Pedagogické semináře

Výtvarné inspirace na celý rok - podzimní a zimní výtvarné inspirace

11.10.2024, 9-14 hodin 1100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Petra Vondrová, Ph.D.

Účastníci si vyzkouší různorodé techniky (koláž, dekoláž, frotáž, prostorová práce, enkaustika apod.), čeká na ně práce s různými výtvarnými nástroji (drátěnka, houbička, kartáč, větvička apod.), tvorba na atypické podklady (stará bota, krabička, plastové víčko apod.). V podzimních a zimních výtvarných inspiracích si vytvoří mj. podzimní les, ježečka, vánoční stromeček, vánoční ozdoby, čertíka aj. 

Dále se seznámí s možnostmi výtvarných akcí v přírodě (les, zahrada, park), inspirací k tvorbě uměním land-artu a  body-artu, konkrétními ukázkami z praxe v návaznosti na roční období a s možnostmi tvorby s nasbíranými přírodninami. Při tvorbě použijí rozmanité přírodniny (větvičky, šišky, mech apod.). Ukázky možností instalací vytvořených děl.

akreditace MSMT č.j. 14515/2022-1-575


Mgr. Petra Vondrová, Ph.D.

Je absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor český jazyk - výtvarná výchova. V současnosti vyučuje na SŠ a VOŠ v Praze a dále lektoruje odborně zaměřené semináře na výtvarnou výchovu pro pedagogická centra nebo Národní institut dalšího vzdělávání. V nakladatelství Portál jí vyšly knihy Výtvarné techniky pro děti (2001), Výtvarné náměty pro čtvero ročních období (2005) a nejnovější Třída plná barev (2021).