dokud nezačnete skládat celý sen dohromady. Ponechte své porozumění symbolům přirozeně v sobě narůstat, bez nátlaku, bez unáhlených závěrů.

Knihu Sny jako řeč nevědomí koupíte na našem e-shopu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru