Pedagogické semináře

Umíte to s pohádkou?

22.02.2022, 9-14 hodin 950 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Sylvie Doláková

Seminář vám nabídne možnosti, jak projektovat vzdělávací činnosti motivované pohádkou, jak využít základního textu a příběhu pohádky k jeho rozvinutí do všech ostatních činností. Jak na základě dosud získaných znalostí dětí upoutat jejich pozornost k výukovému cíli – porozumění, rozvoj slovní zásoby, vyjadřování, aktivizování přírodovědných znalostí, matematických dovedností a logiky při jednoduchých manipulačních činnostech, skupinová i kolektivní spolupráce apod. Na semináři se seznámíte s širokou nabídkou didaktického materiálu (pracovní listy, výroba vlastních pomůcek, pohádkové postavičky z filcu s magnetem, CD ...) s možností zakoupení od paní lektorky. Činnosti jsou přizpůsobené pro děti předškolního věku (případně 1. a 2. třídy ZŠ).
Podle aktuálního zájmu účastníků možno zařadit efektivní využití pohádky pro práci ve dvou jazycích (angličtina - čeština), seznámení s metodou CLIL.

akreditace č.j.: MSMT - 46271/2020-2-129


Mgr. Sylvie Doláková

Vystudovala učitelství pro MŠ, anglický jazyk a literaturu pro základní a jazykové školy na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala mnoho vzdělávacích kurzů praktické metodiky pro učitele anglického jazyka pro práci s předškolními a školními dětmi. Vyučovala Aj v MŠ, ZŠ i v jazykové škole Easy English. Věnuje se lektorské činnosti pro pedagogická a vzdělávací centra, NIDV a jazykové školy, vytváří výukové materiály pro práci s dětmi – obrázkové pomůcky, CD, pracovní sešity (ČJ, AJ), vede webináře a publikuje v různých odborných časopisech. V Portále vyšly její knihy Umíte to s pohádkou? (2015) a Kde je moje kuřátko? (2021).