Pedagogické semináře

Environmentální výchova v mateřské škole

NOVINKA
23.05.2023, 9-16 hodin 1250 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Veronika Kadlecová

Účastníkům seminář přibližuje metody (př. explorace, pokusy aj.) a konkrétní činnosti, prostřednictvím nichž mohou děti blíže poznávat svět živé i neživé přírody. Pojednává zejména o vlivu situačního, spontánního a prožitkového a v neposlední řadě kooperativního učení. Část semináře je věnována sdílení inspirací z alternativních mateřských škol (Waldorfská, lesní mateřské škola aj.) a zahraničních mateřských škol a jejich pojetí environmentální výchovy v předškolním vzdělávání. Celý seminář  je založený na kontextu environmentální výchovy a RVP PV, na jehož základě jsou prezentovány činnosti a hry holisticky rozvíjející dítě ve věku od 2 do 7 let.

akreditace č.j. MSMT v jednání


Mgr. Veronika Kadlecová

Vystudovala PedF Jihočeské univerzity, obor Učitelství pro mateřské školy. Dále pokračovala studiem Pedagogiky volného času tamtéž. V současnosti dokončuje doktorský program oboru Pedagogika na PedF Karlovy univerzity v Praze. Aktivně pracuje jako učitelka mateřské školy, lektorka řady vzdělávacích kurzů a v neposlední řadě má na svém kontě bohatou publikační činnost.