Pedagogické semináře

Adaptace a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

NOVINKA
20.05.2021, 9-13 hodin 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Kateřina Konvalinová

Jak se může pedagog připravit na příchod dítěte s OMJ do MŠ? Co dělat, když už dítě s OMJ do MŠ nastoupilo? Jak rodičům i dítěti usnadnit adaptaci? Jak připravit stávající kolektiv ve třídě na příchod žáka s OMJ? Jaké lze využít pomůcky? Jaké existují organizace, které se zabývají dětmi a rodinami s OMJ? Co mohou nabídnout pedagogovi či rodině? Jak spolupracovat s rodiči dítěte s OMJ? Na tyto i jiné otázky získáte odpověď na tomto semináři. Jako příklad dobré praxe vám lektorka představí projekt „S Pohlednicí kolem světa“ a průběh následné studijní stáže v Tunisu a Kelibii.
Seznámíte se s novou publikací „Pověz mi to obrázkem“, kterou připravila lektorka na základě své dlouholeté praxe s dětmi s OMJ, vyzkoušíte si praktické ukázky aktivit a výrobu pomůcek pro práci s dětmi s OMJ v MŠ.


Mgr. Kateřina Konvalinová

je učitelkou v mateřské škole, vystudovala Střední pedagogickou školu ve Znojmě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, následně na TUL v Liberci obor Pedagog volného času a v Praze na Karlově univerzitě vystudovala obor Pedagogika. Podílí se na mnoha zajímavých projektech, např. její projekt „S pohlednicí kolem světa“ byl vyhodnocen jako nejlepší v soutěži „Děti cizinci v mateřské škole“ (OMEP). Kromě lektorské a ilustrátorské činnosti se zaměřuje na tvorbu publikací a didaktických pomůcek pro děti a pedagogy, což se jí stalo koníčkem. V Portále vyjde na jaře 2021 pracovní sešit plný aktivit nejen pro děti s odlišným mateřským jazykem „Pověz mi to obrázkem“.