Pedagogické semináře

Český rok v tradicích

16.02.2023, 9-14 hodin 1000 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. Lenka Pospíšilová
Obsazeno

Obsah semináře je zaměřen na tradice prvního pololetí roku, tj. od Třech králů přes Masopust, vítání jara a vynášení Moreny, Den matek, Svatojánskou noc a posvícení. Seznámíte se s hudebně-pohybovými aktivitami s prvky dramatiky, které dětem přiblíží dřívější kolorit celého roku. Získáte inspiraci pro seznámení dětí s mnoha lidovými tradicemi a zvyky, vysvětlení jejich významu a hudebně-dramatické ztvárnění písní a říkadel z různých regionů Čech a Moravy.

akreditace MSMT č.j. 11755/2020-2-363 


z ohlasů účastnic:
... Chodím na Lenku Pospíšilovou si zrelaxovat a načerpat energii...
... Pani lektorka je velmi osobitá a milá. Krásně nás všechny zapojila do her...
... Líbily se mi různé varianty jednotlivých činností s ohledem na věkové zvláštnosti dětí...


PaedDr. Lenka Pospíšilová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze obor hudební výchova – český jazyk. Byla korepetitorkou pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze, účastnila se letního semináře na Orffovském institutu v Salzburku. Je předsedkyní České Orffovy společnosti, učí na ZŠ v Praze, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, založila dětský orchestr, který absolvoval mnoho hudebních akcí v Evropě. Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy nejen po celé České republice, v Evropě ale také např. v Austrálii, Tasmánii a Americe. Je stálou lektorkou na mezinárodních seminářích pořádaných rakouskou nadací Carla Orffa. Při výuce využívá prvky elementární hudební výchovy s prvky výchovné dramatiky a pohybové výchovy.