Pedagogické semináře

Dramatická výchova pro děti předškolního a mladšího školního věku

NOVINKA
29.05.2023, 9-16 hodin 1250 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Veronika Kadlecová

Seminář se zaměřuje na metody a techniky dramatické výchovy vhodné pro děti předškolního a mladšího školního věku. Účastníkům budou demonstrovány takové techniky, jako je například hra v roli, práce s rekvizitou, živý obraz, horká židle či vnitřní hlasy. Celý seminář je postavený na osobnostně-rozvojové roli dramatické výchovy u dětí a na porozumění důležitosti práce s tělem a dechem. V průběhu semináře si účastníci jednotlivé techniky aktivně vyzkouší a budou motivováni k reflexi vlastních prožitků. Důležitou součástí programu je ukázka použití dramatické výchovy při práci s písní či příběhem ve vzdělávání. 

akreditace č.j. MSMT v jednání


Mgr. Veronika Kadlecová

Vystudovala PedF Jihočeské univerzity, obor Učitelství pro mateřské školy. Dále pokračovala studiem Pedagogiky volného času tamtéž. V současnosti dokončuje doktorský program oboru Pedagogika na PedF Karlovy univerzity v Praze. Aktivně pracuje jako učitelka mateřské školy, lektorka řady vzdělávacích kurzů a v neposlední řadě má na svém kontě bohatou publikační činnost.