Pedagogické semináře

Jak vést tým zaměstnanců a spoluvytvářet příznivou kulturu mateřské školy

NOVINKA
04.03.2024, 9-14 hodin 1100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.

Interaktivní pojetí semináře přivede účastníky k uvědomění si vlastního manažerského typu a stylu v řízení mateřské školy a přispěje k seznámení s faktory kultury mateřské školy a výsledky výzkumu.

Prostřednictvím vybraných aktivit a společných diskusí přinese seminář podněty pro osobnostní rozvoj, sebereflexi, komunikaci a inspiraci, jak vést tým a vytvářet příznivou kulturu mateřské školy.


PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.

Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové v Ústavu primární a preprimární edukace, je garantem pedagogické praxe v oboru Učitelství pro MŠ a oboru Pedagogika předškolního věku, přednáší předměty spojené s předškolní pedagogikou, didaktikou předškolního vzdělávání a dramatickou výchovou. Dříve pracovala jako učitelka MŠ, školní inspektorka a metodička předškolního vzdělávání v Trnavě, byla iniciátorkou vzniku vysokoškolského studia oboru předškolní pedagogiky na Pedagogické fakultě Trnavské univerzity v roce 1997. Jako spoluautorka se podílela na několika odborných publikacích, přispívá do odborných časopisů.