Pedagogické semináře

Cestujeme kolem světa - Evropa a Asie

03.04.2024, 9-13,30 hodin 1100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. Lenka Pospíšilová

Hudebně-pohybová dílna, ve které si vyzkoušíte a naučíte hry, jimiž si děti krátí volný čas na jiných kontinentech. Témata jsou obohacena autentickými jazyky, které dokreslí atmosféru různorodého prostředí.
Seminář je určen pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD, pedagogům škol s rozšířenou hudební výchovou a pedagogům přípravných oddělení ZUŠ.

akreditace MSMT - 7551/2021-2-333


PaedDr. Lenka Pospíšilová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze obor hudební výchova – český jazyk. Byla korepetitorkou pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze, účastnila se letního semináře na Orffovském institutu v Salzburku. Je předsedkyní České Orffovy společnosti, učí na ZŠ v Praze, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, založila dětský orchestr, který absolvoval mnoho hudebních akcí v Evropě. Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy nejen po celé České republice, v Evropě ale také např. v Austrálii, Tasmánii a Americe. Je stálou lektorkou na mezinárodních seminářích pořádaných rakouskou nadací Carla Orffa. Při výuce využívá prvky elementární hudební výchovy s prvky výchovné dramatiky a pohybové výchovy.